příspěvková organizace

V sobotu 13. Března se uskutečnil již 14. výjezd. Tentokrát jsme navštívili Hornické muzeum Landek, Slezskoostravský hrad a Planetárium Johanna Palisy.

Naše první zastávka se uskutečnila v Hornickém muzeu Landek. Zde měli naši žáci možnost prohlédnout si expozici skutečného historického dolu Anselm, kam sfárali důlní jámou v těžní kleci. Cesta dolů byla sice dlouhá jen několik málo metrů, přesto si žáci mohli udělat představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den. Dále jsme navštívili expozici důlního záchranářství. Zde si žáci mohli prohlédnout techniku, která záchranářům umožňuje provádět svou práci.

Další naše cesta pokračovala ke Slezskoostravskému hradu. Zde jsme si prohlédli historické expozice. V pevnostní budově jsme viděli akvária se sladkovodními rybami z ostravských řek a rybníků, expozice čarodějnic a expozice útrpného práva.

Poslední zastávkou bylo Planetárium Johanna Palisy. Zde jsme si prohlédli nástěnnou encyklopedii „Pohledy do vesmíru“. Tvoří ji 14 velkoplošných panelů s texty, množstvím fotografií a obrázků. Dále jsme se vydali spolu s „cestovatelem Uffem“ za pozorováním hvězdné oblohy. Prožili jsme pěkný den plný zajímavostí a nových poznatků.

část prezentace převedená do PDF

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 sbornik_14