příspěvková organizace

Rok se s rokem sešel a my jsme měli možnost ve dnech 26. a 27. dubna 2018 shlédnout další akademii žáků 1. stupně základní školy tentokrát s názvem „Před kamerou za kamerou“. 

Uskutečnilo se pět představení, které vidělo na 1200 návštěvníků z řad žáků školy, mateřských škol, základní školy z náměstí, rodičovské a vítkovské veřejnosti.   

Velké poděkování zaslouží všichni žáci a pedagogové, kteří se na vzniku jarní akademie prvního stupně podíleli.

Režie se ujala Mgr. Blanka Štolfová, pomocné režie Bc. Radka Kopecká, za mixážní pult usedl Mgr. Martin Šrubař. Slovem akademii provázeli Sára Staňková a Martin Michálek.

Postupně se nám představili žáci pod vedením Mgr. Jany Hanušové, Mgr. Zuzany Víchové, Mgr. Štěpánky Přečkové, Mgr. Jany Honkové, Mgr. Dany Štenclové, Mgr. Hany Halamíčkové, Mgr. Jany Špokové, Mgr. Sylvy Doleželové, Mgr. Jarmily Haubeltové, Mgr. Dagmar Lankové, Mgr. Evy Maršálkové, Mgr. Lenky Hauerlandové, Mgr. Lenky Schleiderové, Mgr. Alexandry Kořízkové, Mgr. Báry Marešové a Mgr. Blanky Štolfové.

Jako oponáři pracovali Zuzana Kundrátová, Zuzana Krejčí, Anna a Marie Lichovníkovy, Iveta Stoklásková, jako osvětlovači Matěj Bek a David Machala, fotodokumentaci pořizoval Mgr. Petr Molek, filmový dokument Lukáš Váňa. Pořadatelskou službu postupně zajišťovali Pavel Chromek, Miroslav Chromek, Lukáš Váňa, Mgr. Ivona Binarová, Mgr. Petra Grossmannová, Andrea Brijarová a Jana Franková.

Ve vestibulu kulturního domu prezentovali své výtvarné vlohy žáci prvního stupně a školní družiny malou výstavou svých prací.

Poděkování patří rovněž Městu Vítkov, které podpořilo školní akademii 1. stupně základní školy částkou 5.000 Kč a rovněž Vám rodičům a dalším hostům, kteří jste přispěli vstupným nebo finančním příspěvkem do pokladny v celkové výši 20.351,- Kč. Finanční prostředky budou použity na zaplacení pronájmu sálu a přilehlých prostor v kulturním domě, zaplacení půjčovného kostýmů, náklady na výtvarné potřeby na kulisy a kostýmy.

Mgr. Blanka Váňová

ředitelka školy