příspěvková organizace

Tělovýchovná jednota Vítkov ve spolupráci se Základní školou Vít- kov, Komenského 754 připravují od nového školního roku 2009/2010 a nového soutěžního ročníku 2009-2010 Miniškolu sportu (projekt Českého svazu rekreačního sportu a MŠMT). Miniškola sportu je zaměřena na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí a mládeže. V ucelených ročnících či víceletých cyklech jsou děti seznamovány a osvojují si základy vybraných sportovních odvětví. Tréninky jsou zaměřeny na všestrannou sportovní přípravu a s tím související všeobecný rozvoj pohybových dovedností.

Cíle, ke kterým je cvičení vedeno:

 1. naučit děti provádět sportovní techniku jednotlivých cvičení co nejlépe a kvalitně, adekvátně k jejich věku a úrovni pohybových dovedností
 2. pravidelným cvičením zvyšovat tělesnou kondici
 3. v jednotlivých věkových etapách rozvíjet a zvyšovat úroveň po- hybových schopností (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)

Požadavky na žáky: pravidelná účast na trénincích (u dětí se tím vytváří kladný vztah ke sportu, kolektivu a smysl pro odpovědnost)

Rozsah sportovních odvětví:

 • Gymnastika 6.-9.
 • Sportovní střelba 6.-9.
 • Florbal 6.-9.
 • Kopaná – minižáci 1999 a mladší
 • Kopaná – ml. žáci 1997 – 1998
 • Kopaná – st. žáci 1996 – 1995
 • Kopaná – ml. dorost 1994 – 1993
 • Sport pro všechny 1.-3.
 • Sport pro všechny 4.-5.
 • Sport pro všechny 6.-9.
 • Tenis
 • Atletika

Miniškola sportu bude disponovat sportovním areálem TJ Vítkov včetně zrekonstruované tělocvičny ZŠ Komenského.
Zdravotní zajištění:
MUDr. Jiří Pivoňka – chirurgická ambulance
Josef Jakubec – sportovní a zdravotní masáže
Partneři:
AŠSK; TJ Vítková; Město Vítkov; inSPORTline

Josef Jakubec předseda TJ Vítkov