příspěvková organizace

image1

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000660

V prosinci 2016 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši 19.825,91 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky využijeme v projektu „SPOLEČNĚ NA HORY“, který bude realizován v březnu 2017. Do projektu bude aktivně zapojeno 88 žáků a 12 pedagogů základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.

Projekt má poskytnout žákům základní lyžařský výcvik. Na zimních výcvikových kurzech si osvojí žáci nové pohybové dovednosti, návyky a seznámí se základy pobytu v zimní přírodě a bezpečného pohybu na lyžích. Seznámí se také s technikou a metodikou lyžování. Osvojí si vědomosti o lyžařské výstroji a výzbroji, o mazání lyží, o zásadách pobytu v zimní přírodě, nebezpečí na horách, horské službě, lyžařských soutěžích a jejich pravidlech, o první pomoci, prevenci a hygieně.Všechny tyto akce mají v dětech upevňovat sportovního ducha, odstraňovat jazykové bariéry, rozvíjet multikulturní výchovu a vzbuzovat potřebu aktivního pohybu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

image3 image4 image2