příspěvková organizace

Dne 27. 11. 2017 se na naší škole konala přednáška o plazech. Přednášky se zúčastnily 4 třídy – 5. A, 5. C, 5. D a 4. C.

Na začátku hodiny probíhalo představení několika hadů – krajty královské, užovky červené, korálovky a heterodona nosatého. Dále si žáci mohli prohlédnout vodní a suchozemskou želvu a ještěrku zvanou gekon.

Dozvěděli se, že ne všichni hadi jsou jedovatí a někteří plazi mohou také onemocnět. Jednoho takového hada také viděli. Měl zcela jiné zbarvení než běžný had svého druhu. Žáci také poznávali rozdíly mezi neškodnou korálovkou a nebezpečným korálovcem.

Na konec hodiny si mohli žáci hady pohladit. Odvážnější si je nechali obvinout kolem rukou a ti nejodvážnější i kolem krku. Všem se přednáška moc líbila a doufejme, že si nikdo hada nepřibalil s sebou do batohu.

Mgr. Hana Halamíčková