příspěvková organizace

logo

S radostí jsme přijali zprávu, že v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získala naše škola grant pro realizaci strategických partnerství, který je financován z prostředků Evropské unie. Jedná se o dvouletý projekt s názvem Zvyky a tradice (Bräuche und Traditionen), jehož projektovým jazykem je němčina. V rámci projektu budou zapojené školy spolupracovat na společném tématu, organizovat společné aktivity a pracovat na výstupech projektu. Za tímto účelem je naplánováno pět projektových setkání učitelů a čtyři mobility žáků a učitelů. Našimi partnerskými školami jsou:

Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnoslaskiego Pulku Piechoty w Lublincu

Płk. Wilimowskiego 8

42-700 Lubliniec

Poland

 

Gimnazjum nr 1 im. Obroncow Poczty Polskiej w Gdansku

Jana Pawła II 40

34-700 Rabka-Zdrój

Poland

 

Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény

2 Petöfi street

6100 Kiskunfélegyháza

Hungary

 

Projekt „Bräuche und Traditionen“ vznikl díky zájmu zúčastněných zemí získat nové informace o svých evropských sousedech. Našim cílem je dozvědět se především, jaké zvyky a tradice nás spojují a v čem jsou odlišné. Na společných setkáních se budeme zabývat především nejdůležitějšími křesťanskými svátky, Velikonocemi a Vánocemi. Plánujeme mimo jiné vánoční a velikonoční dílny, vyměníme si tradiční vánoční recepty, společně vypracujeme mezinárodní kuchařku, čtyřjazyčný slovník a kalendář nejdůležitějších svátků v roce. Díky projektu si tak žáci rozšíří nejen horizont znalostí o jiných zemích, ale dovědí se také víc o vlastních regionálních zvyklostech.

 

Hlavní cíle:

 • dozvědět se více o vlastní kultuře a tradicích a vyměnit si tyto informace s partnery
 • motivovat žáky ke studiu německého jazyka
 • rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti
 • budovat přátelství mezi žáky a učiteli z různých evropských zemí
 • pomáhat žákům získávat životní dovednosti, které jsou důležité pro jejich osobní rozvoj, budoucí zaměstnání a aktivní evropské občanství

Produkty:

 • powerpointové prezentace

Ostern

 • čtyřjazyčný slovník k tématu projektu

Slovník

 • kalendář nejdůležitějších svátků všech tří zúčastněných zemí

Kalendář

 • mezinárodní kuchařka tradičních vánočních pokrmů

Kochbuch

 

Akce:

 • Vánoční workshop

Christmas workshop 1  Christmas workshop 3 Christmas workshop 4Christmas workshop 2

 

 

 • Velikonoční workshop

Easterworkshop 1 Easterworkshop 2 Easterworkshop 3 Easterworkshop 4 Easterworkshop 5 Easterworkshop 6

 

První pracovní schůzka projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“

Ve dnech 13. a 14. prosince 2015 se uskutečnila první pracovní schůzka zástupců partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“. Úvodního setkání se kromě koordinátorů z naší školy, kterými jsou Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnili čtyři polští pedagogové a tři učitelé z Maďarska. Předmětem jednání byl podrobný časový harmonogram úkolů vyplývajících z projektu a plán příští pracovní schůzky, která se v březnu bude konat v maďarském Kiskunfélegyháza.  Důležitým bodem programu byl výběr loga projektu. Naši partneři se také seznámili s chodem naší školy a nechyběla ani prohlídka města Vítkova.

a62 a60 a61

 

 

Projekt Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“ – setkání žáků v Maďarsku

a81Ve dnech 6. – 11. března se uskutečnilo první setkání žáků partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“. Úvodního výjezdu se kromě koordinátorů z naší školy, kterými jsou Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnilo osm žáků z devátého ročníku a kvinty, kteří studují němčinu jako druhý cizí jazyk. Kromě nás do maďarské Kiskunfélegyházy přijelo 16 žáků z polských partnerských škol.

První den bylo na programu vzájemné seznámení všech zúčastněných žáků, prohlídka školy a prezentace na téma „Velikonoční zvyky v Polsku, České republice a Maďarsku“. Po obědě jsme si prohlédli město a dozvěděli se spoustu zajímavostí o jeho historii i současnosti. Byli jsme dokonce srdečně přijati panem starostou na radnici. Po návratu do školy se koordinátoři partnerských škol sešli na pracovní schůzce, na které byly projednány úkoly pro následující období a také program výjezdu do polského Lublince, který se bude konat v květnu letošního roku. Mezitím se žáci pod vedením učitelů hudební výchovy navzájem učili tradiční lidové písničky a zhlédli dokumentární film o maďarských tradicích. Ani večeří program dne nekončil, byla pro nás připravena ukázka maďarských lidových tanců.

 

a82V úterý jsme se hned po snídani vydali do města Kecskemét, ležícího v centrální části Maďarska, kde jsme navštívili muzeum s rozsáhlou sbírkou hudebních nástrojů. Zde si pro nás připravili interaktivní program s názvem „Velikonoce v hudbě“. Velice svérázným způsobem jsme se měli možnost seznámit s řadou pro nás neobvyklých hudebních nástrojů.

Celé odpoledne jsme pak věnovali workshopu na téma „Velikonoční zvyky v Polsku, České republice a Maďarsku“. Na tuto událost jsme se předem pečlivě připravili, abychom své partnery mohli seznámit s výrobou našich tradičních velikonočních dekorací. Zdobili jsme vajíčka různými technikami, vyráběli papírové beránky či zajíčky. Všechny zúčastněné ovšem nejvíce zaujalo pletení „tatarů“. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že v jiných zemích naši tradiční velikonoční pomlázku vůbec neznají.

 

a83Ve středu jsme si museli trochu přivstat, čekal nás totiž celodenní výlet do hlavního města Maďarska, Budapešti. Zde nás nadchla především prohlídka parlamentu, jenž je jednou z nejkrásnějších staveb metropole. Na jeho výzdobě se podíleli nejlepší umělci své doby. Jsou zde vystaveny také maďarské korunovační klenoty. Ostatní pamětihodnosti města jsme si prohlédli z paluby lodi při vyhlídkové plavbě po Dunaji.

Nemohli jsme si nechat ujít ani návštěvu Visegrádu, starobylého městečka, které leží 35 kilometrů od Budapešti. Na skále nad městem byl ve 4. století vybudován hrad, který je symbolem kooperace Polska, Česka a Maďarska. Roku 1991 se zde zástupci ČSFR, Maďarska a Polska dohodli na vzájemné spolupráci. Místo bylo zvoleno symbolicky jako připomínka setkání tří králů v roce 1335. Vznikla tak Visegrádská skupina.

 

a84Ve čtvrtek po snídani jsme opět nasedli do autobusu a vydali se tentokrát až na samý jih Maďarska, do Szegedu, česky Segedín. Město leží pouhých devět kilometrů od srbské hranice na soutoku řek Tisa a Mures. Zde nás svou monumentalitou překvapila místní katedrála.

Na oběd jsme odjeli do malebné obce se složitým názvem Ópusztaszer, kde se nachází stejnojmenný historický národní park. Zde kromě jiného byla pro žáky připravena ukázka jezdeckého umění a místních krojů. Zájemci se mohli projet na koni či vyzkoušet lukostřelbu. Večer strávili studenti v maďarských rodinách, kde ochutnali tradiční maďarské pokrmy a měli možnost poznat běžný život místních obyvatel.

V pátek jsme celý pobyt společně zhodnotili, prohlédli si fotografie, vyplnili dotazníky, zopakovali si vše, co jsme viděli, a po obědě se rozjeli do svých domovů.

AM

a85a90 a86 a87 a88 a89

Projekt Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“ – setkání žáků v polském Lublinci

a1Ve dnech 9. – 13. května se uskutečnilo druhé setkání žáků partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“. Výjezdu se kromě koordinátorů z naší školy, kterými jsou Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnilo osm žáků ze sexty a septimy. Kromě nás do Lublince přijelo 8 žáků z polské Rabky Zdrój a 8 žáků z maďarské Kiskunfelegyházy spolu se svými pedagogy.

První den bylo na programu vzájemné seznámení všech zúčastněných žáků, prohlídka školy a setkání s vedením školy a představiteli města. Zhlédli jsme také ukázku tradičních lidových písní a tanců a vzhledem k tomu, že na 9. května připadá Den Evropy, tak jsme si skladbou Óda na radost, která je evropskou hymnou a symbolem sjednocené Evropy, připomněli toto významné datum. Po obědě jsme si prohlédli město a dozvěděli se spoustu zajímavostí o jeho historii i současnosti. Po návratu do školy se koordinátoři partnerských škol sešli na pracovní schůzce, na které byly projednány úkoly pro následující období a také program výjezdu do polské Rabky Zdrój, který se bude konat začátkem října letošního roku. Mezitím se žáci pod vedením učitelů tělesné výchovy věnovali tradičním i netradičním druhům sportu. Večer strávili studenti v rodinách vybraných polských žáků, kde ochutnali tradiční polské pokrmy a měli možnost poznat běžný život místních obyvatel.

a2Druhý den jsme se hned po snídani vydali do střední školy, která vzdělává budoucí kuchaře, kde byl pro nás připraven workshop na téma Tradiční slezská kuchyně. Zde si žáci pod vedením zkušených kuchařek měli možnost uvařit tradiční polskou polévku – žurek, pirohy plněné kyselým zelím a žampióny, bramborové placky a palačinky s tvarohem a čokoládou. Vše, co jsme si uvařili, jsme také snědli. S plnými žaludky jsme se pak vypravili do nedaleké Čenstochové, kde se pedagogové měli možnost seznámit s novými metodami výuky cizích jazyků v Regionálním centru pro další vzdělávání učitelů. Žáci se mezitím zabývali malbou na sklo v místním muzeu. Poté jsme společně navštívili nejvýznamnější poutní místo Polska, klášter Jasná Hora se slavnou ikonou Panny Marie Čenstochovské, které se také říká Černá Madona.

a3Na středu byl pro nás připraven celodenní výlet do Vratislavi. Wroclaw je hlavním městem Dolnoslezského vojvodství a čtvrtým největším polským městem. Zde jsme nejdříve vyjeli do 49. patra mrakodrapu Sky Tower, který je nejvyšší budovou ve Wroclawi. Odtud se nám naskytl úžasný pohled na celé město a okolí. Poté nás průvodce seznámil se všemi významnými historickými skvosty města, kterými jsou Tumský ostrov s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele, Tumský most, známý jako most zamilovaných, kostel svaté Alžběty, Pískový ostrov, na němž se od 12. století rozkládá klášter kanovníků a kostel Nejsvětější Panny Marie na Písku, dále pak gotické městské muzeum, stará jatka a na závěr Hlavní trhové náměstí, které je jedním z největších středověkých náměstí v Evropě. Po obědě jsme navštívili vratislavskou ZOO s nově otevřeným moderním pavilonem – Afrikáriem, kde jsme se měli možnost seznámit s typickou africkou faunou a flórou. Na závěr jsme se ještě prošli japonskou zahradou, která je pozůstalostí po Světové výstavě japonského zahradnického umění, která se ve Vratislavi konala v roce 1913. Všechny nás nadchla její kouzelná atmosféra. Svou návštěvu jsme završili u slavné vratislavské fontány,která nabízí úžasnou hru hudby, barev, světel a stínů. Do hotelu jsme dorazili příjemně unaveni až v pozdních večerních hodinách.

a4Ve čtvrtek dopoledne byly pro žáky připraveny taneční a pěvecké workshopy pod vedením zkušených pedagogů. Podívali jsme se také do jediného místního muzea, které je věnováno Edith Stein, významné katolické filozofce, řeholnici a člence řádu bosých karmelitek, která zahynula v plynové komoře v Osvětimi. Na rozlučkovém večeru, který byl spojen s grilováním, nám byly rozdány certifikáty, drobné dárečky a také pohár, který nám bude připomínat příjemně strávený čas v Lublinci.

V pátek jsme zhodnotili celý týden, vyplnili jsme dotazníky, prohlédli si fotografie a videa z předešlých dnů a pak nás čekalo už jen loučení s našimi partnery.

a6a10 a5  a7 a8 a9

 

Projekt Erasmus+ „BräucheundTraditionen“ – setkání žáků v polské Rabka Zdroj

image4Ve dnech 3. – 7. října se uskutečnilo třetí setkání žáků partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „BräucheundTraditionen“. Výjezdu se kromě koordinátorů z naší školy, kterými jsou Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnilo sedm žáků z kvinty a jedna žákyně ze septimy. Kromě nás do Rabky Zdroj přijelo 8 žáků z polského Lublincea 8 žáků z maďarské Kiskunfelegyházy spolu se svými pedagogy.

První den bylo na programu vzájemné seznámení všech zúčastněných žáků, prohlídka školy a setkání s vedením školy a představiteli města. Odpoledne jsme strávili v místním zbojnickém muzeu, kde jsme si prohlédli prezentace jednotlivých škol na téma tradiční vánoční menu. Poté jsme se věnovali výrobě tradičních vánočních dekorací. 

image7V úterý jsme se vydali na celodenní výlet do metropole Malopolského vojvodství, Krakova, kde jsme navštívili královský hrad na Wawelu a také katedrálu svatého Stanislava a svatého Václava, jež je korunovačním kostelem a pohřebištěm polských králů i dalších osobností. Poté jsme si prohlédli nejvýznamnější památky Starého města. Po obědě jsme se vydali do solného dolu Wieliczka, který patří k nejstarším světovým solným dolům. Zde jsme si prošli 3,5 kilometru dlouhou trasu, jež se nachází 64 – 135 metrů pod povrchem země.       

Třetí den jsme se vydali do „zimního hlavního města Polska“, které se nachází na úpatí Tater, a to do Zakopaného. To nás přivítalo typickým zimním počasím. Vyjeli jsme na horu Glubalówka a poté už si užívali příjemné atmosféry centra města se spoustou tradičních obchůdků a kaváren.  Večer jsme si změřili síly s našimi polskými a maďarskými přáteli ve sportovním klání, kde jsme si měli možnost vyzkoušet řadu tradičních i netradičních druhů sportu.

image10Ve čtvrtek pro nás byly připraveny workshopy ve skanzenu Zubrzyca Dolna. Účastníci si vyzkoušeli zpracovávat len a péci tradiční chleba. Večer jsme strávili v krásné starobylé restauraci, kde kromě výborných pokrmů pro nás bylo připraveno vystoupení místního folklórního souboru a pak už jen tanec, ke kterému nám hrála cimbálová kapela.

V pátek se nakonec udobřilo počasí, tak jsme se ještě vydali na procházku městem, poté zhodnotili celý týden, vyplnili jsme dotazníky, prohlédli si fotografie a videa z předešlých dnů a pak nás čekalo už jen loučení s našimi partnery.

 

image3 image5 image8 image9  image11 image12

 

Projekt Erasmus+ Bräuche und Traditionen – setkání žáků ve Vítkově

Ve dnech 22. – 26. května se uskutečnilo poslední setkání partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“. Tentokrát přijeli žáci a jejich pedagogové z polských škol v Lublinci a Rabce Zdroj a z maďarské Kiskunfelegyházy do Vítkova. Byl pro ně připraven pestrý program.

První odpoledne jsme strávili v areálu Davidova mlýna, jenž se nachází v malebném údolí řeky Moravice, kde jsme si mimo jiné nachytali čerstvé ryby z místního rybníku, z nichž jsme si následně připravili chutnou večeři, dále jsme využili lanové centrum a také vyráběli keramické výrobky pod dohledem zkušené lektorky.

V dalších dnech jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, jež je nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje, nemohli jsme minout ani Landek park s důlní expozicí s fáráním do dolu v původní důlní kleci, a měli tak možnost zažít pocity horníka od příchodu na šachtu až po cestu na příslušné důlní pracoviště.

Vydali jsme se také do chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zde jsme si prošli naučnou stezku Bílá Opava, vystoupali až na 1491 metrů vysoký Praděd a obdivovali tradiční architekturu v lázeňské obci Karlova Studánka.

Zavítali jsme rovněž do metropole tvarůžků, Loštic, kde jsme se dozvěděli vše nejen o historii, ale i současné výrobě této vyhlášené pochoutky. Odsud jsme odjeli do Velkých Losin, kde se nachází ruční výrobna papíru, jež byla založena na sklonku 16. století. Součástí prohlídkové trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru. S průvodcem jsme si také prohlédli Olomouc s jejími historickými skvosty, jakými jsou arcibiskupský dóm svatého Václava, kostel svatého Mořice, sloup Nejsvětější Trojice či Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna.

Kromě výše zmíněného programu jsme pro naše partnery měli připravenou celou řadu aktivit, jež probíhaly ve škole a jejím nejbližším okolí.

A pak už nastalo loučení, které pro nás nebylo jednoduché. Není divu, po dvou letech intenzivní spolupráce se vytvořily úzké přátelské vztahy, které se skončením projektu zcela jistě nevymizí.

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

 

Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.