Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve dnech 14. – 27. dubna 2014 měli žáci a studenti 2. a 3. stupně naší školy, učitelé i vítkovská veřejnost možnost shlédnout putovní výstavu „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“, která vznikla v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Autory výstavy, která vznikla u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, je Gymnázium Olgy Havlové a Občanské sdružení PANT. Dvanáct výstavních panelů se věnovalo tématům: „Zásadní data v životě Olgy Havlové“, „Olga Havlová (1933-1996)“, „Proletářské děvče značně samorostlé“, „Václav Havel – osudový muž“, „Za okny StB“, „Hrádeček“, „Vašek ve vězení“, „Hrobka“ (aneb svépomocná lidová knihovna), „První dámou“, „Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“, „Mít možnost pomáhat druhým“, „Chybíš tady, Olgo!“ a „Václav o Olze“.
Celý příspěvek

Dne 16. dubna v dopoledních hodinách na Mendelově gymnáziu v Opavě proběhlo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Žáci naší školy se zapojili v šesti soutěžních oborech ze sedmnácti. Na prvních místech skončili Kateřina Kubesová (obor 13 Ekonomika a řízení, s prací „Obchodní řetězce na Vítkovsku“) a Jiří Solař (obor 18 Informatika, s prací „Využití znalostí o neuronových sítích v technických oborech“), druhé místo obdržela Anna Krajíčková (obor 06 Zdravotnictví, s prací „Lidé s Downovým syndromem“), na třetím místě se umístili Bára Onderková (obor 04 Biologie, s prací „Etologie křečíka džungarského“) a Daniel Janečka (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, s prací „Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním“), čtvrtý byl Radim Šrámek (obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, s prací „Led stroboskop). Postupujícím do kraje i všem účastníkům, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme. Mgr. Miroslav Bučánek

Dne 9. 4. 2014 se náš tříčlenný tým ve složení Kamila Scholasterová (kvinta), Lenka Bílková a Vít Mužík (sexta) zúčastnil XXIII. ročníku „Dějepisné soutěže studentů gymnázií“, z níž se v tomto roce stala soutěž mezinárodní, neboť se jí zúčastnilo 208 gymnázií z Čech a 49 ze Slovenska. Tuto soutěž vyhlásilo chebské gymnázium, a pro oblast Moravskoslezského kraje ji zaštítilo gymnázium v Bohumíně. Letošním tématem se staly dějiny I. a II. republiky, resp. dějinné období let 1918 – 1939. Snažili jsme se přípravu nepodcenit, a jelikož se jedná o týmovou soutěž, rozdělili jsme si jednotlivé epochy doby k prostudování a ke vstřebání, co možná nejvíce informací. Po příjezdu na místo konaní jsme byli velmi příjemně překvapeni pečlivostí ve věci přípravy a průběhu soutěže ze strany organizátorů. S velkým napětím jsme se pustili do vyplňování testu. Musím zcela otevřeně za náš tým přiznat, že mnohé věci nás překvapily a je pravdou, že jsme s nimi na soutěžním testu nepočítali. Ale s výsledným 6. místem jsme spokojeni. A již teď přemýšlíme o možné budoucí účasti na dalším ročníku této soutěže. Vít Mužík, sexta

Dne 11. 4. 2014 se v Ostravě konalo krajské kolo 48. ročníku Biologické olympiády,  kategorie B. I tentokrát bylo zvoleno zajímavé téma Komunikace. Naši školu reprezentoval žák sexty David Machač. V široké konkurenci obhájil krásné 3. místo a zajistil si tak letní soustředění na Běstvině. Blahopřejeme.