Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve dnech 11. – 25. 8. 2018 jsem měla možnost zúčastnit se díky Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových jazykového kurzu v anglickém Bournemouthu.

Byla jsem ubytována v hostitelské rodině společně se dvěma dalšími studenty z Japonska a Itálie. Přes týden jsem chodila do školy, kde jsem potkala studenty z Německa, Polska, Španělska a dalších zemí. Hodiny byly nastaveny tak, abychom museli co nejvíce mluvit, což bylo pro mě opravdu přínosné. O víkendech jsme se mohli zúčastnit různých výletů, např. do Londýna nebo Oxfordu. Velmi jsem si svůj pobyt v Bournemouthu užila. Nejen, že jsem si procvičila angličtinu, ale také jsem poznala spoustu nových lidí a zažila nové věci.

Jsem velice vděčná Nadačnímu fondu Livie a Václava Klausových za tuto příležitost.

Anežka Šrubařová, sexta

Ve dnech 22. – 27. července 2018 jsem díky výhře v VII. ročníku soutěže CEMACH navštívil spolu s dalšími pěti studenty z Čech a Slovenska stát Izrael.

Program začal prohlídkou Tel Avivu, kde jsme také absolvovali dvě přednášky o moderních izraelských startupech, tedy o začínajících a většinou technologicky zaměřených společnostech.

Další naší zastávkou byl historický Jerzualém, místo, jež je duchovním centrem židovství, křesťanství i islámu a také jedním z nejstarších měst na světě. Zde jsme kromě nejproslulejších historických památek, mezi něž patří např. Zeď nářků či Chrám Božího hrobu, navštívili rovněž Ministerstvo zahraničních věcí.

Během dalších dnů jsme měli možnost vykoupat se v Mrtvém moři, poznat život beduínů v poušti, a dokonce povečeřet s ortodoxní židovskou rodinou, jež nám připravila ochutnávku tradičních židovských pokrmů.

Celý pobyt byl skvěle zorganizován, všichni jsme si odvezli nevšední a nezapomenutelné zážitky.

Alexandr Pisani, sexta

 

dav dav sdr sdr

V rámci celostátního kola Ekonomické olympiády, jež se konalo v Praze 21. 6. 2018 v prostorách ČNB, v němž jsem se umístil na 13. místě, jsem psal esej na téma „Jak by vypadal svět bez centrálních bank“. Hlavní cenou bylo plné stipendium (včetně letenek) na Mises University v USA od sponzora Martina Štefunka (investor, který byl ve vedení O2 a PPF), jenž společně s lidmi z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) rozhodoval o vítězi.

V prvním červencovém týdnu jsem se k mému velikému překvapení dozvěděl, že má esej byla vybrána jako nejlepší.

Letní škola v Alabamě trvala od 15. do 21. července 2018. Celodenní přednášky pokrývaly téměř všechny části ekonomie, zejména se zabývaly „rakouskou ekonomickou školou“ a „libertarianismem“. V mezičase probíhaly rovněž debaty profesorů se studenty, jichž bylo téměř dvě stě a pocházeli ze všech koutů naší planety. Já osobně jsem byl s programem nadmíru spokojen, dosud jsem neměl možnost potkat tolik zajímavých a inspirativních lidí na jednom místě.

Alexandr Pisani, sexta

 

dav dav 2018 07 15-21 MisesU (2)

 

 

Ve škole se vyučuje jako povinný cizí jazyk angličtina od 1. třídy základní školy, jako volitelný němčina, ruština a francouzština od sedmé třídy základní školy a od tercie na gymnáziu. Cizí jazyky vyučuje osm pedagogů.

Maturitní zkoušky z cizích jazyků složili úspěšně téměř všichni přihlášení studenti, a to jak část státní (angličtina), tak profilovou (angličtina, ruština a francouzština). Opakovat bude třeba jeden didaktický test z ruštiny a jednu profilovou angličtinu. Stoprocentní výkony ve státní maturitě byly v angličtině, a to jednou u didaktického testu, třikrát v písemných pracích a třikrát v ústní části.

V průběhu roku žáci školy a adepti budoucího studia na gymnáziu plnili netradiční jazykové úkoly při soutěžích Vítkovský  Boyard a Šifra Jana Ámose, v září si zábavnou formou připomněli Evropský den jazyků.

V prosinci byly zorganizovány dva vánoční zájezdy do Krakova – návštěva centra města, vánočních trhů, hradu Wawel a muzea Oscar Schindler´s Factory.

 

Jazyk anglický

V listopadu, prosinci a lednu proběhla školní kola olympiád v kategoriích I A, I B, II A, II B a III A. Vítězové se zúčastnili okresních kol soutěží s výjimkou kategorií II A a II B, v nichž termín okresních kol kolidoval s lyžařským výcvikem školy. Žákyně sekundy obsadila 3. místo.

V říjnu odjelo 10 studentů ze sekundy, tercie a kvarty na mezinárodní projekt OFFyourLine do polského Poronina. Ve spolupráci s dalšími účastníky z Litvy a Polska pracovali na úkolech týkajících se problematiky závislosti na on-line médiích. Zároveň absolvovali i výlety do hor a kulturní akce. Komunikačním jazykem byla angličtina.

Dvě studentky septimy se ve spolupráci s bývalou americkou lektorkou zúčastnily literární soutěže časopisu Bridge.

Projekt Edison proběhl na přelomu února a března, lektoři přednášející v angličtině přijeli z Ruska, Brazílie, Gruzie, Indonésie, Turecka a Ukrajiny.

V dubnu navštívilo 40 žáků 8. a 9. tříd divadelní představení v angličtině, hrané brněnskými gymnazisty v opavském Loutkovém divadle.

Byla získána tři stipendia pro studentky kvinty, sexty a septimy na jazykový kurs v Anglii a na Maltě z Nadace Livie a Václava Klausových.

Žáci 7. a 9. tříd a sekundy a kvarty psali srovnávací testy Kalibro, s výjimkou jedné ze šesti skupin měly všechny třídy nadprůměrné výsledky.

 

Jazyk německý

V lednu uskutečněna školní kola olympiád (kategorie II A a III A), následně účast vítězů nižší kategorie v okresním kole (termín kategorie III A kolidoval s lyžařským výcvikem).

Projekt Erasmus+ – Bräuche und Traditionen byl ohodnocen 95 body, byl tedy dofinancován v plné výši.

Studenti a žáci byli pedagogy podporováni v četbě knih v originále.

 

Jazyk ruský

V únoru proběhla školní kola olympiád v kategoriích ZŠ a SŠ. V březnu v krajském kole získala studentka naší školy v kategorii SŠ 4. místo.

Kulinářské speciality ruské kuchyně si žáci vzájemně připravili na ochutnání v rámci Ruského dne.

 

Jazyk francouzský

Francouzskou kuchyni si žáci vyzkoušeli uvařit a ochutnat během akce Francouzský den.

 

PhDr. Jana Ambrožová

předsedkyně předmětové komise cizích jazyků

Ve školním roce 2017/2018 vyučovalo český jazyk a literaturu sedm pedagogů. Podle celoročního plánu se konala čtyři jednání PK, na kterých byly postupně řešeny stanovené úkoly, hlavně se zaměřením na plnění osnov ŠVP, přípravu ke státním maturitním zkouškám, psaní diktátů, slohových a čtvrtletních prací, inventarizaci, stav učebnic, literární soutěže, recitaci, návštěvy divadelních představení atd.

Tematické plány jsou zpracovány v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Vyučujeme podle učebnic SPN – žáci základní školy a Fraus – žáci víceletého gymnázia, děti mají k dispozici i pracovní sešity. V rámci předmětové komise byla provedena kontrola doložek MŠMT u všech používaných učebnic. K výuce jsou využívány také multimediální učebny, výukové programy na PC, žákovská a učitelská knihovna.

Prioritním úkolem výuky českého jazyka a literatury byla příprava studentů na maturitní zkoušku z českého jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústního zkoušení, jehož předmětem je analýza uměleckého a neuměleckého textu. V profilové části maturovali z českého jazyka tři žáci.

V rámci minimaturit, které jsou symbolickým zakončením nižšího stupně gymnázia, psali žáci kvarty písemnou práci z jazyka českého. Měli možnost výběru z několika slohových útvarů na různá témata.

Dne 28. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích zasedlo do lavic 53 žáků. Velikou radost nám v okresním kole udělala pak žákyně kvarty, jež se v obrovské konkurenci umístila na krásném třetím místě a postoupila do kola krajského, kde obsadila sedmou příčku.

Úspěchy v literárních soutěžích:

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Velmi nás potěšilo zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty.

Tři žákyně 2. stupně se v literární soutěži Svět slova umístily na stupních vítězů a byly pozvány na slavnostní předávání cen do Městského kulturního centra ve Fulneku.

Velmi nás potěšil rovněž žák oktávy, který se se svou esejí na téma „Je náboženská víra protikladem vědy?“ umístil na prvním místě v soutěži o nejlepší středoškolskou práci, kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná porota hodnotila celkem 58 literárních prací, které dle slov garanta soutěže byly nadprůměrné a měly velmi dobrou obsahovou a stylistickou úroveň. Nemalou motivací pro účastníky byla kromě knihy rovněž finanční odměna, a to krásných 5 000 Kč.

Dále jsme poslali příspěvky do následujících literárních soutěží: KEV, Požární ochrana očima dětí, Sněhurka na ledě, Artbotič, Představ si, že jsi dopis cestující časem, Rosteme s knihou.

Již tradičně proběhla v měsíci únoru recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Čtvrtým rokem probíhaly po dobu dvanácti týdnů od ledna do dubna přípravné kurzy jazyka českého, které měly být žákům devátých ročníků nápomocny k tomu, aby úspěšně zdolali přijímací zkoušky z jazyka českého. Obdobné kurzy byly připraveny také pro žáky 5. tříd, kteří se hlásili na víceleté gymnázium.

Žáci sedmých a devátých ročníků psali Kalibro testy, výsledky byly následně analyzovány s jednotlivými vyučujícími jazyka českého.

Klasickou výuku jsme si zpestřili několika divadelními představeními. Žáci tercie až septimy navštívili komorní scénu Aréna, aby zde zhlédli drama Divoká kachna významného norského dramatika a básníka Henrika Ibsena, žáci 7. ročníku a sekundy odjeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Limonádový Joe, žáci 8. ročníku a tercie zhlédli prvotinu autorky Gabriely Preissové, Gazdina roba, žáci 9. tříd a kvarty pak originální scénické zpracování magických lidových balad, jak je ve své sbírce Kytice zachytil Karel Jaromír Erben. Poslední červnový týden se do divadla dostaly rovněž šesté třídy a prima, a to na úspěšný muzikál Noc na Karlštejně.

Žáci šestých a osmých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia absolvovali knihovnickou lekci v Městské knihovně ve Vítkově. Pod vedením zkušených knihovnic se naučili vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem.

 

Mgr. Andrea Mášová

předsedkyně předmětové komise jazyka českého            

Již po čtvrté se u příležitosti ukončení školního roku uskutečnila minipřehlídka žáků 2. a 3. stupně v zájmové umělecké činnosti. Žáci opět předvedli skvělé výkony ve zpěvu, tanci, recitaci a v dramatizaci literárního díla. Společně jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku, kteří si pro nás připravili krátký program. Paní ředitelka ocenila aktivní žáky, kteří po celý školní rok reprezentovali školu.
Děkuji za úžasnou energii, kterou jste na COMEDIAS 2018 vytvořili.

Krásné prázdniny!

Barbora Valová

 

736df4de-7bcb-48cd-847f-2d07e994575f