Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Už jsou to téměř čtyři léta, kdy se půlka z nás loučila s devátou třídou základní školy a vyrážela vstříc novému životu na gymnáziu. Druhá polovina za sebou pouze nechala vzpomínky na děti z nižšího gymnázia a překročila mantinel k dospívání na vyšším gymnaziálním stupni. Rok se s rokem sešel a najednou tady máme maturitní ročník a s ním spoustu starostí, nervů, ale taky zábavy. Jednou takovou nezapomenutelnou událostí se stal i náš maturitní ples. Byla to odměna snad pro všechny, kteří jsme se dostali až do oktávy a na večírku jsme společnými silami zapracovali.

Celý příspěvek

V průběhu října a listopadu 2013 se dva naši studenti zúčastnili projektu „Poradenství“, pořádaného Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné. Jednalo se o soutěž, v níž si zájemci mohli vybrat ze čtyř vyhlášených témat z oblasti 1) financí domácnosti (Proč je důležité řídit finance domácnosti?), 2) společenského protokolu (Máte rádi společenský život? Dokážete napsat několik smysluplných stran na výše uvedené téma?), 3) české ekonomiky v číslech (Bude zavedení eura pro ČR přínosem?) nebo 4) elektronického obchodování (Internetové obchodování v budoucnosti, aneb jak si představujete internetové obchodování s jeho komplexním zázemím v budoucnosti?).

Celý příspěvek

Už čtvrtým rokem katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá soutěž pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních škol „Nebojme se myslet!“ Tohoto intelektuálního klání se 13. prosince 2013 zúčastnila Kateřina Kubesová (septima), Klára Donovalová a Michal Škrobánek (oktáva). Jak probíhal den samotného soutěžícího, popsala Kateřina takto:

„V pátek jsme ve třech nasedali do autobusu směr Olomouc. Když jsme dorazili do budovy Filozofické fakulty, dostali jsme listy papíru a usadili se na místech, která měla být po další dvě hodiny našimi tvůrčími útočišti. Kolem nás sedělo zhruba 180 dalších studentů, kteří taktéž netrpělivě čekali na chvíli, kdy budou moci popsat své papíry. Po krátkém představení pravidel i samotné univerzity, jsme konečně měli možnost přečíst si citáty, které byly zároveň tématy k napsání minimálně dvoustránkového filosofického textu. Mohli jsme si vybrat z těchto čtyř okruhů: 1) „Příroda se ráda skrývá.“ (Hérakleitos), 2) „A jdou lidé, aby obdivovali horské výšiny, mohutné mořské proudy, toky vodnatých řek, zálivy oceánu, dráhy hvězd a přitom zapomínají na sebe samotné.“ (Augustin – Francesco Petrarca), 3) „Neboť všechna slast si žádá věčnost.“ (Friedrich Nietzsche) a 4) „Filosofie má ohraničit myslitelné, a tím i nemyslitelné. Má ohraničit nemyslitelné zevnitř prostřednictvím myslitelného.“ (Ludwig Wittgenstein).

Celý příspěvek

11. 12. 2013 ve dveřích naší třídy objevila skupinka mužů. Většina mládeže v mém věku by nejraději zavřela oči, a pomalu se dala do spánku, jako to bývá ve většině případů. Ovšem tohle bylo jiné. Jen co otevřeli ústa, získali si naši pozornost. Naslouchali jsme jejich výkladu, jako o mapě k pokladu, když nám bylo pět. Jak se na obrazovce ukázaly fotky plic kuřáků, nebo zubů drogově závislých, v třídě zaznělo hlasité povzdechnutí, v němž šel slyšet ohromný strach. Nedovedu si představit, že bych kdykoliv dokázala něco takového pozřít. Mohli jsme shlédnout videa, na kterých se ukazoval ten „nejčistší fet“, který nám připomínal hroudu něčeho odporného. Dozvěděli jsme se, co to vůbec je závislost, protože si pod tímto názvem každý dovede představit něco jiného. Na všem se dá vypěstovat závislost, řekla bych. Je mi až líto těch, kteří svou rodinu zahodí kvůli chvilce, kdy jim může v žilách putovat látka, co dokáže absolutně změnit pohled na svět.

Celý příspěvek

6_12_2013Je již tradicí, že škola pořádá jednodenní předvánoční cestu do polské Osvětimi a Krakova. Do míst, která jsou tak význačná, že je do svého seznamu světových památek zařadilo i UNESCO jsme se vypravili 6. 12. 2013. Hrůzy poslední světové války vystřídala krása bývalého hlavního města Polska, které mnozí považují hned po Praze za nejhezčí ve střední Evropě. Program zájezdu byl časově dost náročný, ale zbyla i chvilka na osobní volno k návštěvám kulturních institucí (muzea, katedrály), příp. k předvánočním nákupům.

Celý příspěvek

V týdnu od 11. listopadu 2013 se žáci školy zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž probíhá již šestý rok a získává stále větší zájem škol. V letošním kole se zapojilo 34 454 soutěžících z 373 škol. Účastníci byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií Benjamin, Kadet, Junior, Senior. Nejúspěšnější ve svých kategoriích z celonárodního měřítka byli:

Drnková Jana (kvinta), 118. místo se 204 body, kategorie Junior, Solař Jiří (Oktáva), 126. místo se 192 body, kategorie Senior, Šíma Vojtěch (Oktáva), 156. místo se 188 body, kategorie Senior.

Celý příspěvek