příspěvková organizace

a10CZ.1.07/1.1.00/57/0022

Škola se zapojila do Výzvy – 57 MŠMT Operačního programu pro konkurenceschopnost prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt jsme nazvali Rozvíjíme technické tvoření žáků. Získali jsme dotaci ve výši 343.096,- Kč na realizaci tří aktivit. Projekt byl realizován od 1. 9. 2015 do 31. 12 .2015.

 

1) Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learning.

Obsahem této aktivity bylo využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 2 skupin žáků jazyka anglického, 20 žáků na základní škole a 20 žáků na gymnáziu. Kombinovaná forma výuky byla začleněna do hodin jazyka anglického. Zvoleným tématem byl Cestovní ruch. Finanční prostředky byly použity na nákup licencí na přístup do výukového systému a práci projektového manažera.

 

2) Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce formou blended learning.

Realizace této aktivity spočívala v tom, že se 4 učitelé jazyka anglického a 2 učitelky jazyka německého  vzdělávaly v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného blendend learningového interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického a německého jazyka v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Finanční prostředky byly použity na nákup licencí na přístup do výukového systému.

 

3)  Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cílem této aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření 15 žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následného vyhodnocení. Do tvorby bylo zapojeno 15 žáků a 1 pedagog. Pro realizaci aktivit bylo pořízeno vybavení školních dílen nářadím. Finanční prostředky byly použity na nákup vybavení stávajících školních dílen, nářadí určené k obluze učitelem, nákup stavebnic Merkur, práci projektového manažera a odměnu učiteli za inovativní přístup.