příspěvková organizace

Novinky

Organizace Nebuď oběť, zabývající se riziky internetu, pořádala již 6. ročník žákovského  sympozia na téma Nebezpečí virtuální sítě. Tento rok se poprvé zúčastnila i naše škola. 4. prosince  se tedy na cestu do Ostravy vydalo celkem deset žáků z žákovského parlamentu základní školy i gymnázia. Akce se konala v krásných prostorách Krajského úřadu. Úkolem žáků bylo vytvořit prezentaci týkající se nebezpečí virtuálních sítí. Tohoto závazku se se ctí zhostili gymnazisté Jan Leher a Jiří Zwesper. Zvolená témata našich žáků byla kyberbezpečnost a problematika hoaxu. Celkem jsme mohli zhlédnout deset prezentací z různých škol Moravskoslezského kraje a všechny byly velmi zajímavé, užitečné i poučné. Účastníci získali informace například o kyberbezpečnosti, kyberšikaně, digitální demenci, hoaxech a fake news, ale třeba i o Cambridge analytice a mnoho dalších. Po každém příspěvku následovala diskuze. Všichni účastníci projevili velké znalosti uvedené problematiky. Tato akce byla opravdu zdařilá a žáci ji hodnotili jako velmi přínosnou. 

Mgr. Michaela Hasalová

 

Dne 2. 12. uspořádala MAS Opavsko workshop pro žáky 7. ročníku. Setkání neslo název Komunikace a vztahy. V rámci dvou vyučovacích hodin lektoři pracovali se žáky, zadávali jim úkoly, stavěli je do různých rolí a simulovali situace, se kterými se žáci mohou ve svém životě setkat. Už samotný název akce napovídá, že všechny aktivity měly dětem ukázat, jak důležitá je správná a dostatečná komunikace mezi lidmi, jak lze díky ní předejít mnohým konfliktům a jak moc mohou slova ublížit nebo potěšit. Dle mínění samotných sedmáků si s sebou z tohoto workshopu odnášeli kromě dobré nálady také spoustu dobrých rad do budoucna.

Mgr. Veronika Trlicová

 

Stalo se již tradicí, že se žáci za doprovodu vyučujících němčiny, vypraví do předvánoční Vídně za poučením i zábavou. Skupina 50 žáků a 3 pedagogických pracovníků tak učinila  v pátek 29. listopadu 2019. Po pěší prohlídce historického centra města následovala návštěva Hofburgu, dnes sídla rakouského prezidenta, ale v době Rakouska – Uherska sídla císaře. Nejprve jsme navštívili prostory, ve kterých je vystaveno nádobí a porcelán, který byl používán na císařském dvoře. Poté jsme se vydali na prohlídku královských apartmá, ve kterých žila císařovna Alžběta Bavorska, nazývaná – Sisi, se svým manželem císařem Františkem Josefem I..  Všichni žáci obdrželi českého audio průvodce, a tak si mohl každý sám, podle svého vlastního tempa a zájmu, expozici prohlédnout. Poté jsme se vypravili na zámek Schönbrunn, kde jsme si prohlédli zahrady zámku, prošli si nádherný adventní jarmark a ochutnali různé speciality. Tečkou za naši exkurzi byla návštěva Primarku.

Mgr. Blanka Váňová

Dne 26. 11. 2019 odjelo 5 zástupců z naší školy (Vítek Helísek, 5. B, Ulrika Neuwirtová, 5. A, Kateřina Kolbová, 6. A, a z tercie Daniel Zeisberger, Adam Karlík) na slavnostní vyhlášení 10 nejaktivnějších škol Moravskoslezského kraje ve sběru drobných elektrozařízení do Ostravy.  Sami jsme nevěděli, jak se umístíme. Bylo pro nás překvapení, když jsme si při vyhlašování kráčeli pro krásné 1. místo mezi školami v Moravskoslezském kraji. Obdrželi jsme diplom a krásný dort. Nasbírali jsme 793 kg vytříděných elektrozařízení za období leden až říjen 2019. Pro nás soutěžící byl připravený zábavný kvíz s ekologickou tématikou. Obdrželi jsme drobné odměny a velmi chutné občerstvení, které sponzorovaly firmy Asekol, Moravskoslezský kraj, Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Tato společenská akce byla velmi zajímavá a povzbudila nás, abychom pokračovali  ve sběru nepotřebných elektrických přístrojů. Pan učitel Petr Ambrož je hlavním organizátorem sběru a zajišťování odvozu vysloužilých elektrospotřebičů na naší škole. Za jeho práci mu velmi děkujeme. V příštím roce se pokusíme nasbírat ještě více kilogramů nepotřebných elektrospotřebičů, abychom i nadále ulehčovali přírodě.

Adam Karlík a Daniel Zeisberger

 

Žáci 9. A a 9. B absolvovali v úterý 26. 11. 2019 tematické exkurze do dvou podniků v rámci projektu IN VIT. Navštívili strojírenskou společnost STECOMTRA v Novém Jičíně, která působí na českých i zahraničních trzích od roku 2004. Zaměřuje se na zpracování plechů a profilů pomocí moderních technologií. Žáci se seznámili s výrobou podvozkových rámů, výrobou komponent a podkomponent pro kamionové návěsy. Viděli využití laserového řezání, ohraňování, obrábění
a následné svařování. Poté se přesunuli do společnosti MARLENKA ve Frýdku Místku, aby shlédli výrobu potravinových produktů této společnosti. Součástí exkurze byla rovněž ochutnávka výrobků. Věříme, že tyto exkurze přispěji ke snadnějšímu rozhodování o budoucí profesi každého žáka. V obou společnostech jsme se setkali se vstřícností a maximální ochotou vysvětlit žákům výrobu
a odpovědět na případné dotazy.

Mgr. Blanka Váňová 

V úterý 26. 11. 2019 jsme se na zhruba 2 hodinky ponořili do tajů kaligrafie. Uměním krasopisu nás provedla naše kolegyně Mgr. Terezie Šímová, která se kaligrafii věnuje již několik let a pořádá také kurzy pro veřejnost. Nejprve nás seznámila s uvolňovacími cviky, které jsou důležité před dlouhým psaním pro uvolnění ruky. Následně jsme si vyzkoušeli techniku psaní různými typy per od tzv. brush pen po pera inkoustová. Po prvotním psaní s předlohou jsme zkusili psaní bez předlohy, což pro nás netrénované nebyl zrovna jednoduchý úkol. Trénink je však v kaligrafii velice důležitý a proto jsme obdrželi sešit na domácí procvičování. Kurz jsme si od začátku do konce naplno užili a všem ho vřele doporučuji.

Bc. Lukáš Váňa

 

MK Fruit s.r.o. Šumperk dne 21. a 22. listopadu zavítal do naší školy na 1. stupeň s projektovou výukou o zdravém životním stylu. Žáci ochutnali potraviny, které jsou zdraví prospěšné a dozvěděli se také o těch, které zdraví neprospívají. Na lisu pozorovali celý proces lisování za studena nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny od drcení až po vytékání šťávy přes filtr. Ochutnávka čistě přírodních šťáv proběhla z jednorázových kelímků, byla tak zajištěna také hygienická opatření celé akce. Žáci se věnovali také přípravě ovocných špízů z čerstvého ovoce a zeleniny a bylo jim doporučeno, aby takto upravené ovoce používali místo sladkostí.

Žáci 2. stupně obdrželi bag-in-boxy (ekologický obal) s lahodnou stoprocentní šťávou bez konzervantů a sladidel, čerstvé ovoce různého druhu a mohli si tak obohatit svačinu daného dne.

Tato již tradiční akce navazuje na projektový den 1. stupně s názvem „Zdravá svačina“. Budeme rádi, pokud se nám podaří změnit alespoň částečně nezdravé stravování u dětí a nastartovat již v raném věku principy zdravější výživy.

Mgr. Dáša Kalužová

 

   

V úterý 19. listopadu 2019 naši školu navštívil Mgr. Petr Hermann, který zástupce Školního parlamentu 2. a 3. stupně seznámil s programem nazvaným Školní fórum, který se koná v návaznosti na Veřejné fórum, které pořádá město Vítkov. Město je členem projektu Síť zdravých měst, v rámci kterého se jednotlivá fóra uskutečňují.

Na úvod byli účastníci rozděleni do 5 skupin tak, aby ve skupinách nebyli žáci jedné třídy za účelem jejich lepší spolupráce. Aby lektor o přítomných něco zjistil, následovalo pár jednoduchých otázek – žáci odpovídali přihlášením se, pokud jejich odpověď byla kladná.

Celý následující blok se týkal ŠKOLY – žáci se nejdříve vyjadřovali k tomu, co se jim na škole líbí. Své postřehy si vzájemně odprezentovali. Poté se zastavili u druhé části – co by chtěli změnit. Nejdříve měli možnost si ve skupině napsat jakékoliv návrhy, poté každý člen svými dvěma hlasy vyjádřil souhlas s jednotlivými body. Ty, které obdržely nejvyšší počet v rámci skupiny, byly projednány před celým fórem. Získali tak celkem 10 finálových bodů, které reprezentovaly názor jednotlivých skupin. Následně všichni účastníci fóra měli 2 své hlasy, které umístili k jednotlivým bodům a získali tak reprezentativnější vzorek. S touto výsledkovou listinou byl seznámen ředitel školy, jenž se ke každému bodu vyjádřil. Žáci tak zjistili, co je možné změnit, a u čeho bude případná změna dlouhodobějšího charakteru. Následně v jednotlivých třídách proběhne anketa, v níž bude opět těchto 10 bodů a každý bude mít možnost svými dvěma hlasy označit ten bod, který je pro něj v rámci změny nejdůležitější. Výsledky ankety opět budou předány vedení školy.

Druhý větší blok se týkal MĚSTA – žáci postupovali naprosto stejně a opět dali dohromady 10 věcí, které by chtěli ve městě změnit. K výsledným 10 bodům měl možnost se i vyjádřit sám pan starosta. Zhodnotil, zda je v jejich možnostech, schopnostech s tím něco udělat, či zda se v některých případech musí potýkat s většími problémy, a tudíž nemůže úplně zaručit, že se podaří připomínky napravit. Pan starosta také navedl žáky na aplikaci, která je na stránkách města, kam přímo sami mohou hlásit závady vyskytující se na území města.

Po skončení oficiální části Školního fóra se žáci k provedené akci měli možnost vyjádřit. Všichni se jednoznačně shodli na tom, že tato akce pro ně byla velmi zajímavá a že i přítomnost pana starosty a pana ředitele v určité části byla vítaná, neboť zjistili, že některé věci nejsou jenom o tom, jestli se zrealizují nebo ne, ale že je za tím spousta problémů, o kterých možná ani neměli tušení. Všichni se těší na příští rok, kdy budeme mít možnost zhodnotit, co se podařilo a co momentálně zatím ne, a žáci opět určitě přijdou s novými postřehy.

Mgr. Michaela Škrabalová

 

 

 

Síť zdravých měst - co chci změnit - výsledky fóra

PořadíNázev změnyBody
1.Vánoční stromeček - změna ozdob, osvětlení12
2.Nemocnice - zlepšení, rozšíření, nové ambulance10
3.-4.Oprava osvětlení - škola, osvětlení park 9
3.-4.Oprava kluziště, skateparku9
5.Více kulturních akcí7
6.Klub pro mládež ve městě5
7.-8.Rozšíření lékařské péče - zubař3
7.-8.Oprava stadionu3
9.Cyklostezka2
10.Skluzavka na koupaliěti0