příspěvková organizace

Dne 5. 9. 2017 se žáci šestých tříd zúčastnili adaptačního programu, který si pro ně připravila společnost Eurotopia. Zábavnou formou zde žáci společně s třídními učiteli prožívali první společné chvíle. Pracovníci Eurotopie se věnovali žákům při různých hrách, které byly zaměřeny na seznamování, týmovou spolupráci a sebepoznávání. Nejvíce se jim líbila hra Obchodník se jmény, Toaleťák a Jméno za dekou. První část se odehrávala v kmenových třídách, poté se žáci se svými lektory přesunuly na venkovní hřiště a do parku, kde probíhaly aktivity spíše týmového charakteru, například Ztracená čísla nebo Vysoké věž.  Po ukončení třídní učitelé i žáci zhodnotili dopolední aktivity velmi kladně. Největším přínosem bylo zapojení všech žáků i učitelů do programu.