příspěvková organizace

Dějiny umění jinak

vlajky

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

vlajecky

Překračujeme hranice

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt „Dějiny umění jinak“ je tentokrát zaměřen na výtvarnou oblast a má nejen vzdělávací a tvůrčí charakter, ale zároveň prohlubuje součinnost škol, posiluje vzájemné vztahy a podporuje přeshraniční spolupráci.  V rámci projektu zrealizujeme dva 4denní výtvarné kurzy, ve kterých si žáci vyzkouší výtvarné technologie, tvorbu v terénu, proniknou do dějin výtvarného umění a historických památek a odnesou si porozumění pro umělecké vědy. Součástí projektu je také veřejná výtvarná soutěž na téma „Vzpomínám na společné školní akce s polskými a českými přáteli“ jako netradiční pojetí zhodnocení již 20leté spolupráce naší školy a partnerských škol. Soutěžní práce budou prezentovány v brožuře a na veřejných výstavách ve Vítkově a v Kaletách. Na výstavách budou rovněž prezentována díla dětí vytvořená na výtvarných kurzech.

  • Zebrzydowska Kalwaria
  • Olomouc
  • Výtvarná soutěž
  • Výstava s vernisáží