Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

6_12_2013Je již tradicí, že škola pořádá jednodenní předvánoční cestu do polské Osvětimi a Krakova. Do míst, která jsou tak význačná, že je do svého seznamu světových památek zařadilo i UNESCO jsme se vypravili 6. 12. 2013. Hrůzy poslední světové války vystřídala krása bývalého hlavního města Polska, které mnozí považují hned po Praze za nejhezčí ve střední Evropě. Program zájezdu byl časově dost náročný, ale zbyla i chvilka na osobní volno k návštěvám kulturních institucí (muzea, katedrály), příp. k předvánočním nákupům.

Celý příspěvek

V týdnu od 11. listopadu 2013 se žáci školy zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž probíhá již šestý rok a získává stále větší zájem škol. V letošním kole se zapojilo 34 454 soutěžících z 373 škol. Účastníci byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií Benjamin, Kadet, Junior, Senior. Nejúspěšnější ve svých kategoriích z celonárodního měřítka byli:

Drnková Jana (kvinta), 118. místo se 204 body, kategorie Junior, Solař Jiří (Oktáva), 126. místo se 192 body, kategorie Senior, Šíma Vojtěch (Oktáva), 156. místo se 188 body, kategorie Senior.

Celý příspěvek

Dne 27. 11. 2013 navštívilo deset studentů gymnázia ze tříd sexty a septimy seminář k problematice Středoškolské odborné činnosti (SOČ) na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, pořádané Střediskem volného času Korunka, p. o. Všechny čekalo několik bloků přednášek. O vědeckém výzkumu a prezentaci soutěžní práce přednášel Doc. Ing. Mgr. P. Klán CSc. z ČVUT Praha, který posluchačům sdělil řadu informací o historickém vývoji vědeckého myšlení, o tom, jak by správná vědecká práce měla vypadat a také odkud především čerpat informace k sepsání kvalitní práce. O základech rétoriky a o tom, jak se chovat či nechovat u prezentování své práce zase vtipně referovala Mgr. J. Prošvicová z Mendelova gymnázia v Opavě.

Celý příspěvek

Voda-sextaDne 4. 11. 2013 jsme se s týmem žáků sexty a oktávy zúčastnili finále soutěže dlouhodobého projektu Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádané ve spolupráci s Technickou univerzitou VŠB. Projekt začal sérií exkurzí v loňském školním roce: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, vodní nádrže Kružberk, Slezská Harta, Morávka, Bochemie Bohumín, ČOV Ostrava a úpravna vody Vítkov -Podhradí. Studenti získali celou řadu zkušeností, které následně využili pro přípravu seminární práce. Tým sexty Vít Mužík, Barbora Staňková, Denis Dimitrov, David Machač a Marta Kučerková pod vedením Mgr. Mileny Mačákové zvolil mapování vodního toku Čermná. Tým oktávy Michal Škrobánek, František Satke a Gabriela Švecová pod vedením Mgr. Petra Ambrože si vybral realizaci kořenové čistírny v Kamence. Kromě seminární práce musely oba týmy vymyslet poster, provést laboratorní analýzu vybraných vzorků vody, graficky zpracovat spotřebu vody ve škole a domácnosti a vše zúročit v závěrečné prezentaci. V široké konkurenci obstály oba týmy. Tým sexty zaslouženě vyhrál 1. místo a 10 000 Kč. Zaujal výbornou a obsáhlou prací, modelem využití dešťové vody ve škole, originální etiketou vody Vítkovky a nálezem vzácných zkamenělin. Tým oktávy převzal  ocenění za nejlepší prezentaci, která zaujala především netradičním interaktivním pojetím s audio ukázkou. Výhercům gratulujeme. (Mgr. Milena Mačáková)

Celý příspěvek

DOD_G_náhled6. 11. 2013 proběhl první den otevřených dveří, určený žákům 9. ročníků základních škol v okolí. V úvodu byla pro účastníky připravena prezentace o škole, kterou přítomným představili Mgr. Miroslav Bučánek a Michal Škrobánek (oktáva). Všichni příchozí zde obdrželi propagační materiály a instrukce o dotazníku, který měli vyplňovat na jednotlivých stanovištích, rozmístěných po celé škole. Zájemcům o studium dělali průvodce žáci sexty, kteří je postupně dovedli na šest stanovišť – dějepisné, biologické, chemické, fyzikální, cizích jazyků a estetických výchov – kde se setkali s jednotlivými vyučujícími daných oborů a jejich pomocníky ze sexty a septimy.
Celý příspěvek