příspěvková organizace

HlavickaOPVK1_4_Kaluzova

Název projektu: Malá škola plná velkých nápadů

CZ.1.07/1.4.00/21.1273

Název příjemce: Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace

Datum zahájení realizace projektu: 01. 04. 2011

Datum ukončení realizace projektu: 30. 09. 2013

Celková výše finanční podpory: 1 378 924,00 Kč

 

Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřil mezi rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků a matematiky, a to s aktivním využitím nejmodernější dostupné informační a komunikační technologie. Tyto cíle byly naplněny individualizací výuky v oblasti cizích jazyků a matematiky a vytvořením inovovaných materiálů čtenářské a informační gramotnosti a matematiky. Jako specifická součást cíle projektu bylo zvoleno Inkluzivní vzdělávání, jmenovitě Prevence rizikového chování, která sloužila jako doplněk systematického budování kvalitních mezilidských vztahů na škole i mimo ni. Do procesu vzdělávání byl zapojen školní psycholog a později speciální pedagog, jehož činnost prolínala celým rozsahem činnosti školy. Prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je ocenit. Získané dovednosti a vytvořené materiály budou na škole využívány i po skončení projektu. Zejména bychom chtěli ocenit přínos realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol. Přínos realizace těchto aktivit spočíval ve vytvoření 4 sad po 36 vzdělávacích materiálech, které pak byly ověřeny v praxi a jsou využívány i po ukončení projektu.