příspěvková organizace

logo

 https://touchthemagicoffairytales.wordpress.com/ – informace o všech aktivitách během projektu

http://twinspace.etwinning.net/1486/home

Touch The Magic Of Fairy Tales      T.M.O.F.T

 

Naše škola, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, se zapojí do mezinárodního projektu Erasmus + v letech 2014 – 2017. Na projektu s názvem Touch The Magic Of Fairy Tales budou spolupracovat školy:

 

Garkalnes Makslu un Visparizglitojoša vidusskola

Vidzemes soseja, 34

LV2137 Garkalne

Latvia

Szkola Podstawowa Im. Marii Konopnickiej

Sosnowice 107

34-113 Paszkowka

Poland

Aysegul Arsoy Ilkokulu

Aliihsanpasa Mahallesi 516. Sokak no. 1/1

03700 Afyonkarahisar

Turkey

12th Primary School of Katerini

Romanou 14

60100 Katerini

Greece

Zakladni skola a gymnasium Vitkov

Komenskeho 754

74901 Vitkov

Czech Republic

Scoala Gimnaziala Nr.189

Str. Aleea CICEU nr. 12, sector 4

041789 Bucuresti

Romania

Colegio Educacion Infantil Primaria Rio Tajo

Calle Poeta Ramon de Garciasol S/N

21005 Guadalajara

Spain

Escola Básica nº2 de Lamaçães

Rua Irmãos Sousa – S. Vítor

4715- 144 Braga

Portugal

 

     V globalizovaném světě je velmi důležité učit mladou generaci s pocity tolerance a otevřenosti vůči ostatním národům. Nejlepší způsob, jak to udělat, je splnit, diskutovat, mluvit a hrát si společně. Je nutné mít k dispozici interakci mezi lidmi v oblasti kultury, náboženství, jazyka. Projekt by měl být prostředkem, jak skoncovat s izolovaností  našich národů.

     Studium jazyků je další důležitou součástí této interakce. Vzhledem k tomu, že společná práce a výměny budou v angličtině, je to ideální příležitost jak se učit a používat jej v každodenním životě.

     Považujeme  téma projektu velmi atraktivní. Témata pohádek poskytují dobrý způsob, jak vzdělávat žáky. Podlehli v boji mezi dobrem a zlem, všichni vždy obdivují kladné postavy, chtějí být jako oni, mít stejné morální vlastnosti. Tím se stávají pohádky životní lekcí. Rovněž bude kladen důraz na multikulturalismus a formování postojů úcty a tolerance k odlišným kulturám z jejich vlastní. Projekt pomůže účastníkům poznat Evropskou unii více konkrétně.. Doufáme, že se dozvíme o rozdílech a podobnostech mezi našimi regiony a prohloubíme si pochopení bohatství v rámci společného evropského dědictví prostřednictvím pohádek.

HLAVNÍ CÍLE:

 • dozvědět se o vlastní kultuře a tradicích a vyměnit si tyto informace s partnerskými školami
 • spolupracovat a pracovat jako tým
 • budovat vztahy a přátelství
 • rozvoj jazykových a komunikačních dovedností
 • podporovat moderní výuky jazyků
 • přinést evropský rozměr do školních osnov a pomoci studentům a učitelům vytvářet svou identitu v evropské perspektivě
 • podporovat lepší chápání a porozumění evropských programů, včetně programu celoživotního učení a programu Erasmus + 
 • pomáhat studentům získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství 

PRODUKTY :

 • A EUROPEAN CORNER
 • A EUDOLL
 • A CALENDER
 • THE SURVEY – MY FAVOURITE FAIRY TALE
 • THE POWERPOINT PRESENTATIONS
 • CD OF THE SONGS
 • A BOOK

A mnohé další

 

1. projektová schůzka   

TURECKO – AFYONKARAHISAR

9. – 14. 11. 2014

První projektové schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerských zemí. Ti se sešli dne 10. Listopadu 2014 v Istanbulu, kde odstartovali první meeting tohoto mezinárodního projektu. Navštívili Grand Bazar, Topkapi Palace, Aya Irini kostel, Sultánův Harém. Sešli do podzemí Baziliky Cistern a lodí se projeli po Bosporu. Ve večerních hodinách odletěli na jih do města Afyonkarahisar, které je jedním z partnerů projektu.  Druhý den jsme se zúčastnili slavnostního přijetí v partnerské škole. Zde také proběhla prezentace ostatních škol. Každý zástupce vypracoval prezentace na téma země, region, město a škola. Vše bylo prezentováno v průběhu projektového setkání. Dále byly vypracovány panely s informacemi o typických pohádkách v každé zemi.  V odpoledních hodinách probíhal meeting, na kterém se diskutovalo o naplánovaných aktivitách a zodpovědnosti za ně.  Dohodli jsme se na užívání portálu Etwinning, Facebook a dále také na zavedení blogu projektu. Na tomto blogu budou prezentovány všechny produkty a aktivity projektu. Další den jsme prodiskutovali  logo, EUdoll a naplánovali všechny aktivity s tím spojené.  Prezentovali jsme projekt v místní televizi a také poskytli rozhovor do místních novin. V odpoledních hodinách jsme navštívili zástupce regionu pro školství.  Další den jsme zhodnotili průběh projektového setkání, zopakovali dohodnutá fakta, a zodpověděli poslední otázky týkající se příštího projektového setkání. Odpoledne jsme navštívili Frig Valley a Kent Park. V průběhu projektového setkání jsme se seznámili s tradicemi města, obyvatel i náboženství.

Turkey Turkey 1 Turkey 2 Turkey 3

 

Do projektu se zapojují také žáci nižšího stupně. Vytvořili vánoční blahopřání, které jsme odeslali našim partnerským zemím. Velký dík patří třídním učitelkám Mgr. Petře Chovancové, Mgr. Janě Honkové, Mgr. Janě Hanušové a Mgr. Dagmar Lankové.

IMG_1888 IMG_1885 2.C

 

Projekt jsme zahájili v měsíci říjnu, kdy národní agentura zveřejnila výsledky schvalování a to vytvořením plochy v budově školy s názvem EUROPEAN CORNER, na kterou jsme umístili všechny základní informace o schváleném projektu, o jednotlivých aktivitách. Hned poté jsme o projektu seznámili žáky, učitelé, studenty, rodiče a take zástupce města.  V říjnu 2014 jsme prodiskutovali naši EUdoll, symbol partnerství v rámci projektu. Ta začíná svou cestu při prvním projektovém setkání v Turecku, v městě Afyonkarahisar. Zde jsme projednali jednotlivé aktivity, odpovědnost za ně a stanovili si deadlines. V listopadu 2014 byla vytvořena internetová platforma našeho projektu na stránkách e-twinningu a také facebooku. Usnadňují komunikaci mezi jednotlivými partnerskými zeměmi, předávání dokumentů. Dále umožňují nahlédnout do práce na projektu a průběhu jednotlivých aktivit.  Během měsíce prosince 2014 žáci připravili vánoční a novoroční přání, která byla rozeslána do všech partnerských zemí. Uskutečnili jsme soutěž v každé z partnerských zemí na téma LOGO a VLAJKA projektu. Vybrali jsme dva nejlepší návrhy z každé školy, vložili je na internetový portál a hlasovali. Vítězové se stali symbolem našeho projektu a používáme je při prezentacích, všech aktivitách a tvoření dokumentů. Během listopadu a prosince jsme vytvořili výběr fotografií, které byly použity pro tvorbu kalendáře na rok 2015. Všichni zástupci partnerských institucí přeposlali české škole 12 fotografií, názvy měsíců v jejich řeči. Česká škola vytvořila koláže z fotografií. Každý měsíc roku 2015 je tvořen koláží fotografií jedné z partnerských zemí, dále názvy měsíce v jazycích všech zúčastněných zemí a svátků. Dále je zde logo projektu a také vlajka. Protože je 8 zúčastněných zemí, 4 měsíce v kalendáři jsou tvořeny koláží z fotografií, které zaznamenávají již proběhlé aktivity. V únoru 2015 jsme vytvořili dotazník pro děti, rodiče a prarodiče jako základ pro výběr pohádek. Vytvořili jsme seznam 5 nejoblíbenějších pohádek a ty jsme použili při tvorbě dotazníku. V březnu 2015 jsme diskutovali o jazykové rozmanitosti a vytvořili prezentaci (Powerpoint prezentace) – Jak může škola podpořit seznamování se s jiným jazykem. V průběhu prvního roku projektu se žáci postupně seznamovali a stále seznamují s tradicemi a zvyky jednotlivých zemí (zeměpisná poloha, politická situace, jazyk, tradice). Do konce měsíce března se nám daří dosahovat plánované cíle a výstupy, tak jak byly naplánovány v projektu.

 Jednotlivé aktivity za školní rok 2014/2015:

-vytvoření  plochy pro prezentaci projektu – EUROPEAN CORNER

P1020810

– seznámení žáků, učitelů, rodičů a zástupců města s projektem

– první projektové setkání – TURECKO

– vytvoření internetové platformy – etwinning, facebook

– oslava narozenin projektu

– představení EUDOLL  jako našeho symbolu

– zkompletování fotografií pro kalendář 2015

– soutěž o logo a vlajku projektu

logo

– vytvoření kalendáře 2015

1ST page of our calendar

– vytvoření dotazníku pro nejoblíbenější pohádku

Survey

– výtvarné ztvárnění typických českých pohádek

A021114_VLK_FIMFARUM_FIMFARUM_3_V

– zpívání oblíbených pohádkových písní, jejich nahrání a prezentace u ostatních partnerů

 

2. projektová schůzka 

LOTYŠSKO – RIGA

10. – 14. 3. 2015

 

Naše škola se již potřetí zapojila do mezinárodního programu Erasmus+ (dříve Comenius). Tentokrát se jednalo o projekt s názvem „Touch the Magic of Fairy Tales“ (dotkni se kouzla pohádek) za účastí partnerů z Lotyšska, Polska, Španělska, Portugalska, Rumunska, Řecka a Turecko, které je zároveň hlavním koordinátorem celého projektu. Ve dnech 10. – 14. 3. 2015 se uskutečnila druhá projektová schůzka v lotyšské Rize, která je hlavním městem této malé, ale zato krásné země. Návštěva historických památek a přírodních zajímavostí (a to nejen v Rize) byla propojena s návštěvou školy, která je do projektu zapojena a s prací na úkolech, které vyplývají z projektu. Večer jsme pak měli možnost ochutnat něco málo z lotyšské kuchyně. Návštěva Lotyšska byla pro mne obrovským zážitkem a motivací do budoucna.

20150313_150747 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

3. projektová schůzka

ŘECKO – KATERINI

20. – 25. 5. 2015

ZŠaG Vítkov se zúčastnila dalšího projektového setkání TOUCH THE MAGIC OF FAIRY TALES, které se uskutečnilo v řeckém městečku Katerini. Naší školu reprezentovali dva učitelé a čtyři žáci. Setkání proběhlo ve dnech 20. – 25. 5. 2015. Sešli se opět účastníci všech osmi partnerských zemí, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko, Lotyšsko, Polsko, Turecko, Řecko a Česká republika. První den nás přivítali ve škole a proběhl první meeting, na kterém jsme prodiskutovali a reprezentovali výsledky našich dotazníků. Většinou vše proběhlo formou prezentace. Dále jsme prezentovali náš projekt v místním tisku a televizi. Druhý den byla připravena prezentace školy 12th Primary school, kde žáci ztvárnili pohádku na řecké téma. Proběhl další meeting ohledně slovníku, který je dalším připravovaným produktem našeho projektu. Diskutovali jsme o použitých slovech a jejich překladu a nahrávání v podobě mp3. Přivítali jsme EU doll, jakožto symbol našeho projektu. V odpoledních hodinách jsme navštívili třídy, které měli vždy připravený uvítací program. Seznámili jsme se se systémem vzdělávání v Řecku. Přivítal nás také zástupce starosty, který nám zodpověděl několik otázek.

Třetí den jsme shlédli historické památky v Archeologickém muzeu, navštívili jsme městečko Dion a horu Olymp. V odpoledních hodinách proběhl další meeting na téma internetových platform. Shodli jsme se pro využívání blogu, eTwinningu, Facebooku. Během čtvrtého dne nás čekala exkurze do Verginy a Thessaloniki. Odpoledne proběhl závěrečný meeting, kde byly předány certifikáty a zodpovězeny poslední dotazy. Během celého pobytu, jsme měli příležitost seznámit se s tradicemi a kulturou této země. Již teď se těšíme na další projektové setkání, které proběhne ve Vítkově na začátku měsíce října 2015.

Alexandr VelikýGreek school fairy Greek school

 

Projekt pokračuje i ve školním roce 2016/2017. Kromě projektových schůzek ve Vítkově, Rumunsku a Španělsku nás čeká řada úkolů.

Aktivity pro školník rok 2015/2016:

– natočení krátké pohádky každým z partnerů, soutěž o nejlepší pohádku

– tvorba kalendáře na rok 2016

– tvorba slovníku typických pohádkových výrazů

 

4. projektová schůzka

ČESKÁ REPUBLIKA – VÍTKOV

5.-10. 10. 2015

Již po čtvrté jsme se dotkli kouzla pohádek

Ve dnech 5. – 9. října 2015 jsme u nás přivítali zástupce partnerských škol z Portugalska (Braga), Španělska (Gudalajara), Turecka (Afyonkarahisar), Řecka (Katerini), Rumunska (Bukurešť), Polska (Sosnowice) a Lotyšska (Garkalne) v naší škole při již 4. setkání v rámci mezinárodního projektu Erasmus + s názvem „Touch the Magic of Fairy Tales“. Jednacím jazykem byla angličtina. Naši partneři se měli možnost seznámit s krásami našeho regionu. Navštívili zámek v Hradci nad Moravicí, zříceninu hradu Vikštejna, hřebčín na Františkově Dvoře, Malý svět techniky U6 v Ostravě, poznali život našeho města, byli přijatí na Městském úřadě ve Vítkově, seznámili se s chodem školy, prohlédli si třídy a zhlédli krátké divadelní představení, které nacvičila paní asistentka Bára Valová s vybranými žáky. Nezbytnou součástí byla pracovní schůzka, kde se projednaly veškeré další aktivity týkající se projektu. V pátek se všichni společně přesunuli do Prahy, kde strávili víkend a příjemně tak zakončili celý pobyt před odletem domů. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci celého setkání, včetně těch, kteří upekli či uvařili něco na zub pro společná setkání. Děkuji také studentkám Petře Švecové, Michaele Konečné a Karolíně Štěpánové za provedení partnerů našim městem v angličtině. V neposlední řadě děkuji i rodinám Zuzany Krejčí (7.B), Sáry Kozákové (8.B), Matěje Beka (7.B), Viktorie Procházkové (9.A) a Doroty Šosté (sekunda) za ubytování, stravování a péči o žáky z polské partnerské školy.

P1030573 P1030578 IMG_0508

 

5. projektová schůzka

RUMUNSKO – BUKUREŠŤ

29. 3. – 2. 4. 2016

 

Již po páté jsme se dotkli kouzla pohádek

Hned po skončení Velikonoc jsme vyrazili do rumunské Bukurešti na 5. projektové setkání v rámci anglického projektu Erasmus + „Touch the Magic of Fairy Tales“ (Dotkni se kouzla pohádek) za účasti partnerů z Rumunska, Turecka, Řecka, Španělska Portugalska, Lotyšska a Polska. V Rumunsku na nás vedle vřelého přijetí čekalo nezvykle teplé počasí, kdy teplota během dne dosahovala až 25° C. Během pobytu jsme měli možnost navštívit budovu Parlamentu, kterou nechal zbudovat někdejší komunistický vůdce Nicolae Ceausescu, místní skanzen, kde jsme se seznámili s tím, jak lidé v Rumunsku dříve žili, bájný hrad hraběte Draculy ve městečku Bran a Brašov, druhé největší město Rumunska. Byli jsme také přijati v naší partnerské škole, kde jsme navštívili třídy prvního stupně, zúčastnili se oslav 50. výročí od založení školy, k čemuž škola uspořádala vystoupení žáků školy a seznámili se s alternativním systémem vzdělávání „Step by Step“, který se v této škole ve vybraných třídách již několik let úspěšně realizuje. Na závěr oslav jsme předali našim rumunským partnerům „EUdoll“, panenku, která je symbolem našeho projektu a putuje po jednotlivých setkáních a převzali jsme certifikát, který potvrzuje naši účast na setkání. Hlavním bodem setkání byly pracovní schůzky, kde jsme projednali detaily ohledně následujícího setkání ve Španělsku a výstupy z projektu, které jsou v dohledné době plánovány. Jmenovitě se jedná o promítání pohádek z jednotlivých zemí a následné hlasování pro nejlepší z nich a tvorbu powerpointové prezentace, která shrnuje dosavadní výstupy z projektu. I díky skoro až letnímu počasí jsme si celé setkání užili a již nyní se začínáme připravovat na další schůzku, která se uskuteční v červnu 2016 ve španělském městě Guadalajara.

IMG_0931IMG_0910 IMG_0911 IMG_0923 IMG_0948 IMG_0975  IMG_0981 IMG_0988 IMG_0990 IMG_1004 IMG_0875 IMG_0878

 

6. projektová schůzka

ŠPANĚLSKO – MADRID, TOLEDO, GUADALAJARA

5. – 10. 6. 2016

 

Kouzlo pohádek jsme okusili již po šesté.

Projekt Erasmus+ s názvem „Touch the Magic of Fairy Tales“ pokračoval již šestou projektovou schůzkou, která se uskutečnila ve dnech 5. – 10. 6. 2016 ve španělských městech Madrid, Toledo a Guadalajara za účastí nás a našich partnerů z Portugalska (Braga), Turecka (Afyonkarahisar), Řecka (Katerini), Lotyšska (Garkalne), Polska (Sosnowice), Rumunska (Bukurešť) a hostitelů ze Španělska (Guadalajara). Pondělí jsme strávili v hlavním městě Madridu, kde jsme vyhlídkovým autobusem navštívili ty nejzajímavější místa, včetně slavného Santiago de  Bernabéu, kde hraje své zápasy fotbalový klub Real Madrid. Prohlídka samotného stadionu, který skrývá i malé muzeem, byla naprosto úchvatná. Úterý jsme strávili v historickém městě Toledu, kde jsme turistickým vláčkem shlédli město a jeho okolí a měli možnost navštívit místní knihovnu, kde se naskýtá nádherný pohled na téměř celou historickou část města. Večer jsme se již přesunuli do Guadalajary, kde započala oficiální část celého setkání. Ve středu jsme navštívili místní školu, kde jsme se zúčastnili inaugurace knihovny a prohlédli si třídy předškolního vzdělávání a 1. stupně základní školy. Každá z tříd byla vyzdobena v duchu jedné ze zúčastněných zemí. Byli jsme přijati na radnici a prohlédli si místní vládní budovy, které mají mnohaletou historii. Během pracovních schůzek jsme projednali aktivity, které nás v budoucnu čekají a stanovili si jednak termíny jejich splnění, tak i to, kdo za jednotlivé aktivity zodpovídá. Ve čtvrtek jsme navštívili historické město Siguenza (založeno již před naším letopočtem), které je protkáno množstvím starobylých uliček a jehož dominantou je hrad, tyčící se nad městem. V pátek celé setkání zakončilo divadelní představení žáků školy, na jehož konci partneři z Rumunska předali symbol našeho projektu „EUdoll“ partnerům ze Španělska a všichni zúčastnění obdrželi certifikáty o účasti. Během celého pobytu se teploty šplhaly ke 40° C, s čímž ale počítali a byli na to připraveni. Všechny večeře se nesly v duchu hudby a tance (Flamenco, Country…), slavnostní večeři jsme dokonce pojali jako nefalšovanou pohádkovou párty v kostýmech. Ihned po příletu se začínáme připravovat na nadcházející projektovou schůzku, která se uskuteční začátkem prosince v Polsku, a plníme aktivity, které zde budeme prezentovat.

IMG_1044IMG_1069 13403346_1763529490560395_8473926999043795333_o IMG_1140 IMG_1131 IMG_1111 IMG_1100 IMG_1165

 

Školní rok 2016/2017 je posledním rokem tohoto projektu, během kterého absolvujeme projektové schůzky v Polsku a Portugalsku a dokončíme zbývající úkoly.

Aktivity pro školník rok 2016/2017:

– tvorba kalendáře na rok 2017

– výtvarné ztvárnění dvou typicky českých pohádek pro pohádkovou knihu

– naučení se polské pohádkové písně (natočení na video)

– oslava mezinárodního evropského dne

– závěrečný dotazník pro rodiče a žáky

 

7. projektová schůzka

POLSKO – SOSNOWICE, KRAKOW

5. – 9. 12. 2016

Opět jsme ochutnali kouzlo pohádek.

Projekt Erasmus+ s názvem „TouchtheMagicofFairyTales“ pokračoval již sedmou projektovou schůzkou, která se uskutečnila 5. – 9. 12. 2016 v polském Krakowě za účasti nás a našich partnerů z Turecka, Řecka, Španělska, Portugalska, Rumunska, Lotyšska a hostitelů z Polska. V pondělních odpoledních hodinách jsme ve složení Lukáš Váňa, Barbora Valová, Mgr. Michaela Hasalová a žáci naší školy Matěj Bek, Sára Kozáková, Dorota Šostá a Zuzana Krejčí vyrazili nejprve s p. Folovským do Ostravy a odtud nás mikrobus společnosti Tiger Express dopravil přímo do Krakowa. Žáci byli ubytovaní v rodinách v Sosnowicích (asi půl hodiny cesty od Krakowa), kde se nachází také partnerská škola. Úterý a středa byla věnována právě návštěvě partnerské školy. Shlédli jsme vánoční divadelní představení, prohlédli si učebny a na projektových schůzkách jsme projednali všechny důležité záležitosti, týkající se projektu. Ve středu odpoledne jsme vyrazili na komentovanou prohlídku Krakowa s polskou průvodkyní, během níž jsme navštívili centrum města s vánočními trhy a prošli kolem hradu Wawel až do staré židovské čtvrti. A právě během této prohlídky na nás dýchla ta pravá vánoční atmosféra. Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do muzea Auschwitz-Birkenau, kde se nacházel největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor za druhé světové války. A v pátek po snídani jsme se odebrali domů, bohatší o spoustu zážitků. Poděkování patří rodinám žáků za umožnění jejich výjezdu a p. Folovskému za bezpečnou dopravu z Vítkova do Ostravy a zpátky.

img_1682img_1686img_1739img_1670img_1662

 

 

8. projektová schůzka

PORTUGALSKO – BRAGA

21. – 25. 5. 2017

Poslední dotek kouzla pohádek

Tří roky uběhly jako voda a anglický projekt Erasmus+ s názvem „Touch the Magic of Fairy Tales“ se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci. Ve dnech 21. – 25. května 2017 jsme se naposledy sešli s partnery z Portugalska, Španělska, Rumunska, Turecka, Řecka, Lotyšska a Polska na osmé projektové schůzce ve městě Braga. Třetí největší město Portugalska s bezmála 200 tisíci obyvateli nás uvítalo jasnou oblohou a teplým počasím, kdy teploty šplhaly přes 30° C. Partnerská škola je součástí sítě deseti škol, které spadají pod stejného ředitele. V pondělí jsme měli možnost navštívit ty ze škol, které se podílely na projektu. V průběhu celého dne pro nás žáci měli připraveny nejrůznější ukázky tradičních portugalských tanců. Na odpolední pracovní schůzce jsme dokončili všechny úkoly, které nás čekaly. V úterý nás čekala komentovaná prohlídka druhého největšího portugalského města Porto. Seznámili jsme se s výrobou tradičního portského vína a okusili chladné vody Atlantského oceánu. Ve středu jsme navštívili městečko Guimarães, poutní místo Bon Jesus a historické centrum Bragy. Projekt bude ukončen 31. srpna 2017 podáním závěrečné zprávy. Během uplynulých třech let jsme měli možnost seznámit se s různými kulturami, vzdělávacími systémy, poznali nové přátele, ale hlavně získali krásné zážitky, které nikdy nezmizí.

 

IMG_1932 IMG_1951 IMG_1953 IMG_1968 IMG_1971 IMG_1985 IMG_2003 IMG_2019 IMG_2029 IMG_2037 IMG_2054 IMG_2058