příspěvková organizace

Oslavy Dne Země, 30. 5. 2018, využily ročníky 1. stupně k plnění celoškolního tradičního projektu Les ve škole- škola v lese. Hlavní náplní tohoto projektového dne bylo realizování tematické vycházky, vycházející z platných metodik Les ve škole- škola v lese. Všechny třídy prvního stupně tento úkol aktivně plnily. V rámci vycházky plnili žáci nejrůznější kvízy, úkoly, dozvěděli se mnoho zajímavého a důležitého o lese a okolní krajině. Mnohé třídy pokračovaly s projektem po návratu do tříd, kde žáci zpracovávali pracovní listy.

Mgr. Bára Marešová