Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Minimaturita-náhledMinimaturity tvoří již řadu let na naší škole předěl mezi nižším a vyšším stupněm osmiletého gymnázia. Podstatou minimaturitní zkoušky je zpracování odborné práce na vybrané téma a její následné obhájení formou prezentace a písemná zkouška z českého jazyka. Součástí minimaturit jsou také testy Kalibro ze základních předmětů, které žáci absolvují v únoru.

Každá práce je vedena učitelem příslušného předmětu, který dohlíží na kvalitu práce. Zpracováním této práce se žáci naučí využívat odbornou literaturu a informační prameny, tvořit a vyhodnocovat dotazníky, zpracovávat grafy a statistiky, svou práci mohou také konzultovat s odborníky daného oboru.  Prezentace této práce probíhá v červnu, přítomni jsou jednak učitelé, jednak spolužáci, zváni jsou také rodiče žáků. Písemná zkouška z jazyka českého, trvající 4 hodiny, probíhá v květnu, žáci píší slohovou práci na jedno ze čtyř témat, která jsou jim zadána. Hodnotí se obsahová i formální úroveň práce. Žáci kvarty touto zkouškou zakončují své působení na nižším stupni, nabyté vědomosti nezřídka využívají v dalším studiu. Seznam zvolených prací

 

Plešatá zpěvačkaA co plešatá zpěvačka? Češe se pořád stejně, aneb naše dojmy z divadelního představní

Dne 8. ledna jsme jeli do Ostravy do divadla Komorní scéna Aréna na hru Plešatá zpěvačka. Již dlouho jsem se těšila, divadlo mám velmi ráda a byla jsem zvědavá, jak se mi tato absurdní komedie bude líbit. Do Ostravy jsem tudíž přijela plná očekávání a myslím, že jsem nebyla sama. Když v sále zhasla světla, všichni ztichli, napjatě čekajíce na představení. Zpočátku jsem nebyla příliš nadšená, bylo nám řečeno, že je to komedie, a přitom mi to nepřišlo ani kapku vtipné. Po chvíli jsem zjistila, že můj první dojem byl zcela mylný. Najednou jsem se smála tak, že jsem smíchy brečela. Absurdní scény, dialogy a vtípky způsobily, že většina diváků se hlasitě smála. Skvělým zakončením byla naprosto chaotická scéna, ve které se postavy navzájem překřikovaly nesmyslnými větami. Lucie Marethová

Celý příspěvek

V závěru roku 2013 podala naše škola na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy úspěšnou žádost o zapojení do rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014“. Cílem našeho projektu je vyškolit čtyři členy pedagogického sboru v rámci prezenčního vzdělávání zaměřeného na „Etickou výchovu“, které jim umožní zkvalitnit výuku tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru na škole a následně vytvořit volitelný předmět „Etická výchova“, určeného žákům 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletého gymnázia, který jim umožní prohloubit jejich schopnost vžít se do situace druhých, pochopit a realizovat prosociální pomoc potřebným, aplikovat aktivní naslouchání, být dostatečně empatický vůči druhým, uplatňovat toleranci při týmové práci a ujasnit si mravní zásady a hodnoty důležité pro osobní život.

Celý příspěvek

Výstava o Berlínské zdi ve Vítkově

 

Ve dnech 9. – 22. prosince 2013 si žáci, studenti, učitelé i vítkovská veřejnost mohli v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov, p. o. prohlédnout putovní výstavu „Berlínská zeď“, která vznikla v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autory výstavy jsou učitelé a studenti ostravského gymnázia EDUCAnet, kteří se pokusili zasadit historii rozděleného Berlína do kontextu dějin druhé poloviny 20. století, protože tyto události těsně souvisely s poválečným rozdělením světa a především se studenou válkou.

Celý příspěvek

Bez názvuPříjemné prožití svátků, hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2014 přejí zaměstnanci Základní školy a gymnázia ve Vítkově.

Dne 17. prosince 2013 se třídy kvinta a oktáva s několika zájemci ze sexty a septimy zúčastnily v rámci projektu „Věda do škol“ přednášky „Posviťme si na média aneb Média a svět kolem nás“. Přednášejícím byl PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. z katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem této přednášky bylo poskytnout studentům informace a znalosti z oblasti médií tak, aby byli schopni základní orientace v dané problematice. Média jsou totiž neodmyslitelnou součástí dnešního světa. Z billboardů se na nás valí reklamní slogany, každý den vycházejí desítky novin a časopisů a televizní zpravodajství patří k nejsledovanějším pořadům v zemi. Médiím nelze uniknout. Je ale potřeba naučit se je vnímat, rozklíčovat, co nám chtějí sdělit, a naučit se rozpoznat objektivní informace od těch, které se nám snaží „podsunout“. Jak celou besedu vnímali studenti gymnázia, popisuje Daniel Janečka ze septimy:

Celý příspěvek