příspěvková organizace

Výtvarný kurz Olomouc

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Překračujeme hranice

Výtvarný kurz v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013, konaný 12.–15. června 2013 v Olomouci, se opravdu vydařil. Po příjezdu do Hotelu Flora, kde jsme se ubytovali, jsme se vydali k nedalekému Hornímu náměstí a nakreslili jsme si snad největší skvost Olomouce – Sloup nejsvětější Trojice, zapsaný na seznam památek UNESCO. Někteří si ale pro svou vlastní kreativní tvorbu vybrali jinou raritu města, například olomoucký orloj či Arionovu kašnu. Poobědvali jsme ve stylové Hanácké restauraci, nabrali sil a šli načerpat inspiraci do Muzea moderního umění, kde nás galerijní animátor seznámil s tvorbou Jana Švankmajera a Magdaleny Jetelové. Ještě tentýž den jsme se mohli seznámit i se základy kresby, kompozice a perspektivy z powerpointové prezentace, které si pro nás paní učitelka připravila.

Následující den jsme se seznámili s rozmanitostí sbírkových skleníků ve Smetanových sadech. Mohli jsme skicovat rostliny z palmového, kaktusového, tropického či subtropického prostředí. Exotickou floru doplňovala také cizokrajná fauna – ptáci,  ryby, obojživelníci, pavouci, což mnohé žáky taky zaujalo a nabyté podněty využili ve své práci. Tvořivé nadšení jsme mohli načerpat před obědem v Galerii Ceasare, kde nás barvy obrazů skoro pohltily. V botanické zahradě jsme pokračovali s kresbou flory, inspirovalo nás rozárium, alpinum i různé cizokrajné zahrady. Po večeři jsme se dozvěděli něco o krajinomalbě a o míchání barev. K představivosti nám k tomu opět pomohla powerpointová prezentace.

Brzy ráno jsme se vydali k Dómu sv. Václava, jehož věže jsme mohli sledovat cestou. Paní průvodkyně nás seznámila s velkolepou historií architektury i se zajímavostmi spojené s církví. Gotický sloh je velice náročný, ale přesto jsme se snažili překreslit různé zdobné prvky katedrály. V restauraci Goliáš jsme poobědvali a vydali se na komentovanou prohlídku Arcidiecézního muzea. Měli jsme možnost vidět staré románské sloupy a fresky, skvostnou obrazárnu i sbírku madon a piet. Počasí nás ale strašilo bouřkou, proto jsme pospíchali do hotelu, kde jsme dokončovali nedokreslené a nedomalované práce. Po večeři nás čekala artefiletická dílna na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Všechny nás překvapilo, jak zajímavé a především zábavné může být prožitkové abstraktní umění.

Poslední den byl nejnáročnější. V zoologické zahradě nás čekala neustále se pohybující se zvířátka. Dobrým modelem pro kresbu fauny byli ti největší spáči, lenoši, například hroši, spící tygři, odpočívající pižmoni aj. Po čtyřdenním kurze, stráveným spolu s polskými přáteli, se nám špatně loučilo. Navzájem jsme se doplňovali a inspirovali, a proto se těšíme na další společné výtvarné tvoření.

FOTOGALERIE