příspěvková organizace

V roce 2018 slavíme 25 let vzájemné spolupráce mezi partnerskými městy Vítkov – Kalety. Do této historie se výraznou měrou zapsala také naše škola, která spolupracuje s partnerskými školami v polských Kaletách nepřetržitě po celou tuto dobu.

Spolupráci zahájila v roce 1993 Mgr. Marie Burianová, ředitelka Základní školy v Komenského ulici ve Vítkově. Spolu se svými kolegy a žáky organizovala Mezinárodní atletické závody, kterých se účastnili i žáci okolních základních škol. Na podzim vyjížděli za sportem naši žáci se svými učiteli do polských Kalet. V tomto období se konal také na polské straně týdenní letní tábor společně s polskými harcery.

Od roku 1999 až dosud pak pokračovala spolupráce škol pod vedením Mgr. Blanky Váňové, ředitelky Základní školy a gymnázia Vítkov.

Kromě pravidelně konaných sportovních akcí na  podzim na polské straně, které se vryly do našich pamětí jako běh O zlatý dub, se konaly v jarním období mezinárodní sportovní závody ve Vítkově.  Soutěžili jsme nejenom v běhu, ale také v kopané, vybíjené, basketbalu, sportovní gymnastice, atletice, stolním tenisu, interkrosu, softbalu, badmintonu,  speedmintonu, golfu, minikopané, ringu, atletice, lanových dovednostech a dalších sportovních disciplínách. Nezapomenutelné pak byly závody dračích lodí.

Vzájemné každoroční sportovní akce byly rozšířeny o další spolupráci, a to v oblasti matematiky. V  jarních měsících jsme se začali účastnit  mezinárodních matematických soutěží v Kaletách, kde se žáci potýkali s nelehkými matematickými úlohami.

Odměnou žákům pak byla, kromě dobrého pocitu z úspěchů, návštěva aquaparku v Tarnowských Górách, Muzea chleba v Radzionkově, Dolu na těžbu stříbra v Tarnowských Górách, Ichtyoparku v Kaletách, rychlodráhy pro rychlá kola nebo přírodní rezervace na Zielonej, poutního místa v Czestochowé nebo Dolu černého pstruha.

Nedílnou součástí naší spolupráce se staly od roku 2007 projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.

V projektu Spolupráce bez hranic I jsme společně absolvovali vodácký kurz, putovní tábor a dny plné zábavy, v rámci projektu Spolupráce bez hranic II se konalo setkání pedagogických sborů a lyžařský kurz, v projektu Spolupráce bez hranic III jsme absolvovali lyžařskou školičku, lyžařský výcvik, školní akademii, poznávali jsme Kladskou kotlinu a kulturní tradice jednotlivých zemí, pedagogové diskutovali o školských systémech na setkání pedagogických sborů. Ve čtvrtém projektu s názvem Žijeme sportem jsme realizovali pět sportovních aktivit – bavíme se na sněhu, užijme si na sněhu, česko– polský koloběh, vodácký kurz a olympiádu, v pátém projektu Přírodu si musíme chránit jsme se věnovali environmentálním aktivitám, putovali jsme po přírodních památkách Moravskoslezských Beskyd, komunikovali jsme o přírodě v cizích jazycích, pozorovali jsme kouzlení v přírodě nebo lesní čarování a vydali jsme se rovněž do divočiny v Safari parku ve Dvoře Královém.

Šestý projekt Poznáváme hory z české a polské strany, byl zaměřen na turistiku a pobyt v horách.  Vypravili jsme se na polskou stranu Krkonoš a do Hrubého Jeseníku.

Sedmý projekt nesl název Voda pro život, byl zaměřen na koloběh vody v přírodě. Zajímala nás voda ze všech úhlů pohledů – voda jako zdroj života a energie, voda léčivá a živelná, voda z pramenů hlubin země, přírodní zdroje vody, distribuce a spotřeba vody, úpravny a čističky odpadních vod.

Osmý projekt s názvem Dějiny umění jinak byl zaměřen na výtvarné techniky a výtvarnou tvorbu. Dva kurzy se konaly v Kalwarii Zebrzydowské a v Olomouci. Projekt byl ukončen výstavou výtvarných prací s názvem „Vzpomínám na společné školní akce s polskými a českými přáteli“ ve výstavní síni kulturního domu ve Vítkově.

Devátý projekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ jsme zaměřili na místa utrpení a bolesti našich předků, válečné stopy v Moravskoslezském kraji a stopy 2. světové války v polském Slezsku. Projekt jsme také zakončili výstavou fotografií z jednotlivých aktivit projektu.

Devátý se jmenoval „Společně na hory“. Jeho cílem bylo zdokonalit se v lyžařských a snowboardových dovednostech. Kurz byl organizován ve Ski areálu Bílá.

Desátý projekt byl zaměřený na turistiku. Nesl název „Poznáváme Slezské Beskydy“. Jeho cílem bylo poznávat Slezské Beskydy z polské strany.

V letech 2013 – 2015 jsme byli zapojení do projektu Comenius Regio, který se jmenoval „Arts, music and dance in a teenager´s life“. Na jeho realizaci se podílelo Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, Středisko volného času Vítkov, Město Kalety, Dům kultury v Kaletách a Základní škola a gymnázium v Kaletách.

Skutečné partnerství nezná hranic, nebojí se jazykových bariér, kilometrů a ani ubíhajícího času.

Spolupráce škol byla neobyčejně plodná, a to i za nesmírného úsilí zaměstnanců a vedení škol na obou stranách. Poděkování patří rovněž vedení radnic obou měst.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy