Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V úterý 13. 11. 2018 se na naší škole konal již 6. ročník soutěže Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Tento rok se zúčastnilo neuvěřitelných 43 žáků – ze ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ a G Vítkov.

Po dobu 2 hodin na 9 stanovištích plnilo 9 týmů úkoly z jazyka českého i anglického, zeměpisu, tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie a biologie. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, která jim měla pomoci nalézt klíčové slovo, které sloužilo jako heslo pro otevření naší pokladnice.

Za spolupráci bychom chtěly poděkovat pedagogům gymnázia, kteří tuto akci pravidelně připravují, soutěžícím, ale také pomocníkům z kvarty, kvinty a sexty, kteří týmům dělali průvodce a fotografovali.

Gratulujeme všem soutěžícím ke zdárnému získání pokladu Vítkovského Boyardu a těšíme se již na další ročník!

Mgr. Michaela Hasalová, Barbora Valová

 

Když jsme v letošním roce přemýšleli, co bude naším laskavým skutkem nebo pro koho jej vykonáme, nečekaně jsme se dozvěděli o přání jedné naší kamarádky z Vítkova. Katka Janečková, která jezdí na invalidním vozíčku, nutně potřebuje vozík nový, větší a bohužel tolik peněz nemá, aby si jej mohla pořídit. Tolik peněz jí nepřispěje ani žádná zdravotní pojišťovna.  Naše laskavá volba tedy dostala konkrétní podobu i cíl.

9. listopadu 2018 jsme tedy v rámci projektu JSEMLASKAVEC zorganizovali „Pochod pro Katku“, který byl jen takovým malým „předskokanem“ velké akce s názvem Den pro Katku, kterou zorganizovala skupina dobrých lidí z Vítkova.

Naši žáci, bylo jich téměř 400, započali svůj pochod od školy směrem na stadion, kde je čekala Katka Janečková, pan ředitel, parlamenťáci i realizační pedagogický tým.  Na místě dostali identifikační náramek, který sloužil jako vstupenka na akci Den pro Katku do kulturního domu ve Vítkově.  Čestným kolečkem na stadionu jsme si všichni uvědomili, jak moc je prostá chůze důležitá. Jak to, co je pro nás, zdravé lidi přirozené je pro handicapované, tedy i pro Kačku, jen pouhým snem.  Částka 22 855,- Kč, kterou jsme na dobrovolné vstupné vybrali, byla sice úžasná, ale společné sdílení naší laskavosti nás přesvědčilo, že srdcaři v nás jsou a že umíme pomoci tam, kde je to potřeba. A kde jinde se mají děti laskavostem učit než doma a ve škole. Hrdě tak můžeme říci JSME LASKAVCI.

 

Ve středu 7. 11. 2018 se v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě uskutečnilo „Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“. Ceny se předávaly v  5 kategoriích: Přírodovědné obory, Humanitní obory a kultura, Služby, řemesla a technika, Společenská odpovědnost a Sport.
Naše škola podala 2 návrhy. Jeden za jednotlivce v kategorii Humanitní obory a kultura (Alexandr Pisani) a jeden za školní tým v kategorii Společenská odpovědnost (Adéla Kalužová, Alexandra Zemanová, Lenka Miková, Alexandr Pisani, Jan Kundrát, Marie Stecová a Tereza Škutová). Oba návrhy naší školy byly úspěšné.
Pro poděkování a ceny si přijeli nadaní mladí lidé ze všech částí kraje. Ocenění získali dárky, certifikáty, květiny i poukázky na nákup zboží pro volný čas.
„Talentovaní a nadaní mladí lidé jsou těmi, kteří budou zanedlouho formovat náš region. Je třeba, aby k Moravskoslezskému kraji cítili sounáležitost a chtěli být jeho součástí. Ocenění, která jsme dnes těmto středoškolákům předali, mohou tento vztah posílit. Je bohužel nešťastným trendem, že ti nejlepší mají tendenci od nás utíkat do hlavního města nebo do zahraničí. Snad se nám to podaří zastavit,“ těmito slovy uvedl předávání náměstek hejtmana MSK kraje pro školství a sport Mgr. Stanislav Folwarczny, který patřil k těm, kteří ocenění středoškolákům osobně předali.

Můžeme jen doufat, že jeho slova padla na úrodnou půdu a ti nejlepší žáci středních škol se usadí v našem kraji.

Lenka Miková, oktáva

 

 

V úterý 6. 11. 2018 žáci sedmých ročníků a sekundy navštívili Městský úřad ve Vítkově. Ve společenském sále si se zaujetím vyslechli velmi zajímavou přednášku o historii psaných i tištěných pramenů. Mohli si prohlédnout a vyzkoušet vybavení staré tiskařské dílny. Na památku si každý ze žáků odnesl vlastnoručně vytištěnou první stranu Bible kralické i s věnováním napsaným kaligrafickým písmem.

Mgr. Jana Kravčíková

 

 

V pátek 9.11. se žákyně oktávy Adéla Kalužová a Lenka Miková zúčastnily jubilejního 15. ročníku Středoškolské ekologické konference, která se konala v prostorách konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení a uvítání odborné poroty ve složení PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., autorka učebnic Ekologický přírodopis, RNDr. Jitka Loubová za ČSOP, Ing. René Zelený za Českou komisi pro UNESCO, PaedDrVladimír Krieg za Ministerstvo školství, RNDr. Jana Motyková za Národní ústav pro vzdělávání, Ing. Štěpán Kyjovský za Zelený kříž a Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. za Klub ekologické výchovy následovaly prezentace s badatelsky orientovanou činností celé řady škol České republiky. Pro letošní rok vybírali žáci ze čtyř témat:

Přírodní dědictví regionu (ČR)

Kulturní dědictví regionu (ČR)

Lípy republiky (1918)

Lípy svobody (1968)  

Poslední dva okruhy zahrnují hlavní téma UNESCA pro rok 2018 Magické osmičky.

Oktavánky zvolily téma Lípy republiky s prací Po stopách lípy velkolisté – památného stromu města Vítkov. V práci se zaměřili nejen na historii, ochranu a ekologii vítkovské lípy, ale i monitoring památných stromů v regionu. Jejich práce porotu velmi zaujala, sklidila samé pozitivní ohlasy a získala vysoké hodnocení. Z témat ostatních škol zmíním např. První poděbradský quest, Léčivé rostliny v zájmové lokalitě, Vliv popadaných stromů na mikroklima lesa, Rychlost dekompozice v různých typech prostředí, Vodní a odpadové hospodářství obcí Moravského krasu a Monitoring nepůvodních druhů raků.

Téma našich oktavánek bych ráda doporučila ostatním žákům gymnázia k rozpracování na kvalitní práci SOČ z oboru Biologie.

Mgr. Milena Mačáková