příspěvková organizace

Naše třídy z 2. ročníků navštívily stanici Hasičského záchranného sboru ve Vítkově. Žáci si mohli vše prohlédnout zblízka – prostory hasičské stanice a všechnu hasičskou techniku. Exkurze probíhala za plného provozu stanice a dětem byla skvělým způsobem přiblížena práce HZS. Moc děkujeme za ochotu a čas, který nám hasiči věnovali. Exkurze se nám všem moc líbila.