Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

I v letošním roce (ve dnech 24. – 30. 8. 2014) zavítala skupina nadšených badatelů do radnického regionu v Plzeňském kraji za účelem výzkumu a bádání. T-expedice je jednou z širokého spektra aktivit Talnetu, projektu, který se intenzivně věnuje rozvoji nadaných žáků v oblasti přírodních věd, ale je nutno zmínit, že i ti, kteří spíše inklinují k humanitním oborům, zde najdou své místo.
Celý příspěvek

Imatrikulace2014V pondělí 1. září 2014 se sál Městského úřadu začal před pátou hodinou odpolední pomalu zaplňovat studenty, učiteli, představiteli města a dalšími hosty a všichni s napětím očekávali zahájení slavnostní imatrikulace žáků primy a kvinty Základní školy a gymnázia Vítkov. Čerství studenti vstoupili do sálu za zvuků studentské hymny, následně celý sál povstal, aby uctil českou hymnu.  Třídní učitelky, pro primu Mgr. Michaela Škrabalová a pro kvintu Mgr. Zuzana Kotrlová, představily přítomným žáky svých tříd. Během slavnostní imatrikulace se studenti zapsali do městské kroniky a převzali malé pozornosti z rukou paní ředitelky Mgr. Blanky Váňové a pana starosty Ing. Pavla Smolky, paní ředitelka i pan starosta při svých proslovech popřáli čerstvým studentům mnoho úspěchů. Žákyně kvinty, Lucie Marethová, přečetla studentský slib, v němž se studenti mimo jiné zavazují k čestnému plnění všech povinností a uchování dobrého jména školy. Příjemným kulturním zakončením celého slavnostního aktu bylo vystoupení pěveckého sboru pod vedením Mgr. Heleny Kozlové. Studentům přejeme, aby roky strávené na gymnáziu byly zaplněny mnoha radostnými okamžiky a aby se jim dařilo nejen ve škole, ale ve všech oblastech života. Mgr. Zuzana Kotrlová

Milí žáci a studenti, vážení rodiče a přátelé naší školy, přejeme Vám ničím nerušené, pohodové prázdniny. Užijte si slunce, klidu, poznejte české i cizí kraje, odpočiňte si a naberte nové síly do dalšího školního roku. Děkujeme a těšíme se nashledanou v září.

Vaši učitelé, vychovatelky a zaměstnanci školy

DSCF0563Ačkoliv počasí ráno 26. 6. 2014 nebylo zcela příznivé, tak se vybraní žáci sexty, septimy a kvinty vydali v předposledním dni školy na exkurzi nazvanou „Po stopách II. světové války“. Ta se uskutečnila díky Mgr. Pavlu Skácelovi a finančnímu přispění Československé obce legionářské v Moravskoslezském kraji (ČsOL MSK). Žáci nejprve navštívili pěchotní srub OP-S 25 Trigonometr u Milostovic, kterým je provedl Ing. Václav Zavadil, člen ČsOL MSK. Dozvěděli se, že tato pevnost byla prvním objektem 3. stavebního podúseku Milostovice Ženijního skupinového velitelství IV v Opavě ve III. odolnosti, tj. že měla tak silný železobetonový plášť, že jej žádná bomba ve 30. letech 20. století nebyla schopna překonat (např. tloušťka stropu činila 250 cm), že se v pevnosti nacházel splachovací záchod, který však bylo možné používat pouze v průběhu bojových operací, že si vojáci nejčastěji v pevnosti svítili petrolejovými lampami či svíčkami, a pouze v průběhu bojů se měl zapínat generátor, který vytvářel elektrickou energii. Zjistili také, že bunkr byl výrazně vyzbrojen protitankovým kanónem, i několika těžkými a lehkými kulomety, které však nikdy nebyly použity.
Celý příspěvek