příspěvková organizace

     Ve dnech 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl na naší škole již pátý ročník projektu Edison, který spočívá v tom, že školu na týden navštíví vysokoškoláci z různých zemí světa a formou prezentací, her a zodpovídání dotazů seznamují žáky školy s různými  geografickými, kulturními a společenskými aspekty života ve své vlasti.

     V letošním roce jsme přivítali stážisty z Brazílie, Gruzie, Indonésie, Ruska, Turecka a Ukrajiny, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách našich studentů. Žáci II. a III. stupně se tentokrát zúčastnili přednášek o všech zemích, čímž měli možnost srovnávat různé životní podmínky a utvořit si vlastní názor na dané státy. Každá hodina byla trochu odlišná vzhledem k zájmu a reakcím jednotlivých tříd. Starší studenti diskutovali o náročnějších tématech, mladší žáci mile překvapili svojí bezprostředností a nebojácností při kladení otázek – veškerá komunikace probíhala v angličtině. Pro odlehčení a aktivaci byl oblíbenou součástí i tanec, nechybělo zpravidla ani seznámení se základními slovíčky a frázemi z rodného jazyka stážistů. Jako každý rok i letos měl projekt mezi žáky velmi kladný ohlas, pro některé byl i inspirací pro budoucí cestování a poznávání cizích zemí.

PhDr. Jana Ambrožová