příspěvková organizace

Ve dnech 4. – 9. 11. 2013 proběhl na ZŠ a gymnázium Vítkov Týden pro inkluzi. Jednalo se o akci, kterou společně pořádalo o. s. Rytmus a o.p.s.  Člověk v tísni. Šlo o  podpoření zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.
Připojili jsme se těmito aktivitami:

 Středa 6. 11.

Kvinta, septima –  Rallye ve fotografii –přednášel J. Dušek

Čtvrtek 7. 11.       

Nevidomý a neslyšící v reálném životě

Děti dětem-návštěva devátých ročníků z okolních

škol na našem gymnáziu.

Pátek 8. 11.

Cesta za kamarády

Návštěva našich žáků do ZŠ pro tělesně postižené a hluché v Opavě.

Radujte se s námi

Děti z tanečního kroužku navštívily místní domov důchodců.

Buďme ve střehu –žáci gymnázia připravili hodinový program pro děti 2.- 4. roč. ZŠ nám. Jana Zajíce na téma nebezpečných situací.