příspěvková organizace

V sobotu 13. prosince 2008 jsme zorganizovali první výjezd v rámci nového projektu „Vytvoření školního informačního centra“. Naše cesta vedla na Valašsko, a tak první zastávkou byla hvězdárna ve Valašském Meziříčí, kde nás čekala exkurze a přednáška o sluneční soustavě. Poté jsme zamířili do Rožnova pod Radhoštěm na vánoční jarmark ve Valašském muzeu v přírodě, aby zde žáci shromáždili potřebné informace k pozdějšímu zpracování. Výstupem tohoto výjezdu (stejně jako všech devatenácti dalších) budou informační letáčky o navštívené lokalitě, které žáci vytvoří v nové učebně, zařízené k tomuto záměru. Hotové prospekty budou následně k dispozici nejenom v této třídě, ale i v městské knihovně a městském informačním centru.

část z prezentace převedená do PDF

1_cesta_011 1_cesta_021 1_cesta_031 1_cesta_041 1_cesta_051 1_cesta_061 dedina1 hvezdarna1 mestecko1 sbornik1-150x150 start1-150x150