Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

12. 3. 2014 na naší škole proběhlo předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády, soutěže určené studentům 3. ročníků středních škol v České a Slovenské republice, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Z žáků septimy se letos soutěže zúčastnili Daniel Janečka, Daniel Opletal, Daniel Rychlík a Adam Čech, kteří v průběhu 90 minut vyplňovali na počítačích test v LMS Moodle, složený z oblasti matematiky, logiky, všeobecného ekonomického přehledu, ekonomie, managementu, marketingu a anglického jazyka. Bohužel se ani jednomu z nich nepodařilo překonat bodovou hranici a postoupit do finále, kam postupuje pouze 100 nejúspěšnějších uchazečů, kteří budou ve dnech 20. – 22. 6. 2014 pokračovat v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vítězům bude nabídnuto přijetí do jimi zvoleného bakalářského studijního oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek. Mgr. Miroslav Bučánek

Přijďte si k nám zkusit přijímací test z matematiky a českého jazyka. Test z českého jazyka cvičně píšeme v úterý 1. dubna v učebně primy od 13.00 do 14.00, součástí bude také rozbor a zhodnocení testu. Cvičný test z matematiky a jeho rozbor proběhne v úterý 8. dubna v učebně primy, od 13.00 do 14.00Přijímací zkoušky na naši školu se budou konat 22. dubna 2014.

„Evropa ve škole“ je výtvarnou a literární soutěží, kterou už třiadvacet let vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Její základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy s důrazem na výchovu k evropanství a demokratickému evropskému myšlení. Letošního ročníku, který bude vrcholit koncem května 2014, se ve 3. kategorii (15 – 17 let) literární části soutěže zúčastnily Kateřina Kubesová (septima) a Anna Jakubíková (kvinta). Vzhledem k tomu, že je rok 2014 „Rokem české hudby“, tak si obě studentky vybraly za téma citát Alberta Einsteina „Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat.“, a napsaly práci s názvem „Čím je pro mne hudba“. 5. března bylo jejich úsilí korunováno úspěchem, neboť Kateřina Kubesová v kraji získala 1. místo a Anna Jakubíková 3. místo. Oběma dvěma tímto blahopřejeme, a držíme palce při postupu do ústředního kola. Mgr. Miroslav Bučánek

„Téma samotné mne odjakživa zajímalo, a proto jsem přednášku věnovanou této problematice uvítal. Musím zde velice pozitivně ohodnotit znalosti, zasvěcenost do problematiky, vystupování a především úsudek a pohled na věc přednášejícího. Velice se mi líbila pasáž věnována českému vlastenectví a jsem velmi rád, že se konečně po dlouhé době objevil někdo, jenž se nebojí říci, že je hrdý na to, že náleží k českému národu. Myslím si, že tyto základní vlastenecké principy by měly být vštěpovány studentům zvláště v době, kdy se na ně neklade přílišný důraz. Během přednášky jsem pociťoval obrovskou hrdost na činy našich předchůdců a musím zde napsat, zcela otevřeně, že tato přednáška, celá její koncepce i samotný přednášející se mi v letošním školním roce jeví jako prozatím nejlepší zpestření výuky. Vít Mužík, sexta

Celý příspěvek

13. března 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den nazvaný „Mediální dějepis s dědečkem a babičkou“, pořádaný ve spolupráci se SVČ Vítkov a DDM Vratimov. Žákům kvinty a sexty své životní zážitky a zkušenosti přišli předat pan Valter Mazur a Ing. Radomír Vašíček, kteří studentům vykládali o svých životech a osudech svých rodin. Oba pánové popisovali, jak to kdysi vypadalo ve škole i při nástupu do prvního zaměstnání, líčili události 2. světové války i jak vypadal život prostého člověka v éře komunismu. Jejich vyprávění bylo doprovázeno starými fotografiemi a také prezentací připravenou třídou sextou, která měla připomenout, co se u nás i v zahraničí dělo v letech 1935-1965, tedy v době, na kterou se převážně celý projekt zaměřil. Celá akce byla velmi zdařilá, zajímavá a poučná. Častokrát také úsměvná a zábavná, neboť život přináší i krásné a pěkné okamžiky, které na našich tvářích vyloudí úsměv či dovedou pobavit.