příspěvková organizace

zodpovedny_evropan

data1

CÍLE PROJEKTU

  • vytvoření a zlepšení podmínek pro využívání ICT
  • zdokonalení výuky anglického, německého a ruského jazyků
  • inovace učebních materiálů pro fyziku, chemii a přírodopis
  • zavedení nových aktivit v oblasti volby povolání
  • rozšíření školního environmentálního programu

VÝSTUPY PROJEKTU

  • vybavení učeben PC technikou a jejich zpřístupnění žákům
  • tematická elektronická čtyřjazyčná učebnice se slovníkem, sebeprezentace v cizím jazyce
  • tematické elektronické učebnice fyziky, chemie a přírodopisu
  • kartotéka povolání, exkurze do podniků
  • pilotní projekty, exkurze a pobyty s ekologickou tematikou