příspěvková organizace

Dotace z rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání žáků

Škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, v rámci školy jsou realizována opatření umožňující sociálně znevýhodněným žákům přípravu na vyučování a individuální podporu ze strany učitelů, škola spolupracuje s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Ve škole pracuje pět mimoškolních aktivit pro sociálně znevýhodněné žáky: rukodělná praktika, kreativita, aranžování, keramika a výtvarné práce. Ve školním klubu a školní družině tráví žáci čas před i po vyučování. Zde se také realizují odpolední akce pro žáky i jejich rodiče – Vánoční a Velikonoční dílny, Den matek, Den otců, Bramboriáda. Pro žáky se sociálním znevýhodněním pořádáme dys-olympiádu, pracovní dílny pro rodiče s dětmi a exkurze do podniků.

V odpoledních i ranních hodinách jsou žáci doučováni, případně se připravují na vyučování ve svých třídách s vyučujícími nebo ve školní družině a školním klubu. Žákům jsou poskytovány rovněž individuální konzultace.

Naše škola také spolupracuje s neziskovými organizacemi EUROTOPIA a FÉROVÁ ŠKOLA.  Pořádají  pro žáky adaptační kurzy, zapojují se do hudebních
a výtvarných projektů. Eva Janštová