příspěvková organizace

Ve dnech 4. 4. 2018 – 6. 4. 2018 školní psycholožka za pomocí učitelů besedovala ve čtvrtých třídách na téma: Učební styly. Žáci vyprávěli, jak se snaží připravovat na vyučování, na jednotlivé předměty a jak dlouhá je jejich příprava. Společně se nám podařilo zjistit zajímavé informace o jejich školní přípravě celkově. Hodně žáků využívá partnerského učení za pomocí rodičů. Rodiče své děti přezkouší z domácí přípravy zadaného učiva. Dále se snaží využívat moderní audiovizuální techniku, učí se nahlas, učivo si vypisují na papír aj. Společně jsme zjistili, že jen velmi malé procento žáků pracuje se slovníky a vyhledávači na internetu. Besedování bylo přínosné hlavně pro žáky, protože si mohli vzájemně porovnat své učební styly a zamyslet se nad přístupy ke školní  přípravě. Společně jsme se dohodli, že je vhodné se průběžně připravovat na další vyučovací den. Závěrem jsme žákům připomněli, že se učí pro sebe a pro život

Třídní učitelé 4. tříd a školní psycholožka