příspěvková organizace

logo_interreg

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA ČR – PR

Dny plné zábavy II. V květnu k nám zavítala partnerská škola z polských Kalet. Měli jsme pro ně připravený bohatý kulturní i sportovní program. Jeli navštívit zámek v Raduni a Kravařích, byly připraveny sportovní závody, výtvarná soutěž a pěvecké DOREMI. Ve sportu soupeřili žáci 3. – 4. tříd v silovém trojboji, pro žáky 5. – 6. tříd byl připraven atletický trojboj, chlapci 7. – 8. tříd hráli turnaj ve stolním tenise, děvčata běhala vytrvalostní běh na 800 metrů a chlapci 9. třídy sehráli přátelské utkání v minikopané proti stejně starým soupeřům z Polska. V učebně výtvarné výchovy se malovalo a kreslilo na téma Z pohádky do pohádky a v multimediální učebně uváděli dva vodníci pěveckou show Doremi. Také učitelé, rodiče a příznivci nestáli opodál a sehráli v úterý večer malý turnaj v odbíjené. Odměnou všem byly nejen poháry a medaile, ale také pěkné zážitky strávené v kruhu přátel a v dobré atmosféře.