Projekty

Zprávička z 1. schůzky Ekotýmu gymnázia

Na prvním zářijovém setkání Ekotýmu  jsme se nejprve seznámili s novými členy, prozkoumali jsme plán činností na školní rok 2017/2018 a řekli si o ekologických projektech a soutěžích, které nás čekají. Zmínila bych soutěž Envofilm, který je pro skupinky žáků a umožňuje natočit krátké video s ekologickou problematikou. Pokračujeme v projektu  CO2 liga ekologického sdružení Veronica, tým Ekokomisařů sestavila třída 6. G. Na závěr jsme se dozvěděli o soutěži Ekoučitel, ve které žáci mohou vyhrát 20 000,- Kč na školní výlet.

Za Ekotým 2. G. Zdeňka Drimajová

 

Zprávička z 2. schůzky Ekotýmu gymnázia

V pátek 20. 10. proběhla druhá schůzka Ekotýmu gymnázia. Nesla se v radostném duchu. Saša s Honzou přivezli z Envofilmu ocenění Absolutní vítězný film za ekofilm Lightbulb. Takže nás to opět motivuje k točení a realizaci ekoscénářů pro další ročník. Společně jsme vymýšleli možné aktivity pro projekt CO2 liga, který se rozběhne už v pondělí webkonferencí. Dostali jsme také nový  úkol – vymyslet aktivity pro spolužáky na oslavu Dne ekoškol.

Daniel Frank – kvinta

 

Zprávička ze 3. schůzky Ekotýmu gymnázia

V dnešní hodině Ekotýmu jsme se zabývali zejména odpady ve škole.
Shodli jsme se na tom, že v naší škole je poměrně velké množství odpadních košů. Ale stále si někteří členové Ekotýmu myslí, že počet košů na chodbách je nedostatečný. Některé koše jsou taky rozbité. Dalším problémem je, že žáci stále špatně třídí odpad anebo jej netřídí vůbec. Také nám vadí zásobníky na papírové ubrousky, že vypadávají. Řešením by bylo zakoupení nového dávkovače. Příště nás čeká analýza možné úspory vody a energie.

Štěpánka Šindlerová 1. G