příspěvková organizace

GALERIE U JAKOBA

Mám velice ráda výtvarné umění, proto jsem se rozhodla vyhledat nějakou galerii či výstavu. Mimo jiné dostupnou nejen pro mě, ale i pro žáky I. – III. třídy. Povedlo se mi najít informace o všech dostupných výstavách na internetu. Vybrala jsem si Galerii U Jakoba v Opavě. Po té jsem se osobně domluvila s majitelkou galerie paní Věrou Klimešovou, jak bude vypadat průběh návštěvy galerie. Na další schůzce jsme prokonzultovaly materiál a téma projektového dne. Součástí se takto uplatnilo společné plánování, vzdělávání a společná reflexe.

 V galerii jsme se dozvěděli veškeré dostupné informace o Galerii U Jakoba, mimo jiné, že nabízí k prodeji díla převážně českých a slovenských autorů, prodej uměleckých originálů (kresby, grafiky, obrazy, plastiky, keramika, sklo, šperky, design) pořádání výtvarných výstav v prostorách galerie, pořádání virtuálních výstav na galerijních stránkách, pořádání kurzů kresby a malby pro veřejnost, pořádání zahraničních zájezdů za uměním a pořádání výtvarných plenérů.

 Na „vlastní kůži“ si žáci mohli vyzkoušet býti malířem. V prostorách galerie kreslili své vlastní umělecké dílo suchým pastelem na barevný papír pod odborným dohledem lektorky Terezy Svatošové. Žáci se během celého projektového dne vzájemně podporovali a spolupracovali, rozvíjeli svou tvořivost, fantazii a kreativitu. Výsledkem celého projektového dne je nejen příjemný pocit hezky stráveného dne v úžasném prostředí, ale i vlastní umělecký výtvor a dobrý pocit ze vzájemné spolupráce, i když příprava i vlastní realizace projektu byla časově velice náročná.        

Lenka Baroňová

 

BOZ PŘI TRAMPOLINOVÉM SKÁKÁNÍ

Realizovaný den „ BOZ při trampolínovém skákání“ započal výjezdem do ENHA FREESTYLE arény.  Po příjezdu se žáků ujal profesionální trenér, který jim velmi podrobně vysvětlil pravidla trampolínového skákání. Zásady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, zdůraznil také nutnost odpočinku v návaznosti na soustředění. Popsal vliv tohoto extrémního sportu na lidský organismus (podporuje pohyb lymfy a tím také detoxikuje organismus, zvyšuje aktivitu kostní dřeně, zlepšuje reakční rychlost, rovnováhu a prospívá zraku, odbourává stres, podporuje dobrou náladu a zlepšuje kvalitu spánku).  Následovala krátká přednáška o první pomoci při zranění obličeje a končetin.

Po této teoretické části následovala praktická část, kdy žáci mohli získané rady vyzkoušet na trampolínách. I tato aktivita byla odborně vedena.  Žáci si vyzkoušeli skoky na 600 m2 navzájem propojených trampolínách, Freestyle trampolínu a skoky do molitanové jámy se vzduchovým polštářem. 

V rámci přípravy projektového dne byl kontaktován odborník z praxe – profesionální trenér.  Objednána autobusová doprava, zjištěn zájem žáků a sepsány návratky s informacemi pro zákonné zástupce.

Žáci propojili získané teoretické znalosti do praxe. Osvojili si zásady BOZ i první pomoci.  Byl rozvíjen jejich sportovní potenciál a kladl se důraz také na stmelení kolektivu a zvyšování sebevědomí. Byl rovněž kladen důraz na prevenci proti patologickým jevům.

Karína Kopecká, Andrea Brijarová

 

 

BOZ PŘI PARKOUROVÉM SKÁKÁNÍ

Realizovaný den „ BOZ při parkourovém skákání „ započal výjezdem do ENHA FREESTYLE arény.  Po příjezdu se žáků ujal profesionální trenér, který jim velmi podrobně vysvětlil pravidla parkourového skákání. Zásady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, zdůraznil také nutnost odpočinku v návaznosti na soustředění. Popsal vliv tohoto extrémního sportu na lidský organismus (zlepšení fyzické kondice a fyzické síly). Následovala krátká přednáška o první pomoci při zranění.

Po této teoretické části následovala praktická část, kdy žáci mohli získané rady vyzkoušet v parkour parku. I tato aktivita byla odborně vedena.  Žáci si vyzkoušeli skoky do molitanové jámy se vzduchovým polštářem s možností skoků z hrany, vyvýšené hrany anebo nastavitelné hrazdy.  Měli možnost zdolávat různé překážky, trubky, tatami i horolezeckou stěnu.

V rámci přípravy projektového dne byl kontaktován odborník z praxe – profesionální trenér.  Objednána autobusová doprava, zjištěn zájem žáků a sepsány návratky s informacemi pro zákonné zástupce.

Žáci propojili získané teoretické znalosti do praxe. Osvojili si zásady BOZ i první pomoci.  Byl rozvíjen jejich sportovní potenciál a kladl se důraz také na stmelení kolektivu a zvyšování sebevědomí. Byl rovněž kladen důraz na prevenci proti patologickým jevům.

Andrea Brijarová, Jana Franková