Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Vybraní žáci, kteří se v loňském roce zúčastnili projektu Gratias Tibi získali za své dobrovolnické aktivity možnost navštívit Českou televizi v Ostravě a nahlédnout tak do zákulisí mediální práce.

Vydali jsme se tedy 2. listopadu 2017 na exkurzi do prostor České televize v Ostravě. Paní průvodkyně nám ukázala studio, ze kterého se každodenně vysílají zprávy, počasí či oblíbené dětské pořady. Vysvětlila dětem, jak fungují kamery a co je to „čtecí zařízení“.  Měli jsme také možnost vyzkoušet si metodu KLÍČOVÁNÍ, která děti velmi pobavila.  Další zastávkou naší exkurze bylo studio, sloužící k natáčení např. pořadu Sama doma. Velmi zajímavá byla také návštěva v režii nebo střižně.

Vůbec jsme netušili, kolik hodin práce stojí za takovým zpravodajstvím nebo dětskými pořady.

Karína Kopecká

 

Exkurze do ČT - 2 Exkurze do ČT

V úterý 14. 11. 2017 se na naší škole konal další ročník soutěže Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Letos se jí zúčastnilo 34 žáků – ze ZŠ Šrámkova v Opavě, ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ a G Vítkov.

Po dobu 2 hodin na 11 stanovištích plnilo šest týmů úkoly z jazyka českého i anglického, matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie a biologie. Museli nalézt také odpověď na Nastěnčinu otázku. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, která jim měla pomoci nalézt klíčové slovo, které sloužilo jako heslo pro otevření naší pokladnice.

Za zdárné zvládnutí soutěže musím poděkovat pedagogům gymnázia, kteří tuto akci pravidelně připravují, nadšeným soutěžícím, ale také pomocníkům ze sekundy, kvinty a sexty, kteří týmům dělali průvodce, fotografovali, ale také pomáhali na jednotlivých stanovištích.

Lze jen doufat, že i v příštím roce se soutěž setká s takovým pozitivním ohlasem a opět se nalezne řada žáků, kteří chtějí naplnit odkaz Jana Ámose Komenského: „Škola hrou“.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171114_143649 20171114_145214 20171114_155839 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

V pondělí 13. 11. se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Středoškolské ekologické konference a poprvé i 12. ročníku Žákovské ekologické konference. Celorepublikové setkání se konalo v prostorách konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení a uvítání hostů PhDr. RNDr. Danuše Kvasničkové, CSc., RNDr. Jitky Loubové, PaedDr. VladimíraKriega a Doc. PaeDr. RNDr. Milady Švecové, CSc. následovaly prezentace s badatelsky orientovanou činností celé řady škol České republiky. Naše škola měla dvě zastoupení. Jako první vystoupili se svou prací Račí S.O.S.  Adam Hýl z 8. B a Ondřej Hýl z 8. C. Prezentace o záchraně raka říčního slavila úspěch již na loňských Globe Games. Gymnázium reprezentoval žák kvinty Jan Leher s prací Klokočov v proměnách času. Ve své práci se zaměřil na historii své obce, demografický vývoj, turistické a přírodní zajímavosti. Obě prezentace shledala odborná porota na velmi vysoké úrovni. Žáci si vyzkoušeli průběh konference v praxi včetně bohaté diskuse po každém příspěvku.

Mgr. Milena Mačáková

 

Porota byla velmi příjemná, takže velká tréma brzy opadla. Potěšil nás zájem publika o náš projekt. Celá konference nás motivuje k pokračování v bádání o racích a rozvíjení celého projektu. Ačkoliv brácha byl náhradníkem na poslední chvíli, vystoupení dopadlo skvěle.

Adam Hýl (8. B)

 

Nervozita byla velká, jsem pyšný, že moje spolupráce s Adamem vyšla

Ondra Hýl (8. C)

 

Překvapil mě velký zájem odborné poroty i publika o mou práci, která dokázala, že i malá obec jako je Klokočov může vzbudit celou řadu ohlasů. Zaskočila mě osobní znalost Klokočova jedné členky poroty-svět je opravdu malý….. Doktorka Švecová pochválila volbu tématu, které koresponduje s rokem 2017 – Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj a doporučila rozpracovat pro SOČ.

Jan Leher (5. G)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

V pátek 10. 11. 2017 čekal tým Ekokomisařů ze třídy sexty nelehký úkol. V rámci projektu COligy si měli připravit přednášku pro své spolužáky na téma Klimatická změna. Na přednášku pozvali třídu tercii a kvartu. Hlavními aktéry byl Honza Kundrát s Ivonou Marií Repkovou. V úvodu představili hlavní myšlenky projektu, pohovořili o příčinách, průběhu a následcích globálního oteplování na našem území i ve světě. Během přednášky pustili rovněž krátká naučná videa o globálním oteplování přímo od pořadatelů soutěže. Na závěr měli Jakub Hamrozi a Klára Kubesová připravené pracovní listy k ověření získaných poznatků. Účastníci odcházeli s řadou námětů, jak můžou přispět k záchraně naší planety.

Co můžeme udělat my?

Snižme svoji spotřebu, nepřetápějme, šetřeme vodou, nelétejme, neplýtvejme jídlem, využívejme obnovitelné zdroje, nechme auto doma, větrejme nočním průvanem, sázejme stromy, stavme nízkoenergetické domy…

Martina Maléřová 6. G

 

Ekokomisaři Nástěnka Přednáška (1) Přednáška (2)

V pondělí 6. 11. 2017 se konala beseda o Spojených státech amerických, které se zúčastnili žáci kvinty, sexty a septimy. Přednášejícím byl bývalý žák ZŠ a gymnázia Přemysl Hümer, který se podělil o své zážitky z cestování.

V první polovině besedy se žáci dozvěděli spoustu nových informací o způsobu života amerických dětí a studentů, o Harvardově univerzitě, univerzitním městě Lansing a Pensylvánii, kde přednášející letos tři měsíce pobýval a pracoval.

Druhá část se týkala cestování a poznávání Spojených států amerických. Díky velmi rozsáhlému výkladu a prezentaci se žáci mohli seznámit se zajímavými místy, nacházejícími se v Bostonu, Chicagu, Detroitu, Las Vegas, Los Angeles, Washingtonu, San Franciscu a samozřejmě nechybělo ani zastavení v New Yorku. Žáky upoutalo povídání o Národních parcích, především pak o Grand Canyonu a Národním parku Sequoia v jižní Nevadě.

Beseda byla zakončena dotazy žáků k danému tématu a poděkováním za přednášku.

Mgr. Pavla Hümerová

 

20171106_132547 20171106_132544