příspěvková organizace

16. VÝJEZD – Slezská Harta, zámek v Bruntále, Venušina sopka

 

V sobotu 15. 5. 2010 jsme s našimi žáky vyrazili v rámci projektu ,, Zřízení školního informačního centra“ na 16. výjezd. Navštívili jsme Slezskou Hartu, zámek v Bruntále a Venušinu sopku.

První zastávka se uskutečnila na přehradě – Slezská Harta. Zde měli žáci možnost si prohlédnout vodní dílo a postupně vypouštějící proudy vody před začínajícími povodněmi v našem kraji. Mrzelo nás, že jsme neměli možnost si dílo prohlédnout zevnitř ( v sobotu se prohlídky nekonají). Dále navštívili barokně upravený renesanční zámek v Bruntále. Zde si žáci mohli prohlédnout, za skvělého výkladu průvodkyně, netradiční arkádové nádvoří, zámeckou kapli, 26 sálů zdobených rokokovými nástěnnými malbami a původním barokním, rokokovým i klasicistním vybavením. Poslední zastávkou byla Venušina vyhaslá sopka za vesničkou Mezina u Bruntálu. Rozmáčenou cestičkou žáci dorazili k vyvřelinám sopky, kde mohli pozorovat vytvořené lávové úkazy.

Zúčastnění žáci i přes nepřízeň počasí prožili pěkný den plný zajímavostí a nových zážitků.

část prezentace převedená do PDF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA sborník_16