příspěvková organizace

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/11.02621, název mikroprojektu

„POZNÁVÁME HORY Z ČESKÉ A POLSKÉ STRANY“

CZ_PL_vlajecky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

„Překračujeme hranice“

V roce 2011 jsme získali již šestou dotaci na projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Finanční prostředky jsme využili v projektu „Poznáváme hory z české a polské strany“, který byl realizován od května 2012 do října 2012 ve dvou čtyřdenních aktivitách: Poznáváme Krkonoše z polské strany a Poznáváme Jeseníky z české strany. Do projektu bylo zapojeno 70 žáků a 10 pedagogů základních škol a gymnázia z Česka a Polska. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout žákům a pedagogům poznávání hor v česko – polském příhraničí v dnešní přetechnizované době formou aktivního pohybu. Žáci čerpali nové poznatky přímo z vlastních zkušeností a ne jen z internetu a knih. Žáci a pedagogové nalezli opět příležitost k výměně zkušeností, navázání nových známostí pro další spolupráci.


  • POZNÁVÁME KRKONOŠE Z POLSKÉ STRANY. V rámci projektu „Poznáváme hory z české a polské strany“ z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 proběhla od 26. 9. do 29. 9. 2012 druhá akce pod názvem „Poznáváme Krkonoše z polské strany“. Jak se již stalo tradicí, této čtyřdenní akce se zúčastnili žáci naší školy společně se žáky z polských Kalet. Děti ve věku 11-14 let poznávali Krkonoše v polském příhraničí formou aktivního pohybu. Navštívili muzeum KRNAP, horskou chatu Slezský dům, vodopád Kamienczyk, unikátní kostelík Wang, výrobnu keramiky, Westernové městečko, Park miniatur, Divoký vodopád, přírodní rezervaci Sněžné jámy, absolvovali pěší túru Kope-Sněžka… Své síly zregenerovali při návštěvách aquaparku. Žáci a pedagogové zde opět nalezli příležitost k výměně poznatků, navázání nových zkušeností a známostí pro další spolupráci.

  • POZNÁVÁME JESENÍKY Z ČESKÉ STRANY. V termínu 13. 6. – 16. 6. 2012 jsme zrealizovali projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. První den jsme spolu s polskými dětmi poznali Rešovské vodopády a hrad Sovinec, večer jsme se pak ubytovali v hotelu Stará Pošta v Bělé pod Pradědem. Druhý den jsme rýžovali zlato u Zlatorudných mlýnů a navštívili Jeskyně na Pomezí. Po večeři jsme soutěžili v netradičních disciplínách, jako jsou například halová boccia či pedalo – wawago a zaskákali jsme si na Pogo Sticku. Po večeři jsme si poslechli přednášku horské služby a naučili jsme se desatero chování při pobytu na horách. Třetí den jsme absolvovali pěší túru z Ovčárny na Praděd, dále na chatu Švýcárnu a Červenohorské sedlo. Poslední den nás čekala návštěva lázní Jeseník, Malého a Velkého Rejvízu a také jsme se vydováděli v bruntálském aquaparku. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout žákům a pedagogům poznávání hor v česko – polském příhraničí aktivním pohybem. Žáci a pedagogové nalezli příležitost k výměně poznatků, navázání nových zkušeností a známostí pro další spolupráci.