příspěvková organizace

Soutěž probíhala od září do prosince 2008. V září byli žáci seznámeni s pravidly a časovým harmonogramem soutěže, byla ustavena hodnotící komise z řad vyučujících jednotlivých jazyků. V hodinách výtvarné výchovy žáci tvořili své návrhy na logo soutěže, ze kterých komise vybrala nejzdařilejší.

V říjnu byla zahájena vlastní soutěž pěveckou a recitační částí v anglickém (ruském) jazyce.

V listopadu předvedli soutěžící své dovednosti při práci s počítačem na tvorbě prezentací v programu PowerPoint na téma reálií anglicky (rusky) mluvících zemí.

V prosinci žáci soutěžili v úrovni svých komunikativních dovedností v daném jazyce. Každá část měla dvě kola – třídní a školní, ve kterých komise zvolila nejúspěšnější žáky. Po ukončení všech tří částí byli vyhlášeni vítězové celé soutěže, kteří obdrželi diplomy.