příspěvková organizace

V pátek 11. května 2018 se konala tři vystoupení žáků 2. stupně základní školy a gymnázia v rámci akademie, která nesla název „Letem světem“.  V dopoledních hodinách se uskutečnily pro žáky školy a odpoledne pro rodičovskou a vítkovskou veřejnost. Zcela zaplněné sály potěšily všechny organizátory akademie.

Děkuji všem třídním učitelům za nesmírné úsilí spojené s nácviky jednotlivých vystoupení. Jedná se o Mgr. Danu Kajzarovou, Mgr. Janu Brožovou, Mgr. Janu Ambrožovou, Mgr. Iva Hasalu, Mgr. Renátu Šťastnou, Mgr. Petru Bartoschovou, Mgr. Michaelu Hasalovou, Mgr. Jitku Složilovou, Mgr. Milenu Mačákovou, Mgr. Kamilu Kokešovou, Mgr. Kristýnu Krejčí, Mgr. Andreu Mášovou, Mgr. Petru Bekovou, Mgr. Miroslava Bučánka, Mgr. Lenku Jamnickou, Mgr. Helenu Kozlovou a Mgr. Veroniku Trlicovou. Děkuji rovněž netřídním pedagogickým pracovníkům Barboře Valové, Lukáši Váňovi, Mgr. Lence Schleiderové a Mgr. Romaně Fajmonové.

Zvláštní poděkování pak patří Karíně Kopecké, Tomáši Kalužovi, Mgr. Martinu Šrubařovi, Blance Sedlaříkové a Mgr. Petru Molkovi za režii, moderování a práci za mixážním pultem.

Jako oponáři pracovali Zuzana Kundrátová, Zuzana Krejčí, Kamila Šustková, Anna a Marie Lichovníkovy, jako osvětlovači Matěj Bek a David Machala, fotodokumentaci pořizoval Jan Leher, filmový dokument Lukáš Váňa. Pořadatelskou službu a další práce v zákulisí postupně zajišťovali Pavel Chromek, Mgr. Ivona Binarová, Mgr. Petra Grossmannová, Lenka Baroňová, Markéta Rusňáková, Mgr. Eva Janštová, Jana Franková, Petr Ambrož, Radka Kopecká a Mgr. Dáša Kalužová.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy