příspěvková organizace

a13

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/15.04469, název mikroprojektu „PO STOPÁCH ČESKÉ A POLSKÉ HISTORIE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY“

MÍSTA UTRPENÍ A BOLESTI NAŠICH PŘEDKŮ

 

Dne 6. května 2015 započal náš výjezd za Místy utrpení a bolesti našich předků u Kulturního domu ve Vítkově, kde jsme se setkali s našimi účastníky z polského města Kalety. Naše cesta směřovala rovnou do hlavního města České republiky, do Prahy, ve kterém jsme vyrazili do Židovského muzea v Praze, v němž jsme měli domluven program na téma My a oni – Antisemitismus a moderní společnost. Sympatická lektorka nám popovídala o historii Židů, o mýtech a předsudcích, které jsou s nimi spojeny. Následovala prohlídka vybraných objektů – Pinkasova synagoga, Židovský hřbitov a dodnes stále fungující Staronová synagoga. Poté nás autobus přiblížil k Národnímu památníku na Vítkově, kde jsme v rámci komentované prohlídky byli seznámeni s prostorami tohoto památníku. Na závěr dne nás čekala večeře v místě, kde jsme byli po dva dny ubytováni – Centrum Mariapoli Praha. Po večeři byl účastníkům představen program a započala spolupráce mezi českými a polskými účastníky nad pracovními listy. Úkolem každé pracující skupiny bylo také vytvořit text, který by shrnul zážitky, dojmy, nové poznatky během prvního dne.

Druhý den 7. května 2015 jsme po snídani odcestovali na celý den do Terezína. Zde se slova ujala sama vedoucí výjezdu a účastníkům přiblížila dějiny Terezína – pevnost, město, ghetto, ale také jsme obešli všechny objekty, které jsou v Terezíně přístupné. Započali jsme Muzeem ghetta, v němž žáci vyplňovali pracovní listy. Poté jsme navštívili modlitebnu, která byla důkladně schována mezi domy v Terezíně. Na tomtéž dvoře byla i ukázka mansardy, ve které bydleli řemeslníci v Terezíně. Na minimálním prostoru se tam tísnilo pět lidí. Po vydatném obědě nás již čekala prohlídka Malé pevnosti s průvodcem. Dozvěděli jsme se, že Malá pevnost sloužila jako vězení pro politické vězně a byl zde vězněn i Gavrilo Princip, člověk, který spáchal atentát na rakouského následníka trůnu, čímž započala 1. světová válka. Přestože jsme již byli všichni unaveni, pokračovali jsme poznáváním expozic Památníku Terezín. Další naše kroky vedly do Magdeburských kasáren, kde účastníci viděli rekonstrukci mansardy a detailněji se seznámili s uměleckým životem v Terezíně, také i prostřednictvím vyplňování pracovních listů. Poslední etapa byla ve smutnějším duchu, jelikož jsme se byli podívat v Ústřední márnici, Krematoriu, Kolumbáriu a na Židovském hřbitově. Z Terezína jsme odjížděli plni dojmů a zážitků, ale rádi, že jsme toto místo mohli navštívit, jelikož sehrálo důležitou úlohu během „Konečného řešení židovské otázky“. Po vydatné večeři nás čekal společenský program spojený s místem, které jsme téhož dne navštívili. Studentům byla puštěna opera Brundibár, kterou kdysi v Terezíně nazkoušeli děti, a také propagandistický film o Terezíně z roku 1944. Jelikož to byl již poslední večer, předali jsme všem účastníkům i Účastnický list.

Poslední den 8. května 2015 jsme po snídani a sbalení zavazadel opět vyrazili do centra Prahy, abychom navštívili Národní památník hrdinů heydrichiády. Studentům byl puštěn film, který vysvětlil, proč k heydrichiádě vůbec došlo, jaké byly okolnosti plánování i průběhu atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V památníku je přístupná i krypta, kde se parašutisté schovávali. Poté jsme přejeli do Lidic, které byly srovnány se zemí právě v důsledku heydrichiády. Zde jsme si nejprve prošli samostatně muzeum a nato jsme s průvodkyní navštívili Pietní místo – tedy území, na kterém se kdysi Lidice rozkládali. Na účastníky výjezdu nejemotivněji zapůsobili přeživší, jejichž záznamy rozhovorů byly puštěny v muzeu. Během rozhovoru popisovali, jak jako malé děti byly vytrhnuty matkám a poslány neznámo kam.

Všem účastníkům děkujeme za jejich aktivní zapojení do jednotlivých činností. Věříme, že následující dny pro ně byly přínosné a že si z výjezdu odvezli nové poznatky o 2. Světové válce. Zároveň také poznali, že válka není anonymní událostí, ale dotýkala se života obyčejných lidí. Vyzkoušeli si vyhledávat informace v pramenech, spolupracovat v rámci skupiny, snažili se odstranit jazykové bariéry a navázat nové kontakty s polskými účastníky.

DSC_0022 DSC_0051 DSC_0058 DSC_0069 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0175 DSC_0178 DSC_0196 DSC_0282 DSC_0354 DSC_0373 DSC_0390 DSC_0413 DSC_0457 DSC_0462 DSC_0509 DSC_0666 DSC_0740 DSC_0811 DSC_0872 DSC_0909 DSC_0956 DSC_0958

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Překračujeme hranice“

CZ_PL_vlajecky