příspěvková organizace

zodpovedny_evropan

Dne 25. 2. 2010 se 21 žáků 9. ročníku zúčastnilo návštěvy Úřadu práce v Opavě spojené s besedou o volbě povolání, organizované v rámci projektu podporovaného Evropskou unií „ZODPOVĚDNÝ EVROPAN – NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI“. Žáci se zde dozvěděli o systému našeho školství, o zkratkách jednotlivých typů škol, které jim mohou pomoci při rozhodování se o dalším studiu. Součástí besedy byla i možnost nahlédnout do kartotéky povolání a seznámit se s povoláními, která žáky zajímala. Konečně si žáci vyzkoušeli test, zda jejich výběr střední školy byl správný vzhledem k jejich zájmům, vědomostem a dovednostem.

Při zpáteční cestě žáci navštívili Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, kde se zúčastnili žákovského programu pro třídní kolektivy a zahráli si deskové hry.

image00613 image00515 image00419 image00321 image00226 image00128