příspěvková organizace

V sobotu 12. 6. v 9 hodin dopoledne jsme za krásného slunečného počasí ujížděli autobusem TQM se sympatickým panem řidičem Petrem Panáčkem směrem obec Kozlov na Fidlův kopec s očekáváním příjemné turistiky k pramenu řeky Odry. Po 1, 5 km dlouhém pochodu za doprovodu zpěvu ptáčků se dozvídáme, že pramen můžeme navštívit jen ve dnech volna či svátků a již jsme konečně v cíli, boty máme trochu , někdo i více zablácené, pročítáme informace o vzniku pramenu, poděkujeme za razítko místního Obecního úřadu a vyrážíme na cestu zpět k autobusu. Tam se dozvídáme další postup našeho výjezdu a to návštěvu Větrného Maršálkova mlýnu. Projíždíme kolem nádherného lomu s průzračně čistou vodou – v duchu si tady plánujeme letní výlet s rodiči a po chvíli s velkým údivem sledujeme bravurní couvání pana řidiče na polní cestě mezi obilím v obci Partutovice a ocitáme se přímo u mlýna. Fotografujeme dřevěného pana mlynáře a paní mlynářku, tvořené zručným řezbářem, tatínkem žačky naší školy Lucky Knápkové. Při prohlídce mlýna se dozvídáme mnoho zajímavostí a kuriozit a poněvadž sluníčko je již vysoko, těšíme se na Poutní místo Maria skála v Klokočůvku, asi 10 km od našeho bydliště, kde bude poslední zastávka naší trasy. Cestou pozorujeme krásy přírody, posloucháme výklad o Jakubčovickém lomu, který svým působením zahaluje okolní přírodu šedým povlakem a to se nám, ekologům nelíbí. Po chvíli se ocitáme u Maria skály, pozorujeme její podobiznu přímo ve skále, osvěžujeme chladivou vodou přímo vytékající ze skály, omýváme své oči – pověst praví, že tím zlepšíme svůj zrak, nabíráme zásoby vody domů, kupujeme nanuky, zmrzliny a jiné cukrovinky, při tom pozorujeme svěží proud řeky Odry – už víme, kde je její pramen a pomaličku přicházíme do autobusu, abychom vyrazili k domovu. Bylo fajn a máme opět na co vzpomínat.

část prezentace převedená do PDF

18_výjezd_011 18_výjezd_021 18_výjezd_031 18_výjezd_041 18_výjezd_051 18_výjezd_061 18_výjezd_071 18_výjezd_081 18_výjezd_091 18_výjezd_101 18_výjezd_111 18_výjezd_121 sborník1