Projekty

AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. A 3. STUPNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT POMÁHÁ ÚTULKU

Žáci a studenti Horní komory Žákovského parlamentu Základní školy a gymnázia Vítkov se na svém prosincovém zasedání rozhodli, že v předvánočním čase pomohou útulku ve městě Vítkov. Pomoc jsme vyhlásili 1. prosince. Během čtrnácti dnů žáci společně se svými třídními učiteli shromažďovali granule, salámy, pamlsky pro psy aj. V některých třídách společně vybrali potřebný obnos, v jiných zase žáci sami přinášeli potřebné věci.

Ve středu 21. prosince 2016 se zástupci Žákovského parlamentu, kteří měli čas, sešli ve 14.15 před budovou školy společně s Mgr. Michaelou Hasalovou a Mgr. Michaelou Škrabalovou, jež je v jejich úsilí podpořily. Odebrali se poté na policejní služebnu, kde sbírku předali do rukou vedoucího strážníka Městské policie Vítkov, pana Romana Mišáčka. Ten žákům velmi poděkoval za jejich dobrovolnickou činnost. Žáci také zároveň byli pozváni v průběhu jarních měsíců na samotnou prohlídku útulku.

Všem zapojeným žákům velmi děkujeme za jejich úsilí a ochotu pomoci.

15631319_10208478624626513_201592807_o 15659042_10208478618866369_424568016_o 15681945_10208478618226353_2054576607_o

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNĚ NAZDOBENOU TŘÍDU

Žáci si při listopadovém zasedání odhlasovali soutěž O nejkrásněji vánočně nazdobenou třídu. Podmínkou bylo vytvořit ve třídě decentní výzdobu. Některé třídní kolektivy se tohoto úkolu zhostili na výbornou, jiné bohužel soutěž ignorovali. Vánoční ozdoby byly umístěny na nástěnky, do oken, vyráběly se ve velkém papírové řetězy, někteří si přinesli i světýlka či přímo vánoční stromeček. Pro porotu nebylo hodnocení vůbec jednoduché, jelikož každá třída výzdobu pojala po svém. Nakonec ale vyhodnocena první tři místa – na 3. místě se umístila 2. G, na 2. místě 1. G a prvenství obdržela třída 7. C. Všem zapojeným třídám děkujeme a přejeme pěkné Vánoce.

 

AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2. A 3. STUPNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

DEN ÚČESU

I v měsíci dubnu naše třídní kolektivy pokračují v soutěži o titul třída roku. Jedním z úkolů je Den účesu, kdy si chlapci i dívky musí vytvořit libovolný účes.

P1270997 7.B Den účesu

ORIGINÁLNÍ FOTOGRAFIE

V rámci soutěže o titul „Třída roku“ byla na měsíc březen jedním z úkolů Originální fotografie. Výsledky viz fotografie níže.

7. A Originální foto9.A Originální foto9.B Originální foto2.G Originální foto 6.A Originální foto 6.B Originální foto 6.C Originální foto 7.B Originální foto 8.A Originální foto1.G Originální foto

DEN V BAREVNÉM

V rámci soutěže o titul „Třída roku“ byl na měsíc březen jedním z úkolů i Den v barevném. Třídní kolektivy se musely domluvit na barvě, do které se chtějí obléknout. Výsledek viz fotografie. Všechny třídy úkoly poctivě plní.

6.A Den v černobílé 9. A Den v modré 9. B Den v modré

2.G Den v modré 6.B Den v černé 7.A Den v zelené 7.B Den v modré 14.3. 8. A den v černé 8.B Den v modré1.G Originální foto

SOUTĚŽ O TITUL „TŘÍDA ROKU“

Dne 1.3. žákovský parlament vyhlásil soutěž o titul „Třída roku“. Podstatou soutěže je splnění 9 úkolů za měsíc březen, duben a květen. Do soutěže se zapojí třídy 2. stupně základní školy a nižší ročníky gymnázia.

Na začátku měsíce jsou na nástěnce ve škole uveřejněny 3 úkoly, které třídní kolektivy musí splnit. Záleží pouze na nich, kdy se rozhodnou úkoly splnit. Po splnění úkolu na 1. pokus získají 3 body. Splní-li úkol na 2. pokus, obdrží body pouze 2. Za jakýkoliv další pokus jim bude přičten pouze 1 bod.

Během měsíce června proběhne zhodnocení celé soutěže a poslední školní den bude „TŘÍDĚ ROKU“ předám certifikát z rukou paní ředitelky a také malá věcná odměna pro celý kolektiv třídy.

VYDÁNÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU

Letošní školní rok se Žákovský parlament 2. a 3. stupně rozhodl, že bude vydávat školní časopis. Celé první pololetí bylo ve znamení příprav a úprav prvního čísla, které slavnostně začalo vycházet 4. 2. 2016. Zatím máme samé pozitivní ohlasy a věříme, že i druhé číslo bylo stejně kvalitně připraveno. Všem přispěvatelům děkujeme.

Školní časopis – Školní drbník

VÝUKA JINAK

Na zasedání parlamentu jsme využili toho, že jsme spojeni 2. a 3. stupeň. Na gymnáziu se již žáci profilují a vymezují se v předmětech, ze kterých by chtěli maturovat, někteří již nyní ví, že do budoucna do se chtěli stát učiteli. Proto ze strany gymnazistů vzešel návrh na Výuku jinak. Ta byla realizována 22. 12. 2015. Studenti gymnázia se domluvili s příslušným vyučujícím a na tento den si připravili zadané téma. Řada z nich se této výzvy zhostila na jedničku a pro své mladší spolužáky připravili zajímavé hodiny. Určitě se z tohoto stane pravidelná akce, kterou parlament bude organizovat.

ČERNOBÍLÝ DEN

Již pravidelně Žákovský parlament organizuje dny, v rámci kterých se žáci naší školy oblečou do nahlášených barev. Pro tuto akci byly odhlasovány barvy černobílé. Původní záměr byl ten, že chlapci přijdou v něčem černém, dívky zase v bílém. Někteří však tento den pojali opravdu jako černobílý a oblékli se pouze do těchto barev.

P1040061 P1040063 P1040068 P1040070 P1040071 P1040073 P1040074