Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 11. 4. 2014 se v Ostravě konalo krajské kolo 48. ročníku Biologické olympiády,  kategorie B. I tentokrát bylo zvoleno zajímavé téma Komunikace. Naši školu reprezentoval žák sexty David Machač. V široké konkurenci obhájil krásné 3. místo a zajistil si tak letní soustředění na Běstvině. Blahopřejeme.

Eurorebus_logoŽáci vyššího stupně a gymnázia se tradičně účastní celostátní soutěže Eurorebus, která je zaměřena na všeobecné znalosti z přírodních věd (především zeměpisu). Každoročně probíhají od října do března kvalifikační kola přes internetové stránky soutěže. Do krajského finále, které se konalo v aule Slezské univerzity v Opavě 6. 4. 2014, se kvalifikovaly téměř všechny naše třídy. Úspěšné třídní kolektivy vždy reprezentovala trojce řešitelů. Z přibližně 25 škol v každé kategorii, postupovalo prvních pět do republikového finále (červen, Praha).
Celý příspěvek

KedSiVymyslam2014Ve čtvrtek 10. dubna proběhlo na půdě Gymnázia J. B.  Magína ve Vrbovém předávání cen vítězům mezinárodní literární soutěže Keď si vymýšľam 2014. Letošní ročník soutěže byl již patnáctý, a tak se i samotné předávání neslo v jubilejním duchu. Se svou povídkou Cela se v kategorii středních škol umístil na třetím místě i náš student Michal Škrobánek z oktávy. „Jsem velmi poctěn, že jsem se mohl zapojit do této soutěže. Ocenění mne mile překvapilo. Děkuji všem organizátorům za skvělý program a vedení Základní školy a gymnázia ve Vítkově, jmenovitě paní ředitelce Blance Váňové, za možnost převzít si cenu osobně. Můj dík ale patří především mé třídní profesorce, paní PhDr. Marii Mikulíkové, a Mgr. Zuzaně Kotrlové, které mi pomohly celou práci vůbec zrealizovat. Třetího místa za hranicemi domova si velmi vážím.“ Do soutěže se zapojila i další studentka našeho gymnázia Adéla Kalužová, které ocenění uteklo jen o vlásek. Věříme však, že za rok bude i ona stát na stupnici vítězů. Děkujeme našim přátelům ze Slovenska za skvělé přijetí a příjemnou atmosféru po celou dobu naši návštěvy.

Celý příspěvek

12. 3. 2014 na naší škole proběhlo předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády, soutěže určené studentům 3. ročníků středních škol v České a Slovenské republice, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Z žáků septimy se letos soutěže zúčastnili Daniel Janečka, Daniel Opletal, Daniel Rychlík a Adam Čech, kteří v průběhu 90 minut vyplňovali na počítačích test v LMS Moodle, složený z oblasti matematiky, logiky, všeobecného ekonomického přehledu, ekonomie, managementu, marketingu a anglického jazyka. Bohužel se ani jednomu z nich nepodařilo překonat bodovou hranici a postoupit do finále, kam postupuje pouze 100 nejúspěšnějších uchazečů, kteří budou ve dnech 20. – 22. 6. 2014 pokračovat v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vítězům bude nabídnuto přijetí do jimi zvoleného bakalářského studijního oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek. Mgr. Miroslav Bučánek

Přijďte si k nám zkusit přijímací test z matematiky a českého jazyka. Test z českého jazyka cvičně píšeme v úterý 1. dubna v učebně primy od 13.00 do 14.00, součástí bude také rozbor a zhodnocení testu. Cvičný test z matematiky a jeho rozbor proběhne v úterý 8. dubna v učebně primy, od 13.00 do 14.00Přijímací zkoušky na naši školu se budou konat 22. dubna 2014.