příspěvková organizace

Získali jsme finanční prostředky v rámci dotačního řízení na podporu prevence rizikového chování MŠMT. Do projektu s názvem Kyberšikana budou zapojeni žáci 4., 6. tříd a primy. Obsahem projektu jsou workshopy pro žáky 4., 6. ročníků a primy. Odborníci na kyberšikanu budou pracovat s rizikovými skupinami žáků. Smyslem projektu je žáky informovat o možném riziku používání informačních komunikačních technologií a naučit je pravidlům, kterými, v případě dodržování, budou předcházet negativním jevům. Projekt bude probíhat ve 2. pololetí školního  orku 2014/2015, zahájíme jej jednoduchým mapováním situace formou krátkého dotazníku. Na základě výsledků dotazníků bude projekt realizován prostřednictvím workshopů. Součástí workshopů budou i výtvarné dílny pro žáky a rodiče. Žáci nižšího stupně vytvoří plakáty na téma nebezpečí informačních komunikačních technologií, vzniklé plakáty budou vystaveny na výstavě. Žáci vyššího stupně vytvoří leták podávající informace o kyberšikaně, leták bude zveřejněn na www stránkách školy. Projekt zhodnotíme opětovným mapováním situace krátkým dotazníkem. Žáci na závěr projektu zpracují sebehodnocení a vyplní test závislosti na internetu.

Romana Fajmonová

Časový harmonogram realizace projektu Kyberbezpečí

Výtvarné dílny 4. tříd

23042015401820150421_121920

Workshop Eurotopie

   OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Workshop Renarkon

DSCF0232DSCF0239

Beseda s policií ČR

DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERA

Publicita

DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERA


kyberbezpeci