příspěvková organizace

 Logo1_1_Inovace_vyuky_dejin

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

 

Číslo operačního programu:       CZ.1.07

Název operačního programu:     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory:                           1.1.00 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název programu:                         „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“

Příjemce dotace:                          Olomoucký kraj

Partner projektu:                         Moravskoslezský kraj

Číslo projektu:                              CZ.1.07/1.1.00/26.0058

Realizace projektu:                      01/2012 – 08/2014

Místo realizace projektu:            Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Pilotáž projektu na škole:           1. 9. 2013 – 30. 6. 2014

 

Cílem projektu je inovovat výuku a vzdělávání v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století na středních školách. Do projektu se zapojilo 37 středních škol z Olomouckého kraje a 15 středních škol z Moravskoslezského kraje, přičemž z každé školy se zapojili 2 pedagogičtí pracovníci se specializací na dějepis.

Jednou ze zapojených škol, které realizují ve školním roce 2013/2014 výuku československých a českých dějin pomocí moderních, interaktivních a tematicky koncipovaných výukových materiálů, je i naše škola.

Během výuky našich dějin 20. století se ve vybraných třídách (4. G, 7. G a 8. O) využívá učebnice „České země a Československo ve 20. století“, komiks „Kde domov můj… 1900-2000“ a řada dalších materiálů, dostupných na stránkách projektu „Dějiny v pohodě“ (http://dejinyvpohode.cz/).