příspěvková organizace

Ve dnech 9. a 10. 5. 2018 se na naší škole uskutečnily přednášky pro všechny páté ročníky na téma: „Nebezpečí na internetu“.

Na tuto přednášku byla pozvána firma UNIVERSUM PRODUCT SCHOLARIS s.r.o. až z Olomouce.

Žáci se seznámili s bezpečností na internetu a na sociálních sítích a dále s pozitivy a negativy elektronické komunikace. Poté jim byly objasněny pojmy kyberšikana, kyberstalking a kybergrooming a následně byli žáci poučeni, jak se jim bránit. Každý ze zmíněných pojmů byl doprovázen videem, často natočeným podle skutečných událostí. Žáci byli často nemile překvapeni, jaké důsledky může mít „nevinná komunikace“ na internetu. Nakonec si zopakovali „Desatero zásad bezpečnosti na internetu“, kterými by se vždy měli řídit.

Mgr. Hana Halamíčková, Mgr. Zuzana Víchová