příspěvková organizace

Středisko volného času Vítkov, p. o., ve spolupráci s Městskou policii Vítkov si připravilo pro žáky druhých a třetích tříd Den bez úrazu s dopravní výchovou. 27. a 28. června pozvali děti do parku a povídali si s nimi o úrazech a jejich příčinách. Pak se žáci rozdělili do skupin, ve kterých si na jednotlivých stanovištích při plnění úkolů zopakovali, jak se mají na silnici chovat jako chodci, a jak předcházet úrazům doma i venku. Také si vyzkoušeli po parku jízdu zručnosti na kole nebo na koloběžce a na stanovištích odpovídali na otázky z pravidel silničního provozu pro chodce i cyklisty.  Nakonec proběhlo vyhodnocení a všechny děti byly za správné odpovědi i za snahu odměněny.