příspěvková organizace

Sobotní dopoledne 21.11. 2009 jsme prožili společně při prohlídce Památníku II. světové války v Hrabyni. K prohlídce byl připojen pracovní list, který jsme podle vystavených věcí vyplňovali.V závěru jsme si překontrolovali správné odpovědi. Další naše cesta pokračovala k bunkru v Darkovičkách u Hlučína. Někteří si ohmatali zbraně a pozorovali okolí periskopem.V poledne jsme usedli ke stolu v přírodovědné místnosti Slezského muzea v Opavě.Průvodkyně nás upozornila na zajímavosti ve sbírkách, které jsme si potom sami prohlédli.

Prožili jsme pěkný den plný zajímavostí a nových poznatků.

část prezentace převedená do PDF

sbornik2