příspěvková organizace

KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí  

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“  je financovaný z prostředků EU.

Byl zahájen na bývalé základní škole na Opavské ulici 22 a nyní pokračuje na naší škole.

1. Setkání učitelů v Janských Koupelích (24. – 26. 10. 2012)

KUK_hlavička1-300x39

Zatímco si žáci koncem října užívali podzimních prázdnin, pedagogové ZŠ Vítkov, Opavská 22 a slovenští kolegové partnerské školy z Vrbového zahájili ve dnech 24. – 26. 10. 2012 první aktivitou nový dvouletý projekt s názvem „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Setkání proběhlo v pěkném prostředí Hasičské školy v Jánských Koupelích. Učitelé absolvovali přednášku o sociálních sítích a společně naplánovali další aktivity projektu KUK – lyžařské školičky, společná putování po hradech a zámcích v okolí řeky Moravice a v okolí řeky Váhu. Žáci budou mít možnost zúčastnit se těchto aktivit zdarma a mohou tak společně se slovenskými kamarády během dvou let poznávat zajímavá místa obou republik.

Projekt v hodnotě 1, 3 milionu Kč je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi partnerskými školami. Cílem je zavedení koncepce moderních vyučovacích forem a metod vzdělávání v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, informatiky, přírodopisu a zeměpisu. V rámci projektu vznikne na obou školách nová učebna vybavena moderní multimediální technikou, která bude využita při realizaci videokonferencí. Společně chystáme také dvojjazyčný česko-slovenský kalendář s kresbami žáků, jehož tématem jsou české a slovenské hrady a zámky. Setkání pedagogů je úspěšně za námi a my už se všichni těšíme na další aktivitu – lyžařskou školičku, která proběhne v únoru 2013 v Beskydech.

 

2. Lyžařská školička na Bílé v Beskydech (4. – 8. 2. 2013)

KUK_hlavička1-300x39

Letošní lyžařský výcvik se nám pro druhý stupeň podařil zajistit pomocí financování z prostředků EU v rámci projektu „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Mohli jsme si tedy dovolit uspořádat výcvik v populárním lyžařském areálu Bílá v Beskydech. Tamní hotel Pokrok poskytoval své služby nám i partnerské škole z Vrbového. Ze slovenské strany dorazilo třicet lyžařů. My jsme vytvořili z našich třiceti účastníků dvě družstva lyžařů a družstvo snowboardistů. Během pěti lyžařských dnů se naše dovednosti zlepšovaly na kvalitně upravených sjezdovkách. Po večeřích jsme získávali teoretické znalosti během přednášek a videoprojekcí. Poslední večer byl věnován československému soutěžení ve společenských hrách. I přes divoké počasí jsme si přivezli plno pozitivních dojmů a dobrý pocit z lyžařských pokroků.

Děkujeme slovenské straně za spolupráci a těšíme se na další setkání v květnu – „Putování po hradech v okolí řeky Moravice“.

 

3. Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Moravice (13. – 17. 5. 2013)

KUK_hlavička1-300x39

Máte rádi historii? Rádi navštěvujete hrady a zámky? My jsme jich ve dnech od 13. do 17. května navštívili hned několik díky grantu „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Grant je určen žákům naší základní školy a žákům z partnerské školy ve Vrbovém. Partnerství jsme společně utužovali v překrásném prostředí na Hasičské škole v Janských Koupelích. 20 slovenských a 20 českých žáků ze 4. a 5. tříd se společně vydali putovat okouzlujícím krajem kolem řeky Moravice. Každý den jsme navštívili hrad nebo zámek. Žáci prošli ruinami Vildštejna, nebáli se nahlédnout do strašidelných sklepů Vikštejna, hltali očima průvodce na pohádkových zámcích v Hradci nad Moravici a v Raduni. V závěru týdne jsme slovenským kamarádům představili slezské centrum – Opavu. Nechyběly ani turistické vycházky divokým údolím řeky Moravice. Ve večerních hodinách probíhaly společné literární a výtvarné dílny, kde žáci projevili svůj talent a vytvořili moc pěkná umělecká díla. Celý týden jsme měli opravdu zajímavý program. Myslím, že se žáci vyššího stupně mají také na co těšit, neboť v červnu se chystají na Slovensko a budou společně putovat po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.

 

4. Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu (3. 6. – 7. 6. 2013)

KUK_hlavička1-300x39

Vše začalo jednoho zamračeného deštivého dne, bylo pondělí 3. června 2013, a my jsme se chystali na cestu na Slovensko. Sešli jsme se před osmou hodinou ráno na autobusovém nádraží. Poté, co jsme naložili kufry a batohy do autobusu, vyrazili jsme na cestu. Cesta byla docela dlouhá, ale uběhla rychle. Během cesty nám učitelé ukázali některé hrady, které jsme měli v průběhu našeho putování navštívit. V městečku Vrbové k nám přistoupili naši slovenští kamarádi a my jsme vyrazili na cestu do muzea miniatur, kde byly vystavěny hrady a zámky Slovenska v menších napodobeninách. Po návštěvě muzea jsme se jeli ubytovat do tábora v Podvišňovém. Postupně jsme navštívili krásné hrady Čachtice, Beckov, Červený Kámen a Trenčínský hrad. Některé hrady jsme si stihli prohlédnout v průběhu dopoledne, někdy jsme prohlídku hradu spojili s prohlídkou města a výlet trval celý den. Při návštěvě Beckova jsme kromě hradu navštívili i muzeum, kde jsme nakoukli do historie městečka. Kromě prohlídek hradů v okolí řeky Váh jsme měli i jiné aktivity. Některé byly spojeny s naší návštěvou památek, jako například literární a výtvarné dílny, jiné souvisely s volnočasovými aktivitami. Sportovali jsme, soutěžili jsme, měli jsme připravenu prohlídku dravých ptáků a ve čtvrtek byl pro nás připraven táborák, opekli jsme si špekáčky a ti nejodvážnější z nás šli stezku odvahy. Na závěr jsme navštívili lázeňské město Piešťany a potom už následovalo loučení s našimi kamarády ze Základní školy ve Vrbovém. Výlet se nám líbil, jen nás občas pozlobilo počasí. (Kristýna Uhrová, Michaela Nosková, Veronika Müllerová)

 

5. Setkání učitelů v Bzincích pod Javorinou (21. – 23. 8. 2013)

KUK_hlavička1-300x39

Letošní školní rok zahájili učitelé Základní školy a gymnázia Vítkov další aktivitou z dvouletého projektu „Kuk aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Ve dnech 21. – 23. srpna jsme se vydali za svými slovenskými kolegy z partnerské Základní školy ve Vrbovém.  Setkání pedagogů probíhalo v nádherném prostředí v Bzincích pod Javorinou. Krásná příroda Bílých Karpat lákala k turistickým vycházkám. Vystoupali jsme na horu Velká Javorina na moravsko-slovenském pomezí a navštívili jsme také impozantní Trenčianský hrad. Protože se blížil přípravný týden, tak jsme se také pustili do práce. Proběhla zasedání předmětových komisí, kde zástupci jednotlivých předmětů diskutovali o výuce. Dohodli jsme se na společné přípravě kalendáře na téma Pohádkové bytosti a vypracovali jsme program společných videokonferencí, které započaly již v minulém školním roce v učebnách, které z grantu k tomuto účelu vznikly na obou základních školách.  Zaměřili jsme se především na nové metody a formy práce a společně jsme připravovali další aktivity, kterých se zúčastní žáci našich partnerských škol. Žáci se tedy mohou těšit na zářijové Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Moravice, únorovou Lyžařskou školičku na Malé Morávce a květnové Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.  Setkání pedagogů se opravdu vydařilo a věříme, že i žáci naší školy se už těší na své slovenské kamarády.

 

6. Putování po hradech a zámcích v údolí Moravice  (30. 9. – 4. 10. 2013)

KUK_hlavička1-300x39

Uběhl první měsíc školního roku a žáci naší školy se pustili do další aktivity dvouletého projektu „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Projekt podporuje partnerství mezi naší ZŠ a G Vítkov a slovenskou partnerskou školou ve Vrbovém. Po srpnovém setkání českých a slovenských pedagogů v Podvišňovém nás přijeli slovenští žáci navštívit do Vítkova. Aktivita s názvem Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Moravice probíhala od 30. září do 4. října. Žáci osmého ročníku byli ubytování v přírodou obklopené Hasičské škole v Janských Koupelích a každý den společně se slovenskými kamarády podnikali výpravy za historií. Navštívili zříceniny hradu Vikštejn a Vildštejn a kouzelné zámky v Raduni a Hradci nad Moravicí. Velmi zajímavá byla také expozice Slezského zemského muzea v Opavě s názvem Řemesla ve Slezsku. Z každé návštěvy vznikly v průběhu literárních a výtvarných dílen básně a poutavé příběhy o hradních pánech a bílých paních. Také výtvarné zpracování hradů a zámků stojí za zmínku. Žáci kromě exkurze do historie poznali nové slovenské přátele a strávili pěkný týden v příjemném prostředí. Na žáky nižšího stupně čekají také zajímavé aktivity – v únoru Lyžařská školička a v květnu Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.

 

7. Lyžařská školička na Malé Morávce  (17. – 21. 2. 2014)

KUK_hlavička1-300x39

Letošní lyžařský výcvik se nám pro žáky pátých tříd podařilo zajistit pomocí financování z prostředků EU v rámci projektu „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Mohli jsme si tedy dovolit uspořádat výcvik v populárním lyžařském areálu Kopřivná na Malé Morávce v Jeseníkách. Tamní hotel Neptun poskytoval své služby nám i partnerské škole z Vrbového. Ze slovenské strany dorazilo třicet lyžařů. My jsme vytvořili z našich žáků tři desetičlenná družstva lyžařů. Během výcviku se naše dovednosti zlepšovaly na kvalitně upravené sjezdovce. Po večeřích jsme získávali teoretické znalosti během přednášek a videoprojekcí. Poslední večer byl věnován československému soutěžení ve společenských hrách. I přes divoké počasí jsme si přivezli plno pozitivních dojmů a dobrý pocit z lyžařských pokroků. Děkujeme slovenské straně za spolupráci a těšíme se na další setkání v květnu, kdy budeme putovat po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.

DSCN0178

 

8.  Putování pro hradech a zámcích v okolí řeky Váhu (19. – 23. 5. 2014)

KUK_hlavička1-300x39

Základní škola a gymnázium Vítkov je zapojena do celé řady zajímavých projektů. Jedním z nich je projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“, na kterém již druhým rokem společně pracujeme se slovenskou partnerskou školou ve Vrbovém. Vzájemné přátelství jsme posílili v předchozích aktivitách. V zimě jsme pro žáky společně pořádali lyžařské školičky, v letních měsících jsme putovali po hradech a zámcích. V rámci projektu jsme si vyměnili mnoho pedagogických zkušeností prostřednictvím aktivity – Setkání pedagogických sborů. Z projektu vznikla také nová učebna vybavena moderní technikou, kde pravidelně probíhají videokonference se slovenským partnerem. Naše dvouleté snažení vyvrcholilo poslední aktivitou Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu, která proběhla ve dnech 19. – 23. května 2014. Žáci 4. a 5. tříd měli možnost poznat krásu slovenských hradů a zřícenin. Běhen týdne jsme navštívili kouzelný hrad Červený kámen a tajemné Čachtice. Líbil se i hrad Beckov a Trenčínský hrad. Milovníci historie se tak mohli seznámit s životem panovníků na hradech i s těžkým životem prostých lidí v podhradí. Uchvátilo nás i muzeum v Beckově a krásné lázeňské město Piešťany. Své zážitky žáci společně zachytili během literárních a výtvarných dílen. Nechyběly ani sportovní aktivity. Ubytování v Podvišňové nemělo chybu a počasí bylo také bezvadné. Naši žáci si našli mnoho nových slovenských kamarádů. Společný dvouletý projekt jsme poslední aktivitou ukončili, ale naše partnerství pokračuje a my se těšíme na další spolupráci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA