příspěvková organizace

MY RÁDI JÍME

Projektový den byl určen pro žáky prvního stupně a jejich prarodiče s názvem „My rádi jíme“, projektové soutěžní odpoledne ke Dni seniorů s přednáškou o regionálních potravinách.

Plánování projektového dne bylo časově náročné. Úkoly, které byly žákům a prarodičům předloženy, musely být ve vhodné podobě tak, aby je všichni zvládli a úkol dokázali s ohledem na věk. Byly zařazeny praktické a zábavné úkoly, které rozvíjí místní tradice a řemesla. Projekt pobíhal podle přesného harmonogramu.

Přednáška o regionálních potravinách propagovala region a motivovala k budování povědomí o hodnotách a bohatství regionu. Na každém stanovišti byl časový limit na splnění úkolu. Po splnění čekala žáky s prarodiči ochutnávka, při které byl kladen důraz na regionální původ výrobků a podporu kvalitního regionálního stravování.

Hlavním úkolem projektu bylo přimět žáky ke spolupráci, komunikaci a rozvoji strategického myšlení mezi generacemi, a to se nám povedlo. Na závěr proběhlo vyhodnocení všech úkolů a projektový den byl hodnocen účastníky velice kladně.

Bc. Ludmila Šromotová

 

ZEMĚDĚLSKÁ FARMA

Na základě vyhledaných informací o firmách ve městě Vítkově, zabývající se zemědělskou činností jsem kontaktovala soukromého zemědělce a jednatele firmy Zempol, abychom se domluvili o náplni prohlídky zemědělské farmy.  Zaměstnanec firmy  Zempol  Ing. Karel Müler žákům představil farmu. Její jednotlivé výrobní linky, linku na zpracování a uskladnění obilovin, výrobu rostlinných pelet ze slámy, sena a halu určenou k chovu drůbeže, krůty na výkrm. Milan Baroň, soukromý zemědělec nás obeznámil s postupy při pěstování a sklizni jednotlivých zemědělských plodin, představil stroje na zpracování půdy, setí, výrobu pícnin a ochranu rostlin. Žáci na to reagovali svými dotazy, čímž si následně doplnili informace o zemědělství a využitelnosti obnovitelných zdrojů energie. V rámci celkového projektu žáci, vychovatelka a přednášející společně sestavili ze stavebnice farmu se zvířaty a zemědělskou technikou. Povedlo se ucelit poznatky z celého projektového dne zábavnou formou. Rozvíjela se komunikační dovednost, spolupráce a představivost.  

Lenka Baroňová

 

DEN MYSLIVOSTI

V pondělí 26.listopadu 2018 navštívil odpoledne VIII. a IX.oddělení školní družiny pan Tomáš Kubánek z Hrabství se svou poutavou přednáškou o myslivosti a lesnictví. Přivezl s sebou různé jelení i srnčí trofeje, spoustu shozeného paroží, zuby divokých prasat, vyčiněné kůže – např.kuny a jezevce, vypreparovanou hlavu lišky a srnce, myslivecké zbraně – pušky a nůž, myslivecký dalekohled a k nahlédnutí i několik knih o myslivosti. Děti seznámil s tím, co je zapotřebí splňovat k tomu, aby se mohly věnovat myslivosti. Přednášku doplňoval příběhy z praxe, které byly naučné i úsměvné. Děti měly spousty dotazů a pan Kubánek jim ochotně odpovídal. Přednáška se dětem velice líbila a děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o práci myslivců a o lesní zvěři. 

Jana Tvrdá

 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Projektový den s názvem „První pomoc – děti v dopravě“ započal krátkou besedou, kde se žáci obeznámili s problematikou dopravy a možnými riziky v dopravě. Zdůraznili si také nutnost znalosti integrovaného záchranného systému.  Formou testu si pak ověřili znalosti a dovednosti z teoretické části. Následná praktická část obsahovala konkrétní rizikové situace, které mohou děti v dopravě zažít např. autonehoda, nehoda cyklisty či chodce.  Žáci pak na jednotlivých stanovištích samostatně dané situace vyhodnotili a poskytli dle získaných znalostí první pomoc raněným. Celý projekt byl zakončen lampionovým průvodem v okolí školy, kde si účastníci zmapovali místa s možnými dopravními riziky.    

Markéta Rusňáková, Pavla Malušková Lukašíková

 

DĚTSKÉ NEMOCI

Projektový den „Dětské nemoci“ započal teorií z oboru pediatrie. Pomocí power pointové prezentace osvětlila slečna Kopecká dětem problematiku dětských nemocí, infekčních nemocí, zdůraznila symptomy a příznaky a způsob léčby. Zaměřila se také na diabetes melitus I. typu, který u dětí v posledních letech narůstá. Vzhledem k tomu, že sama touto nemocí trpí, mluvila z praxe a ukázala jim názorně jak používat glukometr či inzulínovou pumpu, jaké zásady stravování jsou pro tuto nemoc nutné a jak omezuje běžný život dítěte.

Následovala praktická část, kdy si děti vyrobily kartičky s jednotlivými nemocemi a příznaky. Zahrály si na lékaře, kdy určovaly diagnózu a způsob léčby. Vyzkoušely si měření krevního tlaku a nakonec si pomocí masážní podložky vyzkoušely citlivost akupresurních bodů.

Veronika Řehounková

 

LIDOVÉ ŘEMESLO – DRÁTOVÁNÍ

V pondělí 10. 12. 2018 proběhla v VI. a VII. oddělení školní družiny ukázka lidového řemesla  – drátování. Odborník z praxe David Ďuriš nejprve seznámil účastníky s historií drátování a materiálem, který se při drátování používá. Součástí byla i výstava výrobků a knih s tématikou drátování. Každý z účastníků si tuto techniku mohl vyzkoušet a vyrobit si vlastní výrobek. Děti i rodiče si zkusili vyrobit srdíčko, baňku nebo zvonek z drátu. Svoje výrobky si každý podle vlastní fantazie dozdobil korálky. Na závěr nás seznámil s péčí o drátované výrobky tak, aby co nejdéle vydržely.

Hlavním úkolem projektu bylo seznámit žáky a rodiče s lidovým řemeslem drátování a tím přispět ke smysluplnému trávení volného času.

Bc. Romana Nováková

 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Projektový den Malování na hedvábí započal v pátek 14.12.2018,  kdy přijela do naší družiny VIII.a IX.oddělení výtvarnice z Opavy – Lada Věntusová. Ta se malováním na hedvábí živí a má i svůj výtvarný ateliér. Přivezla s sebou kulaté, cca 20cm hedvábné vitrážky, barvy a kontury na hedvábí.  V rámci rukodělných aktivit jsme pozvaly na toto odpoledne i maminky našich „tvořilek“. Každá ze zúčastněných si mohla tuto vitrážku – mandalu vyrobit. Zatím co hedvábí usychalo, měly jsme i připraven koutek na výrobu vánočních svícnů. A abychom usychání urychlily, tak jsme je dokonce  fénovaly! Vitrážky se všem velmi povedly – každá byla originál a všem se práce s hedvábím a jeho barvení líbilo. Z rádia nám hrály koledy a atmosféra toho odpoledne byla příjemně vánoční a přátelská.

Blanka Sedlaříková

 

VÁNOČNÍ TRADICE – MUZICÍROVÁNÍ

V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnil projektový den na téma „Vánoční tradice – muzicírování“. Odborníkem z praxe byl Ing. Leoš Váňa, který řadu let vyučoval na Základní umělecké škole ve Vítkově hře na dechové nástroje. Projektový den se nesl ve znamení Vánočních tradic. Žáci byli dále seznámení s tradičními a netradičními hudebními nástroji a dechovým orchestrem a jeho významem. Všichni zúčastnění měli možnost zazpívat si nejznámější české a zahraniční koledy u vánočního stromku, který nazdobili žáci naší školy. Součástí projektového dne byl vánoční jarmark, kde měli žáci a rodiče možnost zakoupit nejrůznější vánoční výrobky vyrobené v rukodělných činnostech ve školním klubu.

Andrea Brijarová

 

 

ŽIVOT KRIMINALISTY

Projektový den s názvem „ Život kriminalisty“ začal hrou „Hádej, kdo jsem“, kdy měli žáci pomocí indicie a otázek uhodnout profesi JUDr. Jiřího Janečka, který pracoval u kriminální policie 45 let. Ten pak seznámil žáky s úskalími profese kriminalisty a odpovídal na jejich početné dotazy. Nejvíce účastníky besedy zajímalo, jak policisté zvládají psychicky tak náročné povolání a jaké vzdělání pro tuto profesi musí absolvovat.

Žáci si pak po krátké praktické ukázce mohli vyzkoušet, jak se odebírají otisky prstů, otisky dlaní a otisky stop, které bývají hlavním důkazním materiálem pro usvědčení pachatelů.

Výsledky ukázky otisků si mohli žáci odnést domů.

Jana Franková