příspěvková organizace

Ve dnech 6. 9. 2017 jsme se zapojili do adaptačního kurzu, který pro nás připravili asistenti z Eurotopie. Nabídli nám poznávací hry, které by usnadnily novým žákům, kteří přestoupili ze ZŠ Heřmanice u Oder, vhodně se začlenit do nového třídního kolektivu.

Všichni dohromady jsme strávili příjemné čtyři hodiny. Ve třídě žáky zaujala postřehová hra “Jak se jmenuješ“ a sluchová hra „Romeo a Julie“. Společně si žáci vytvořili 10 základních pravidel třídy, podepsali se pod tato pravidla a přislíbili, že je budou plnit a respektovat.

V další části adaptačního kurzu jsme se vydali ven. Na školním hřišti jsme hráli postřehovou hru „Jméno za dekou“, kde si žáci upevňovali jména dětí ve třídě. V městském parku jsme už hráli náročnější pohybovou a postřehovou hru „Na čísla“, kde byla mezi žáky nutná aktivní komunikace.

Asistentky Jana a Eva z Eurotopie, které nás provázely a vedly celým adaptačním kurzem, byly velmi příjemné. Společné dopoledne velmi rychle uběhlo a moc se nám líbilo.

Uvítali bychom, kdyby se mohlo uskutečnit další pokračování adaptačního kurzu.

 

Zapsali žáci V. D