příspěvková organizace

Novinky

V pátek 14. 2. 2020 navštívili žáci šestých ročníků Městskou knihovnu ve Vítkově. Paní knihovnice Martina Šostá žáky přivítala a v průběhu dvou vyučovacích hodin žákům vysvětlila, jakým způsobem se v knihovně mají orientovat a jak si mohou snadno vyhledávat potřebné informace v knihách. Následně si sami žáci prakticky vyzkoušeli vše, co nového se dozvěděli od paní knihovnice. Některým žákům šly úkoly jednoduše, jiní v první fázi tápali, ale nakonec všichni dané úkoly splnili na jedničku. Z knihovny jsme si odnášeli nejen dobrý pocit, ale někteří i registraci do knihovny a první výpůjčky. Zajímavé knížky si v hodině literatury hned nadšeně začali číst.

Mgr. Petra Beková

V naší škole proběhl dne 13. 2. 2020 od 16:00 hodin seminář k volbě povolání „Kam s ním?“ Seminář byl určen rodičům žáků druhého stupně, kteří si nevědí rady, jakým směrem by se jejich dítě mělo ubírat a jaké jsou možnosti studia a následného uplatnění v praxi. Akci pořádala MAS Opavsko a lektorkou byla paní Hana Kučová, která se dlouhodobě tomuto tématu věnuje. Rodiče měli možnost posoudit různé nástroje pro správný výběr povolání, zhlédnout orientační možnosti na trhu práce v Moravskoslezském kraji i v celé České republice a také nabídky různých škol a oborů, které nabízejí. Ze semináře odcházeli všichni rodiče velmi spokojeni.

Mgr. Petra Beková

I v letošním roce byla na naší škole uspořádána školní kola soutěží v angličtině. Jako tradičně měla nejprve část hromadnou, v níž byli všichni žáci spadající do příslušné kategorie testováni z poslechu, porozumění čtenému textu a znalostí slovní zásoby a gramatiky. Ti nejlepší následně postoupili do ústního kola, v němž popisovali obrázky a bez přípravy hovořili na vylosované téma.

Výsledky soutěží jsou následující:

30. 1. 2020 – kategorie ZŠ II. A (8. a 9. třídy):

1. Jakub Kubiš (9. A)

2. Tomáš Raus (9. B)

3. Jan Ihnát (9. A)

 

28. 1. 2020 – kategorie VG I. B (prima a sekunda):

1. Veronika Adamcová (sekunda)

2. Diana Marie Hrabálková (sekunda)

3. Václav Demel (prima)

 

16. 12. 2019 – kategorie VG II. B (tercie a kvarta):

1. Jáchym Chroust (kvarta)

2. Aleš Till (kvarta)

3. Samuel Metelka (tercie)

 

9. 12. 2019 – kategorie G III. A (kvinta, sexta, septima):

1. Jan Leher (septima)

2. Dominik Nedzbala (septima)

2. Matylda Gintarová (sexta)

 

Vítězové (v kategoriích VG II. B a G III. A i soutěžící na 2. místě) postupují do okresních kol, která se budou konat v únoru v Opavě. Všem soutěžícím děkujeme za účast.

PhDr. Jana Ambrožová

Stejně jako vloni jsme pro letošní lyžařský kurz žáků sedmých tříd a sekundy zvolili Hotel Sněžník na Dolní Moravě. Po příjezdu jsme si šli prohlédnout lyžařský areál. I když v našich podmínkách zatím moc sněhové nadílky nenapadlo, sjezdovky byly zasněžené a nachystané pro výcvik našich nedočkavých žáků. Na sjezdovkách jsme strávili čtyři dny. Ve středu jedna  malá skupina vyrazila na stezku v oblacích a větší část kurzu šla vyzkoušet novou bobovou dráhu. Žáky neodradila ani velká zima. Myslím, že si všichni lyžařský kurz užili, někteří se naučili lyžovat a snowboardovat, ti, kteří to už uměli, se určitě zdokonalili. Nezbývá než účastníky lyžařského kurzu pochválit, protože nám dělali radost. Takže nic nebrání tomu, aby se žáci nynějších šestých tříd, mohli začít těšit na lyžařský kurz na Dolní Moravě v příštím školním roce.                                                 

Děkujeme městu Vítkov za příspěvek 2000,- Kč na žáka.

Mgr. Zuzana Peterová Drimajová

 

Dramatizaci jednoho z nejoblíbenějších humoristických románů Zdeňka Jirotky měli možnost zhlédnout žáci a studenti ve čtvrtek 23. ledna. Dílo, které pobavilo již několik generací, vypráví o tom, co se stane, když věrný sluha Saturnin přestěhuje svého pána z pohodlného bytu na loď, kde se objeví teta Kateřina se synem Miloušem, a co se přihodí při rodinné dovolené u dědečka. V kuriózních situacích, které inteligentní sluha s obrovskou fantazií a hravostí přímo ordinuje svému pánovi, se vedle humoristické tradice uplatňuje také suchý anglický humor. Skvělé nastudování Saturnina v podání herců Slezského divadla v Opavě pobavilo všechny diváky v hledišti.

Mgr. Jana Kravčíková

 

21. 1. 2020 pro žáky 6. ABC a primy byla připravena tradiční akce ODISBUS. Pro žáky byla připravena školní vyučovací hodina, kterou strávili ve speciálně upraveném autobusu, zaměřená na několik aspektů cestování veřejnou dopravou, kdy cílem bylo propojit otázky ekologie právě s cestováním veřejnou hromadnou dopravou tak, aby děti pochopily, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Tento netradiční způsob výuky se žákům velmi líbí a už se těší letošní páťáci na příští rok.

Mgr. Romana Fajmonová

Smích, radost a skvělá zábava…tato slova vystihují vystoupení ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka, který 21. ledna navštívil naše prvňáčky. Tato interaktivní show, která byla zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti, proběhla v rámci projektu MAP Vítkovsko II.

Pan Adolf Dudek představil dětem netradiční formou některé klasické české pohádky. O řepě, O Šípkové Růžence, O Koblížkovi, O perníkové chaloupce.  Žáci si společně s ním pohádky vyprávěli, tvořili pohádkové bytosti, kreslili na keramickou tabuli obrázky z pohádkových knížek.  Pan ilustrátor vtipným, nápaditým a spontánním způsobem dokázal děti vtáhnout do programu. Děti vesele reagovaly a ani chvíli se nenudily. Z každé pohádky si odnesly i ponaučení, která jsou stále aktuální.

Děkujeme za zábavné a poučné vystoupení!

Mgr. Jana Hanušová

 

Již v měsíci listopadu se na naší škole uskutečnila Školní kola Olympiády z jazyka českého. Ve dnech 20. a 21. ledna 2020 proběhla Okresní kola této olympiády v Opavě.

II. kategorie, která je určena žákům středních škol se uskutečnila na půdě Slezského gymnázia v Opavě v pondělí 20. ledna 2020. Naši školu reprezentovala Ivona Marie Repková (8.G), která se umístila na 4. místě, bohužel nepostupovém do krajského kola, a Eliška Halamíčková (6.G), která se dělila o 6.-7. místo.

I. kategorie probíhala o den později, tedy v úterý 21. ledna tradičně na ZŠ Englišova. Naše škola měla dvě reprezentantky – Apolenu Halamíčkovou (4.G) a Nelu Chrastinovou (9.A). Umístily se na 32. a 33. místě.

Všem děkujeme za účast a především účastnicím II. kategorie blahopřejeme k jejich umístění.

Mgr. Michaela Škrabalová

V sobotu 18. 1. 2020 uspořádala naše škole ve spolupráci se Zapsaným Spolkem Klubu rodičů Maškarní ples. Sál kulturního domu se v odpoledních hodinách začal plnit dětmi, rodiči i prarodiči. Nápaditost a dokonalost masek byla ohromující. Celkem dvacet nejkrásnějších masek si odneslo šerpu a také plyšového medvídka. Celým odpolednem provázel děti Rumcajs s Mankou a k tanci i poslechu hrála skvělá dvojice RK Band z Hranic na Moravě. Svým vystoupením Maškarní ples zpestřili také žáci ze Základní umělecké školy Vítkov, malé tanečnice s vystoupením Vločky i skvělá taneční skupina Styx z Ostravy, která svými akrobatickými prvky ohromila celé publikum.

Nechybělo ani balónkové překvapení, které společně s dětmi odstartoval pan ředitel.

V malém sále se děti mohly nechat zkrášlit studentkami Středního odborného učiliště Odry, které malovaly dětem na obličej krásné obrázky a tvořily jim zajímavé účesy. A co by to byl za ples, kdyby nebyla tombola. I v letošním roce byla pestrá a každá koupená obálka vyhrála. Také zvuk kološtěstí lákal děti do malého sálu.

Jako každoročně ocenili účastníci plesu skvělý bufet i napečené věnečky. Závěrem děkujeme všem, kteří se na tak skvělé akci podíleli.

Karína Kopecká, Mgr. Dáša Kalužová