příspěvková organizace

„Přišla zima, přišel mráz, pojďte čerti mezi nás…“ I letos navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou – anděly a čerty. V pátek 1. prosince se postupně podívali do všech tříd naší školy. Mikuláš hodné děti pochválil, ty zlobivější musely slíbit polepšení. Po předvedení písničky nebo básničky rozdali andělé všem dětem sladké balíčky. Doufáme, že se mikulášská nadílka povedla a děti na ni budou dlouho vzpomínat.

Mgr. Jarmila Haubeltová