příspěvková organizace

Vytvoření Školního informačního centra 

Projekt je v současné době již ukončen, probíhá pouze jeho fáze udržitelnosti – do roku 2015.

Logo_SIC

Podpora prožitkového učení

Trendem dnešní doby není pouze vzdělávat žáky jen ze „školních lavic“, ale podporovat u dětí zejména prožitkové vyučování, učení hrou, práci ve skupinách, učit je vést diskuzi, pracovat v týmu a vzájemně se respektovat. Právě proto jsme se pustili do zpracování projektu, jenž je zaměřen na „Vytvoření Školního informačního centra“, ve kterém bude vytvořena databáze informací a dokumentů z expedic za poznáváním moravských lokalit. Děti budou na skupinových výjezdech navštěvovat zajímavá místa našeho kraje, na místě budou pořizovat videozáznamy, fotografie a písemné dokumenty, které budou pod vedením pedagogů zpracovávat do tematicky zaměřených sborníků. Ty pak budou k dispozici všem žákům a učitelům k výuce, studiu, ale také k prezentacím pro okolní školy a veřejnost. Na každou cestu se žáci připraví vyhledáváním na internetu, studiem encyklopedií, map a atlasů, a poznatky si pak přímo ověří na místě. Žáci se stanou hlavními aktéry prožitkového vyučování, zdokonalí se v práci s internetem, naučí se pracovat s didaktickou technikou, zpracovávat veškerou dokumentaci z cest, naučí se vytvářet prezentace, s kterými pak seznámí spolužáky, učitele, rodiče nebo veřejnost. Součástí tohoto projektu je také vybudování menšího informačního centra na naší škole, které bude vybaveno nejen nábytkem, knižními publikacemi a encyklopediemi, ale také potřebnou didaktickou technikou.

Finance pocházejí z fondu EU, oblasti podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 282 774 Kč. Protože byl projekt schválen, začínáme s jeho realizací již v těchto dnech. Stojí před námi spousta práce, ale věříme, že všechny aktivity v časovém horizontu dvou let splníme.

Jsme na půli cesty…

…žáci ZŠ Vítkov na Opavské ulici díky projektu “Vytvoření Školního informačního centra“ navštívili v průběhu jeho realizace bezplatně již devět zajímavých moravských i slezských lokalit. V předvánočním období vyjeli do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a do Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Jakmile začalo slunečné počasí, rozjeli se do blízkého Fulneku pro zajímavé informace do Památníku Jana Amose Komenského, Raduňského zámku a Arboreta v Novém Dvoře u Opavy. Některé z dětí se poprvé podívaly do oblasti Novojičínska, resp. do Technického muzea Tatra Kopřivnice a na Štramberskou Trúbu, kde nemohly neochutnat místní dobrotu z perníku. V dubnu pak žáci zhlédli hrad Sovinec a obdivovali krásy Rešovských vodopádů, na Svátek práce si připomněli půvaby řeky Moravice, tajemná zákoutí zříceniny hradu Vikštejna i pohádkový zámek v Hradci nad Moravicí. Týden nato obdivovali pamětihodnosti hanácké metropole, navštívili Svatý Kopeček a nenechali si ujít ani ZOO Olomouc. V polovině června si zase přišli na své obdivovatelé technických památek, neboť měli možnost zhlédnout přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a papírny ve Velkých Losinách. Také v období letních prázdnin děti vyjely na další lákavý výlet, tentokrát do Mladečských a Javořičských jeskyní a na překrásný hrad Bouzov. Školní rok začal, děti usedly do školních lavic, ale náš projekt pokračuje, nyní s turistickým zaměřením do oblasti Beskyd na Pustevny a horu Radhošť. Jsme přibližně na půli cesty realizovaných aktivit, připravujeme pro naše žáky další zajímavé výjezdy a nejen to, chceme, aby získané informace a zajímavosti předali také ostatním dětem z okolních škol formou veřejných prezentací. Jedná se o práce v Power Pointu, videozáznamy a vytvořené Sborníky z cest v tištěné podobě. Celý realizační tým projektu se snaží, aby v dnešní uspěchané době byly společně strávené chvíle pro všechny zainteresované nejenom naučné a přínosné, ale i příjemné a zajímavé.

Veřejné prezentace projektu

Projekt „Vytvoření školního informačního centra“ se pomalu blíží k cíli. Z plánovaných dvaceti výjezdů proběhlo patnáct a další jsou ve fázi příprav. Žáci nenavštěvují pouze zajímavá místa moravských a slezských lokalit, ale výsledky z cest zpracovávají v tištěné i elektronické podobě a získané informace předávají také ostatním dětem, rodičům a široké veřejnosti. Žáci pořádají veřejné prezentace nejen ve škole (např. pro partnerskou školu z Vrbového, ZŠ na nám. Jana Zajíce, rodiče a děti školní družiny a školního klubu), ale s mobilní didaktickou technikou navštěvují také okolní školy a sdružení (Domov seniorů ve Vítkově a ZŠ v Melči). Ukázky jsou obohaceny o zážitky z cest a zajímavé tipy na exkurze, zájezdy či školní výlety. K zhlédnutí nabízíme prezentace v PowerPointu, videozáznamy a Sborníky. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách školy v sekci projekty – Evropský sociální fond – Školní informační centrum. DK

Ukončení projektu

Nadešel čas bilancování, dvouletý projekt „Vytvoření Školního informačního centra“ je ve svém závěru. Na jeho realizaci se podílel šestičlenný tým podpořený 26 pedagogickými pracovníky – vychovateli. Podařilo se nám zrealizovat 20 výjezdů do moravských lokalit, kterých se zúčastnilo 215 žáků naší školy. Zdařilými výstupy z těchto cest bylo 20 sborníků, 20 prezentací v PowerPointu a 20 videozáznamů. Bylo nafoceno nesčetně fotografií, vznikl modul s komponentou ICT, byl aktualizován ŠVP. Proběhlo několik veřejných prezentací, jednou z posledních byla závěrečná konference, které se zúčastnili nejen žáci školy, ale také zástupci z řad rodičů, školské rady, bývalých zaměstnanců školy, současných pedagogických pracovníků, správních zaměstnanců a zástupců města.

Přínosem tohoto projektu bylo nejen seznámení se zajímavými lokalitami našeho regionu, ale také schopnost žáků pracovat s výpočetní technikou, umění komunikovat a spolupracovat v týmu. V tomto směru bude také pokračovat udržitelnost projektu, kdy budeme i nadále podporovat práci s moderními komunikačními technologiemi.

Stav plnění projektu

Oblast Valašsko

13. 12. 2008

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm (Dřevěné městečko, Valašská dědina – Vánoční jarmark, hvězdárna Valašské Meziříčí.

Oblast Opavsko

21. 11. 2009

Památník a muzeum II. Světové války v Hrabyni, areál bitevního opevnění Darkovičky, Slezské zemské muzeum Opava (expozice: Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě, Slezsko v lidovém umění, evropské umění 14. – 18. století ze sbírek SZM).

Oblast Opavsko

15. 3. 2009

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku, zámek Raduň, Arboretum Nový Dvůr.

Oblast Bruntálsko

25. 4. 2009

Hrad Sovinec, Rešovské vodopády (přírodní chráněná památka – naučná stezka)

Oblast Opavsko

1. 5. 2009

Zřícenina hradu Vikštejn, údolí Moravice (Přírodní park Moravice), zámek Hradec nad Moravicí.

Oblast Olomoucko

8. 5. 2009

Poutní místo Svatý Kopeček (poutní chrám Navštívení Panny Marie, ZOO), pamětihodnosti Olomouce (Sloup Nejsvětější Trojice – UNESCO, radniční orloj…).

Oblast Jesenicko

14. 6. 2009

Velké Losiny (lázně, zámek, ruční papírna), přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně.

Oblast Olomoucko

4. 7. 2009

Mladečské a Javořické jeskyně, hrad Bouzov.

Oblast Valašsko

12. 9. 2009

Horský skanzen Pustevny, hora Radhošť (maloplodé chráněné území).

Oblast Hranicko

24. 10. 2009

Lázně Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, hrad Helfštýn.

Oblast Vítkovsko

31. 10. 2009

Vodní dílo Kružberk, Červená hora (stratovulkán), památník Cesta česko-německého porozumění, památný strom Zlatá lípa, meteorologická stanice

Oblast Ostravsko

14. 11. 2009

Zoo Ostrava, výstaviště Černá louka (minium), sanatoria Klimkovice.

Oblast Novojičínsko

9. 4. 2009

Zřícenina hradu Štramberk a jeho věž Štramberská Trúba (vyhlídka), technické muzeum Tatra Kopřivnice

Oblast Ostravsko

13. 3. 2010

Slezskoostravský hrad, Hornické muzeum Landek.

Oblast Frýdecko-Místecko

Hrad Hukvaldy, letiště Mošnov, památník Leoše Janáčka

Oblast Bruntálsko

15. 5. 2010

Zámek Bruntál, vodní dílo Slezská Harta, Venušina sopka (kráter, lávové jeskyně).

Oblast Novojičínsko

22. 5. 2010

Vagonářské muzeum Studénka, zřícenina hradu Starý Jičín, Žerotinský zámek v Novém Jičíně

Oblast Vítkovsko- Odersko

12. 6. 2010

Maria skála (poutní místo, náboženská pamětihodnost, pramen), pramen řeky Odry (Fidlův kopec), větrný mlýn Partutovice.

Oblast Jesenicko

Rejvíz – naučná stezka (rašeliniště Mechové jezírko- největší v ČR). Jeskyně Na Pomezí, (Lázně Lipová).

Oblast Bruntálsko

Karlova Studánka (lázeňské středisko), Petrovy kameny (přírodní rezervace, vzácné rostliny), hora Praděd.