příspěvková organizace

zodpovedny_evropan

Především žákům 8. a 9. ročníků jsou v rámci jejich nejlepší volby budoucího povolání určeny četné návštěvy úřadů práce, návštěvy veletrhů středních škol INFORMA a exkurze do podniků v Moravskoslezském kraji.