Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhl již 16. ročník slavnostního „Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“.  Slavnostní ocenění proběhlo v Multifunkčním sále Gong, kde byly žákům předány věcné dary ve formě poukázek na nákup zboží pro volný čas, dále certifikáty, květiny a prezentační předměty kraje. Z navržených studentů bylo vybráno a radou města schváleno k ocenění 25 žáků a 5 školních týmů. Jsme velmi rádi, že žákyně naší školy Sára Šromová byla za své úspěchy k tomuto ocenění vybrána.
Jaké úspěchy Sáru k tomuto ocenění přivedly? Jednak 1. místo v celostátní esejistické soutěži na téma „Koho bych si z Latinské Ameriky pozval domů a proč“, dále za 2. místo v evropské historické soutěži EUSTORY s tématem „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii.“   Sára také bodovala v minulém roce v celostátní soutěži, kterou vyhlásil Institut Terezínské iniciativy u příležitosti vzpomínkové akce „Jom ha-šoa“, jehož téma znělo „Pomoc lidem v nouzi“. Zájemci si mohli vybrat jednu ze čtyř kategorií – literární, výtvarnou, filmovou a hudební.  Filmová práce Sáry Šromové „Za plotem“, byla v celostátním kole vybrána mezi třemi nejlepšími.
Žákyně kromě slavnostního ceremoniálu, zajímavého programu Science Show či bohatého rautu ocenila zejména možnost povykládat si s ostatními oceněnými žáky MSK, sdílet s nimi jejich zájmy i úspěchy v různých oborech.
Sáře gratulujeme a přejeme mnoho podobných úspěchů a naší škole do dalších let mnoho stejně zapálených a úspěšných žáků.

 

 

23557902_1147043138761339_1948303480_o P1290624

Putovní výstava „SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“

V období 13. – 22. 11. 2017 hostí naše škola zajímavou výstavu „SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“, kterou nám v rámci vzájemné spolupráce zapůjčila Místní akční skupina Opavsko. Tato výstava byla zrealizována v rámci projektu „Opavsko jede čistě“. Poutavou formou informuje žáky o aktuálních problémech životního prostředí – klimatické změně, suchu, znečištění vodních zdrojů, nedostatku pitné vody v rozvojových zemích a energetických možnostech v budoucnosti. Součástí výstavy jsou pracovní listy, které slouží k upevnění získaných poznatků.

Mgr. Milena Mačáková

 

Na výstavě jsem pochopil celou řadu souvislostí, zaujala mě.  Adam Faldýn

Hodně se mi líbily fotografie, jelikož sama ráda fotím. Velkoformátové snímky mě inspirují. Majda Tomešová

Lidé by měli pečovat o svou planetu pečovat. Přispět může každý z nás. Katka Mikesková

Výstava mě zaujala, protože jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí o ochraně přírody. Bára Švecová

 

Putovní výstava „SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“ (1) Putovní výstava „SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“ (2) Putovní výstava „SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“ (3) Putovní výstava „SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“

Vybraní žáci, kteří se v loňském roce zúčastnili projektu Gratias Tibi získali za své dobrovolnické aktivity možnost navštívit Českou televizi v Ostravě a nahlédnout tak do zákulisí mediální práce.

Vydali jsme se tedy 2. listopadu 2017 na exkurzi do prostor České televize v Ostravě. Paní průvodkyně nám ukázala studio, ze kterého se každodenně vysílají zprávy, počasí či oblíbené dětské pořady. Vysvětlila dětem, jak fungují kamery a co je to „čtecí zařízení“.  Měli jsme také možnost vyzkoušet si metodu KLÍČOVÁNÍ, která děti velmi pobavila.  Další zastávkou naší exkurze bylo studio, sloužící k natáčení např. pořadu Sama doma. Velmi zajímavá byla také návštěva v režii nebo střižně.

Vůbec jsme netušili, kolik hodin práce stojí za takovým zpravodajstvím nebo dětskými pořady.

Karína Kopecká

 

Exkurze do ČT - 2 Exkurze do ČT

V úterý 14. 11. 2017 se na naší škole konal další ročník soutěže Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Letos se jí zúčastnilo 34 žáků – ze ZŠ Šrámkova v Opavě, ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ a G Vítkov.

Po dobu 2 hodin na 11 stanovištích plnilo šest týmů úkoly z jazyka českého i anglického, matematiky, zeměpisu, tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie a biologie. Museli nalézt také odpověď na Nastěnčinu otázku. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, která jim měla pomoci nalézt klíčové slovo, které sloužilo jako heslo pro otevření naší pokladnice.

Za zdárné zvládnutí soutěže musím poděkovat pedagogům gymnázia, kteří tuto akci pravidelně připravují, nadšeným soutěžícím, ale také pomocníkům ze sekundy, kvinty a sexty, kteří týmům dělali průvodce, fotografovali, ale také pomáhali na jednotlivých stanovištích.

Lze jen doufat, že i v příštím roce se soutěž setká s takovým pozitivním ohlasem a opět se nalezne řada žáků, kteří chtějí naplnit odkaz Jana Ámose Komenského: „Škola hrou“.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171114_143649 20171114_145214 20171114_155839 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

V pondělí 13. 11. se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Středoškolské ekologické konference a poprvé i 12. ročníku Žákovské ekologické konference. Celorepublikové setkání se konalo v prostorách konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení a uvítání hostů PhDr. RNDr. Danuše Kvasničkové, CSc., RNDr. Jitky Loubové, PaedDr. VladimíraKriega a Doc. PaeDr. RNDr. Milady Švecové, CSc. následovaly prezentace s badatelsky orientovanou činností celé řady škol České republiky. Naše škola měla dvě zastoupení. Jako první vystoupili se svou prací Račí S.O.S.  Adam Hýl z 8. B a Ondřej Hýl z 8. C. Prezentace o záchraně raka říčního slavila úspěch již na loňských Globe Games. Gymnázium reprezentoval žák kvinty Jan Leher s prací Klokočov v proměnách času. Ve své práci se zaměřil na historii své obce, demografický vývoj, turistické a přírodní zajímavosti. Obě prezentace shledala odborná porota na velmi vysoké úrovni. Žáci si vyzkoušeli průběh konference v praxi včetně bohaté diskuse po každém příspěvku.

Mgr. Milena Mačáková

 

Porota byla velmi příjemná, takže velká tréma brzy opadla. Potěšil nás zájem publika o náš projekt. Celá konference nás motivuje k pokračování v bádání o racích a rozvíjení celého projektu. Ačkoliv brácha byl náhradníkem na poslední chvíli, vystoupení dopadlo skvěle.

Adam Hýl (8. B)

 

Nervozita byla velká, jsem pyšný, že moje spolupráce s Adamem vyšla

Ondra Hýl (8. C)

 

Překvapil mě velký zájem odborné poroty i publika o mou práci, která dokázala, že i malá obec jako je Klokočov může vzbudit celou řadu ohlasů. Zaskočila mě osobní znalost Klokočova jedné členky poroty-svět je opravdu malý….. Doktorka Švecová pochválila volbu tématu, které koresponduje s rokem 2017 – Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj a doporučila rozpracovat pro SOČ.

Jan Leher (5. G)

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA